Partners

Weblectures.nl  wordt mogelijk gemaakt door 21 onderwijsinstellingen. Dankzij de financiele en inhoudelijke steun en bijdragen komt kennisuitwisseling op het gebied van video en weblectures in het onderwijs op een bijzondere en effectieve manier tot stand. Daarvoor dank!. Wil je aanhaken als partner of heb je hierover vragen? stuur dan een mail, we nemen snel contact op.


 

Universiteit Gent

De UGent is een ondernemende universiteit met internationale uitstraling. 'Durf Denken' is ons motto: we hebben een stevige boon voor studenten en personeelsleden met een kritische zin. Pluralisme en maatschappelijk engagement zijn historisch gegroeide bouwstenen. Diversiteit, participatie en onafhankelijkheid vormen de rode draad in ons beleid.
lees meer

Tilburg University

Tilburg University (TiU) was deelnemer in het SURF Oase project en is sinds 2012 partner van weblectures.nl. TiU gebruikt sinds 2006 'Mediasite' als weblecture systeem. Naast college- en event registraties kunnen docenten clips opnemen in een professionele studio. Voor TiU medewerkers is meer informatie te verkrijgen via het intranet - ondersteuning - audiovisuele ondersteuning.
lees meer

Vrije Universiteit

De Vu was participant in het SURF project Oase en al jaren actief op het gebied van weblectures..
lees meer

UvA

De Universiteit van Amsterdam is een brede, onderzoeksintensieve universiteit, voortgekomen uit de geschiedenis van Amsterdam, en een internationaal georiënteerde academische gemeenschap die zich kan meten met de toonaangevende universiteiten in binnen- en buitenland.
lees meer

Nederlandse Defensie Academie

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) verzorgt voor Defensie de militaire opleiding, de persoonsvorming en het academisch onderwijs. De NLDA levert hiermee een belangrijke bijdrage aan professioneel leiderschap. Bovendien verricht de Faculteit Militaire Wetenschappen binnen de NLDA wetenschappelijk onderzoek voor Defensie.
lees meer

NHTV

NHTV Breda is een middelgrote, niet-particuliere instelling voor internationaal hoger onderwijs met vier locaties in Breda, zo'n 7.700 studenten uit meer dan 60 landen en bijna 700 medewerkers.
lees meer

Universiteit Maastricht

This website is meant to offer UM teachers inspiration about video for education. From recording their lecture to flipping the classroom (and thus changing the didactics making use of video). One image can be stronger than a thousand words; just imagine what a video can behold!
lees meer

Inholland Hogeschool

Inholland werkt veel met kennisclips, veelal opgenomen in een studio. Docenten, onderzoekers en ondersteuners delen hun ervaringen in een Community of Practice. Sinds begin 2015 voeren we ook pilots uit met MyMediasite. Het Lectoraat Teaching, Learning & Technology doet onderzoek naar de didactische inzet van video. Zie hier voor meer informatie..
lees meer
Abonneren op Partners