Didactiek

Vanuit de Community

Video reflection and feedback in learning and development

One of the most effective ways to develop communication and interpersonal skills is through the use of video reflection and feedback – an instructional approach in which learners view recordings of them and their peers and evaluate and discuss their performance.
lees meer
Vanuit de Community

Meta-studie: flipping the classroom is veelbelovende didactische aanpak (mits…)

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben zeer recent een uitvoerige meta-analyse gepubliceerd naar de effecten van het concept van de flipped classroom op leerresultaten en studenttevredenheid.
lees meer
docent in de spotlight

Proefschrift 'Peer feedback to promote deep learning in online education: Unraveling the process'

Donderdag 23 mei verdedigde Renée Filius haar proefschrift 'Peer feedback to promote deep learning in online education: Unraveling the process'. Na een mooi wetenschappelijk gesprek werd haar de doctorstitel aan de universiteit van Utrecht verleend...
lees meer
Vanuit de Community

flashMOOCs – Exciting topics in interactive educational videos

In the new, interactive video series from the University of Bern, scientific topics of social relevance are explained concisely and vividly. The interactive design of the videos not only increases the attractiveness, but also the learning effect.
lees meer
Vanuit de Community

De tien belangrijkste voordelen van VR voor onderwijs en opleiden

Wilfred Rubens schrijft in zijn blog op LinkedIn over Steve Bambury die tien, in zijn ogen belangrijkste, voordelen van virtual reality (VR) voor onderwijs en opleiden op een rij heeft gezet. Wilfred bespreekt ze, mede op basis van zijn eigen ervaring.
lees meer
Vanuit de Community

LectureCast and Immersion – Why 360° Video is (not) the solution

The use of audiovisual media serves different purposes at various stages in teaching and learning environments. The most frequent implementation scenarios include the illustration of content and action, and, in particular, lecture recordings in academic surroundings
lees meer
Vanuit de Community

From text-based to video-guided, a little paradigm shift

Starting a new and exciting project around video-based-learning in the academic field always means that you have to reflect upon your own and others’ work and then risk taking a step in a new direction.
lees meer
Vanuit de Community

Leidt video tot meer engagement en beter leren?

In een lezenswaardige bijdrage stelt Patti Shank dat veel beweringen over de positieve gevolgen van video voor leren en engagement gebaseerd zijn op aannames, bijvoorbeeld op basis van opvattingen van betrokkenen. Je moet volgens haar sceptisch kijken naar claims, en vooral oog...
lees meer
Vanuit de Community

Geef eens feedback aan lerenden via video

Dankzij technologische ontwikkelingen is het eenvoudiger geworden om video’s te maken en online te delen. Daardoor kunnen docenten nu ook via video feedback geven aan lerenden. Dat heeft namelijk voordelen ten opzichte van geschreven feedback.
lees meer
Vanuit de Community

Over de bijdrage van Diana Laurillard op de Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2018

Begin oktober verzorgde professor Diana Laurillard (UCL Knowledge Lab) op de Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2018 in Aarhus een bijdrage met als titel “Blended and Online Learning: Teachers changing the pedagogical landscape”. Twee vragen stonden centraal...
lees meer

Pagina's

Abonneren op Didactiek