SIG bijeenkomst 4 juli

SIG bijeenkomst 4 juli

Eind vorige eeuw werden de eerste experimenten met streaming media in het onderwijs gedaan. Spoedig waren de eerste weblectures te volgen. Na een paar grote SURF projecten was er ook een stevige didactische en organisatorische basis gelegd. De voorkeur voor kennisclips nam snel toe en inmiddels zijn media een normaal iets in het onderwijs.

Inmiddels is bij het HO het gebruik van streaming media twintig jaar oud. In het begin waren er dromen over een verandering van het onderwijs, zowel het Nederlandse/Belgische als het internationale. Gaandeweg bleken er hobbels te zijn, die voor vertraging van de implementatie zorgden, en werd het onderwijsconcept gaandeweg gewijzigd en aan de realiteit aangepast. Nog steeds worden er wegen onderzocht naar een zo goed mogelijke toepassing van media en onderwijs, naar vormen van diep leren met behulp van media en wordt er gekeken hoe er samengewerkt kan worden dan wel elkaars producten benut kunnen worden.

Tijdens de bijeenkomst Via reflectie naar de toekomst zullen met behulp van verschillende hulpmiddelen verleden, heden en zelfs de toekomst onderzocht worden. Hopelijk leidt dit naar een agenda voor de nabije toekomst van de SIG Media & Education én voor vormen van nauwere en gerichtere samenwerking van de instellingen van HO op het gebied van media en onderwijs.

Om het Verleden zo goed mogelijk in beeld te krijgen, wordt aan iedere deelnemer gevraagd wanneer de eigen instelling met weblectures en kennisclips begon, eventueel in welk project(en), en daar een foto of screendump van mee te nemen. Deze zullen op een tijdsbalk gezet gaan worden. Denk niet alleen aan video, maar ook aan de eerste probeersels met audio al dan niet met powerpoint en videoconferencing.

De bijeenkomst vindt op 4 juli plaats vanaf 13:30 uur bij de Hogeschool InHolland in Diemen. Het adres is:

Inholland University of Applied Sciences, Wildenborch 6, 1112 XB, Diemen

https://www.inholland.nl/locaties/studeren-in-diemen/adressen-en-route/

Het programma is als volgt:

13 uur Inloop en koffie (Audiotorium, B0-15)

13:30 Aftrap van de bijeenkomst, inleiding Verleden en opdracht

14:15 Inleiding Heden en brainstormsessie met de zaal over brede invulling van de huidige stand van zaken

15 uur Pauze

15:20 Inleiding Toekomst, gevolgd door World Café sessies

16:20 Oogsten van de input van de middag

16:30 Afronding bijeenkomst

16:35 Borrel

17:30 Einde

Je kunt je via SURF aanmelden. De link is