De Community Media en Education heeft als doel kennis over de toepassing van video en weblectures in het (hoger) onderwijs te delen, te bevorderen en te verspreiden.   De community is multidisciplinair en heeft onder haar leden experts uit het onderwijs, de audiovisuele wereld, ICT en mediatheken en ook uit het bedrijfsleven. De community is ván en vóór de leden: op bijeenkomsten, ongeveer drie maal per jaar, en via diverse kanalen zoals deze site, LinkedIn , SURFspace en Twitter(#SIGMediaEdu) wisselen zij hun kennis en ervaringen uit. De thema’s die daarbij centraal staan zijn: didactiek, techniek, organisatie, zoeken en vinden, borging, en professionalisering van zowel docenten als ondersteuners uit de hierboven genoemde disciplines.  

 

Meld je nu aan en/of bezoek de SIG Media & Education LinkedIn groepspagina