Rechtenstudenten VU tegen afschaffen online hoorcolleges: 'Dit is een stap terug'

Rechtenstudenten VU tegen afschaffen online hoorcolleges: 'Dit is een stap terug'

De rechtenfaculteit van de VU heeft een aantal jaren bijna alle hoorcolleges opgenomen. Het bestuur heeft besloten om hiermee te stoppen. De studenten komen nu in het verweer. Ad Valvas, het onafhankelijk magazine van de VU, heeft daar een artikel over geschreven

Aanleiding van het besluit
"De faculteit Rechtsgeleerdheid wil hoorcolleges in de bacheloropleiding niet meer online aanbieden, omdat ze vindt dat studenten maar naar de colleges moeten komen. In het eerste jaar zijn ze al afgeschaft, en volgend jaar verdwijnen ze helemaal. De facultaire studentenraad is tegen. Raadslid Rosalie de Jonge: ‘Dat is een stap terug. De faculteit wil die slidecasts afschaffen om studenten te stimuleren naar de colleges te komen. De studentenraad vindt dat de slidecasts moeten blijven.” In dit artikel wordt het probleem toegelicht en de reacties van de studenten gegeven.."

Lees hier het hele artikel

Nut opnemen hoorcolleges?
Er wordt vrij wisselend gedacht over het nut van integraal opnemen van hoorcolleges. De Uva doet hier ook geregeld onderzoek naar, zoals het onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van webcolleges en hoorcollegebezoek en de impact op het tentamencijfer. Studenten geven  echter veelal aan het een bijzonder prettige faciliteit te vinden die een toegevoegde waarde heeft voor hun studie. Onlangs nog kwam de UU met een in drukwekkende lijst argumenten vanuit de student om dit vooral te blijven faciliteren. Zij gaven namelijk antwoord op de vraag: Waarom is terugkijken nuttig? waarvan verslag gedaan wordt in het artikel College opnames; nuttig?! & impact op collegebezoek.  

De uitdaging
Vanuit onderwijspersepctief maakt men zich zorgen over teruglopende college bezoeken en de weinig geactiveerde  student door het beschikbaar stellen van weblectures. Maar wellicht is het de uitdaging om weblectures aan te bieden binnen een stimulerende en activerende context, dan blijft er namelijk veel tijd over om met elkaar stof te verdiepen. Een uitdaging overigens die steeds meer instellingen aangaan..

Update 18 maart 2016, verschenen in de Advalvas van 16 maart 2016, pag. 24

Esther Breuker, hoofdrecteur Weblectures.nl