Scenarios

Saxion heeft een heel aantal scenarios uitgewerkt en beschikbaar gesteld om te delen op weblectures.nl. Daarvoor dank!

Weblecture als:

1.  Introductie om een keuze te maken

2. Introductie van een project

3. Instructie

4. Uitleg van een basisbegrip (Kennisclip)

5. Uitleg van moeilijke opgaven

6. Gastcollege

7. Zelftoets

8. Demonstratie

9. PR materiaal bij studiekeuze

10. PR materiaal ter profilering

11. Compact College

12. Showcase

13. Computertutorial

14. Hoorcollege

15. Leerobject

16. Transparantie

17. Overal leren

 


1. Weblecture als Introductie om een keuze te maken

Bij keuzevakken hebben studenten vaak geen goed beeld wat het vak inhoudt en of het een juiste keuze zal zijn. Weblectures kunnen worden ingezet als middel om een introductie te geven op een keuzevak, zodat studenten een gerichtere keuze kunnen maken.

Hoe maak je de weblecture:

De docent maakt in een studio-setting een opname van een PPT/screen met videobeeld en geluid, waarbij het vak/domein toegelicht wordt. Bij gebruik van internet moet de screencapture aangevinkt zijn.

Naar boven


Weblecture als Introductie van een project

Door bij de introductie van een project een weblecture te maken kunnen studenten de verstrekte informatie nog eens rustig doorwerken. Hiermee worden onduidelijkheden over de doelstellingen van en werkwijze in het project verminderd. Ook als er bijvoorbeeld input is vanuit verschillende domeinen, kan een weblecture met een overview van de relevantie en samenhang daarvan de student helderheid verschaffen.

Clip Introductie

Hoe maak je de weblecture:

-De introductie van het project wordt live opgenomen. Daarbij is ondersteuning nodig voor het bedienen van de camera. Na afloop wordt de opname, indien nodig, bewerkt.

-De docent maakt in een studio-setting een opname van een PPT/screen met videobeeld en geluid, waarbij het project toegelicht wordt. Bij gebruik van internet moet de screencapture aangevinkt zijn.

Naar boven


Weblecture als Instructie

Dit scenario is bij de docenten en studenten erg geliefd. Het scheelt docenten erg veel lestijd en de studenten kunnen op het moment dat zij de instructie nodig hebben, die direct in de vorm van een weblecture bekijken.

Clip Instructie vaardigheden

Hoe maak je de weblecture:

De docent maakt dit in een studio-setting, meestal met alleen ondersteunend geluid. Videobeeld voegt niets toe en leidt mogelijk alleen af terwijl de docent zich bij de opname slechts op het geluid hoeft te concentreren. Daardoor is een weblecture snel gemaakt.

Naar boven


Weblecture als Uitleg van een basisbegrip (Kennisclip)

Sommige begrippen of concepten komen regelmatig terug binnen één vak, opleiding of academie. Door daar een weblecture over te maken, hoeft het niet telkens opnieuw uitgelegd te worden en kan een student het nakijken op het moment dat hij of zij daar behoefte aan heeft. Door het vaker te herhalen, beklijft het beter.

Hoe maak je de weblecture:

De docent maakt in een studio-setting een opname van een PPT/screen met videobeeld en geluid, waarbij het basisbegrip toegelicht wordt. Bij gebruik van internet moet de screencapture aangevinkt zijn. Als de docent meer dan alleen de uitleg wil geven, en bijvoorbeeld voorwerpen wil tonen, kan ondersteuning geboden worden.

Naar boven


Weblecture als Uitleg van moeilijke opgaven

Er zijn altijd struikelopgaven waar bij de toetsing slecht op gescoord wordt. Door enkele van deze opgaven in een weblecture op te nemen, kunnen studenten dit bekijken zo vaak als nodig is. Door daarbij extra opgaven te maken kunnen zij controleren of zij de stof begrijpen en kunnen toepassen.

Clip Kennisonderdeel

Hoe maak je de weblecture:

De docent maakt in een studio-setting een opname van een PPT/screen met videobeeld en geluid, waarbij de moeilijke opgave stap voor stap uitgelegd wordt. Bij gebruik van internet moet de screencapture aangevinkt zijn. Als de docent meer dan alleen de uitleg wil geven, en bijvoorbeeld voorwerpen wil tonen, kan ondersteuning geboden worden.

Naar boven


Weblecture van Gastcollege

Experts over een bepaald onderwerp zijn vaak drukbezet en niet altijd beschikbaar op het tijdstip van een college. Weblectures kunnen in dat geval uitkomst bieden. Studenten (ook van andere leerjaren en opleidingen) kunnen het gastcollege bekijken op een zelfgekozen moment en de kennis bijvoorbeeld in een project weer toepassen.

Clip Gastcollege

Hoe maak je de weblecture:

-Het gastcollege wordt live opgenomen. Daarbij is ondersteuning nodig voor het bedienen van de camera. Na afloop wordt de opname, indien nodig, bewerkt.

-De gastdocent laat zijn of haar gastcollege opnemen in een studio-setting op het moment dat hem of haar het beste uitkomt. Dat kan een eigen opname van een PPT/screen met videobeeld en geluid, maar ook een opname met hulp van een ondersteuner.

Naar boven


Weblecture bij Zelftoets

Om studenten de mogelijkheid te geven na te gaan of zij de inhoud van een vak goed beheersen, kan de docent een zelftoets aanbieden. Deze zelftoets bestaat bijvoorbeeld uit meerdere multiple choice vragen. Als een vraag niet goed beantwoord wordt, wordt verwezen naar een (fragment van een) weblecture waarbinnen het antwoord op deze vraag wordt behandeld.

Hoe maak je de weblecture:

-De docent maakt van de beschikbare weblecture korte fragmenten waar de onderdelen uit de zelftoets aan de orde komen en plaatst de links bij de zelftoets.

-De docent maakt in een studio-setting een opname van een PPT/screen met videobeeld en geluid, waarbij de onderdelen elk apart toegelicht wordt. Bij gebruik van internet moet de screencapture aangevinkt zijn. De link van dit fragment stelt de docent beschikbaar bij de zelftoets.

Naar boven


Weblecture als Demonstratie

Binnen een aantal vakken wordt een demonstratie gegeven, bijvoorbeeld van een natuurkundige proef, het afnemen van een bloedmonster of het geven van een injectie. Door deze demonstratie met video op te nemen, ondersteund met bijvoorbeeld een PPT met aanvullende informatie, kan de student het goed zien en bekijken zo vaak en vanaf welke locatie als hij of zij zelf wil. Bovendien kan dit volgens de precieze richtlijnen gebeuren zodat de student altijd kan weten hoe het volgens de procedures en regels hoort te gaan.

Hoe maak je de weblecture:

De docent werkt samen met een praktijkdocent die de handelingen uitvoert. De docent komt in beeld terwijl hij/zij de uitleg doet, terwijl een andere videocamera de praktijkdocent opneemt die de handelingen uitvoert. Ondersteuning hierbij is noodzakelijk.

Naar boven


Weblecture als PR materiaal bij studiekeuze

Voor leerlingen van het voorgezet onderwijs is het lastig kiezen tussen de verschillende studies. Er worden vaak verkeerde keuzes gemaakt. Een hulpmiddel om te komen tot een goede studiekeuze kan het gebruik van weblectures zijn. Doordat de aankomende student van een aantal vakken de weblecture kan bekijken, krijgt deze niet alleen een stukje van de inhoud van het domein mee maar ook de manier waarop de les verloopt. De aankomende student kan zich op deze manier een beter beeld vormen van wat de opleiding biedt, waar je voor opgeleid wordt en of dat wat voor hem/haar is.

Hoe maak je de weblecture:

-Uit de beschikbare weblectures worden die weblectures geselecteerd die een goed beeld geven van een vak/domein. Als de weblectures te lang zijn worden er korte fragmenten uit gehaald die representatief zijn voor het vak/domein.

-Er worden speciaal voor PR-doeleinden weblectures gemaakt die een overview geven over de 4 jaar naar het beroep waarvoor wordt opgeleid.

Naar boven


Weblecture als PR materiaal ter profilering

Kwalitatief goede weblectures, waarvan men vindt dat die representatief kunnen zijn voor het onderwijs bij Saxion, kunnen ingezet worden als openbare etalage van Saxion. Hiermee kan Saxion zich profileren als moderne en professionele hogeschool. Nationaal en als het om Engelstalige weblectures gaat ook Internationaal.

Hoe maak je de weblecture:

Uit de beschikbare weblectures worden die weblectures geselecteerd die een goed beeld geven van het onderwijs bij Saxion. Als de weblectures te lang zijn worden er kortere fragmenten uit gehaald die representatief zijn voor het onderwijs bij Saxion.

Naar boven


Weblecture als Compact College

De kerninhoud van een college wordt opgenomen, meestal in een studio-opname. Studenten kunnen dit raadplegen als opfrissen van voorkennis voor een volgend college, als voorbereiding op het tentamen.

Clip Compact College 

Hoe maak je de weblecture:

-De docent maakt in een studio-setting een opname van een PPT/screen met videobeeld en geluid, waarbij de kern van het college wordt gepresenteerd. Bij gebruik van internet moet de screencapture aangevinkt zijn. Als de docent meer dan alleen de uitleg wil geven, en bijvoorbeeld voorwerpen wil tonen, kan ondersteuning geboden worden.

-Soms is het een optie om enkele studenten als publiek bij de opname te betrekken. Ook in dit geval is ondersteuning aan te bevelen.

Naar boven


Weblecture als Showcase

De afstudeerpresentatie van een groep afstudeerders wordt vastgelegd. Door deze weblecture later te downloaden kunnen de studenten de weblecture bewaren en gebruiken als showcase bij sollicitaties. Bovendien biedt het een reflectiemogelijkheid en daarmee kunnen zij zichzelf verder professionaliseren.  Ook voor de academie kunnen deze weblectures interessant zijn: Als referentie voor nieuwe afstudeerders en als PR-materiaal (bijvoorbeeld richting werkveld).

Hoe maak je de weblecture:

Bij deze weblecture is ondersteuning gewenst. De afstudeerders spreken vooraf met de ondersteuner af waar ieder gaat staan. Bij gebruik van internet moet de screencapture aangevinkt zijn. Als de afstudeerders meer dan alleen de uitleg wil geven, en bijvoorbeeld voorwerpen wil tonen, moet dat vooraf met de ondersteuner doorgesproken worden om alles zo goed mogelijk in beeld te krijgen. 

Naar boven


Weblecture als Computertutorial

Studenten leren in diverse modules om te werken met biomedische databases en software die online beschikbaar is. Doordat de interfaces hiervan regelmatig veranderen, is het ondoenlijk om de schriftelijke uitleg hiervan op mijn webpagina's up-to-date te houden. De oplossing is dat gedemonstreerd wordt hoe zo'n database of computerprogramma werkt door dit te laten zien in een computerlokaal, waarna de studenten er zelf mee aan de slag gaan. De docent moet dan vaak 2 of 3 x dezelfde demonstratie geven, omdat de studenten-aantallen te groot zijn om dit in 1 keer te doen. Dit kost veel tijd en bovendien is er altijd het risico dat iets vergeten wordt bij de uitleg.

Clip Instructie

Hoe maak je de weblecture:

Het plan is om 'tutorials' te maken voor elke database en software-tool waar de docent onderwijs in geeft via weblectures. Deze komen dan op Blackboard, zodat studenten thuis de tutorials kunnen volgen. Vervolgens maken ze ook thuis de oefen-opgaven waarmee ze kunnen laten zien of ze begrepen hebben hoe de database of software-tool werkt; de docent kan dan de lessen gebruiken om op speficieke problemen in te gaan waar de studenten tegen aanlopen. Dit maakt de lessen leuker en effectiever. Bovendien is zo'n ingesproken tutorial veel sneller aan te passen dan een getypte webpagina als de interface van zo'n database of software-tool weer eens verandert.

Naar boven


Weblecture van Hoorcollege

Het aantal uren dat een docent krijgt voor zijn/haar vak wordt steeds krapper terwijl er wel verwacht wordt dat de studenten de benodigde kennis opdoen. Door een aantal hoorcolleges aan te bieden als weblectures, kunnen de contacturen vooral gebruikt worden als werkcolleges, dus om in te gaan op specifieke vragen van de studenten.

Clip Live-college Do It Yourself 1  Clip Live-college DIY 2 

Clip Studioles

Hoe maak je de weblecture:

-Het hoorcollege wordt live opgenomen. Daarbij is ondersteuning nodig voor het bedienen van de camera. Na afloop wordt de opname, indien nodig, bewerkt.

-De docent laat zijn of haar gastcollege opnemen in een studio-setting op het moment dat hem of haar het beste uitkomt. Dat kan een eigen opname zijn van een PPT/screen met videobeeld en geluid, maar ook een opname met hulp van een ondersteuner.

Naar boven


Weblecture van Leerobject

Studenten krijgen vaak een document waar instructies op staan over het gebruik van een applicatie. Door daar de weblecture van de handeling bij te voegen kan de student ook zien hoe het moet.

Clip Leerobject 1  Clip Leerobject 2

Hoe maak je de weblecture:

Verdeel de verschillende handelingen onder in leerobjecten en maak daar aparte opnames van. De weblectures duren 2-3 minuten. In het instructiedocument plaats je bij de handeling de link naar de weblecture. De student kan als hij/zij het niet goed begrijpt, op de link klikken om te zien hoe het moet. Doordat het weblectures van leerobjecten zijn, zijn deze kort en de student kan precies die weblectures bekijken die hij/zij nodig heeft.

Naar boven


Weblecture voor Transparantie

Doordat er steeds meer weblectures gemaakt worden, is op een snelle manier binnen de onderwijsinstelling een visuele collectie van academie overstijgende onderwerpen te realiseren. Beeld spreekt meer aan dan lezen. Zo kunnen academies samenwerken om bijvoorbeeld weblectures te maken over basisgesprekstechnieken. De ene doet dat vanuit zorgperspectief, de ander doet dat vanuit verkoop. Deze weblectures kunnen academies gebruiken binnen hun eigen context.

Clip Deficientie

Hoe maak je de weblecture:

De deelnemende docenten spreken af wie welke weblecture maakt en op welke manier dat gebeuren zal. Vervolgens worden deze weblectures zodanig geplaatst dat binnen Saxion de academies ze kunnen bekijken en gebruiken. De structuur van het indelen in domeinen is hierbij belangrijk en de tekst in het informatiedeel van de weblecture is cruciaal voor de doorzoekbaarheid.

Naar boven


Weblecture om Overal te leren

Doordat de docent toestemming kan geven dat de weblectures gedownload kunnen worden als podcast (audio) of vodcast (audio en PPT/screen) kunnen de studenten off-line in de bus, trein, op vakantie de weblecture nog bekijken.

Hoe maak je de weblecture:

De weblecture is al gerealiseerd en standaard staat ingesteld dat de downloadmogelijkheid in podcast en vodcast mogelijk is. Als de docent daar bezwaar tegen heeft vinkt hij/zij deze downloadmogelijkheid uit.

Naar boven