Activeren van wiskundig onderwijs door inzet van Pencasts

Activeren van wiskundig onderwijs door inzet van Pencasts

De mogelijkheden die Pencasts bieden om onderwijs te intensiveren, zijn nog tamelijk onbekend. Daarom leek het mij leuk om hier een kort artikel aan te wijden. Uit de pilot studies van OASE en REC: all project blijkt namelijk dat wanneer je video combineert met opdrachten...

Uit de pilot studies van OASE en REC:all project blijkt dat wanneer je video combineert met opdrachten, voorafgaand aan colleges en tijdens college dieper op de materie ingaat, dit positieve invloed heeft op studierendement.

Laten we onderstaand voorbeeld nemen.

Je ziet een docent een formule op het bord schrijven.

  • Staat met zijn rug naar de klas en voert als het ware een monoloog.
  • Studenten schrijven mee en luisteren ondertussen naar zijn uitleg.

Maar hoe weet je als docent wat er van deze informatie opgepikt wordt? Dat zie je pas terug bij de tentamens, in het slechtste geval.

 

                                     

Nu zou je kunnen zeggen, dat je een videoregistratie maakt van de uitleg, zodat studenten dat op hun gemak nog eens kunnen nalopen. Dat helpt al wat.        

​Studenten kunnen gerichter luisteren tijdens het college, omdat zij hun aantekeningen achteraf nog kunnen maken of bijwerken, wanneer zij de video terugkijken. Maar het lost het probleem niet op voor studenten die de materie echt niet goed genoeg snappen. Er komt namelijk geen aanvullende uitleg bij, die beter aansluit op hun begripsvorming.

 

 

Wat wij in het project REC:all hebben geleerd is dat studenten collegestof, die passen bij de lagere orde learning goals zoals remembering and understanding (Bloom Taxonomy), prima voorafgaand aan het college tot zich kunnen nemen. Dit is gevisualiseerd in het framework hieronder, dat binnen dit project is ontworpen. Inzet van diverse vormen van video  zijn gekoppeld aan leerdoelen van lagere tot hogere orde (van links naar rechts).

De docent zou in dit geval kunnen gaan werken met de creatie van Pencasts. Klik op afbeelding om uitleg te starten

                                                                                                                

Voor de docent is het relatief eenvoudig om dit op te nemen en beschikbaar te stellen via de leeromgeving. Zie het voorbeeld hieronder van professor Sue Glascoe.

  • Studenten kunnen de uitwerking van de formule online bekijken en hun aantekeningen maken, en desgewenst een eigen playlist samenstellen van clips die voor hen van belang zijn.

 

 

Via de leeromgeving kunnen studenten voorafgaand aan het college vragen indienen waarop de docent tijdens het college in kan gaan. Als wij dan kijken naar het framework van REC:all zie je dat we opschuiven naar de volgende kolom, die van “applying and analyzing”, omdat studenten niet alleen de stof tot zich moeten nemen, maar hier ook over na moeten denken om goede vragen te formuleren. Ook hierin is reeds ervaring opgedaan in een van de case studies van REC:all. Weliswaar niet op het gebied van wiskunde, maar het gaat om het principe van het activeren van studenten en het onderwijs, en gebruik van functionaliteiten die de leeromgeving biedt.

 

 

In de video links, geeft Carl Gombrich van de University College London een toelichting op zijn case study. Hij werkt met kennisclips, stelt die voorafgaand aan het college beschikbaar en laat studenten vragen indien, waarop gestemd kan worden.

                                                                          

 

 

 

Op 2.48 start de uitleg over inzetten van vragen voorafgaand aan college, klik op afbeelding om video te starten

De docent kan de reeds opgenomen Pencast tijdens het college er nog eens bij pakken, en extra uitleg geven a.d.h.v. vragen die studenten hebben ingediend. Doorstraling hiervan kan eenvoudig via iPad te connecten met de beamer die aanwezig is in de collegeruimte.

 

 

Meer grip op zaken die onduidelijk zijn; begeleiden naar een hoger contextniveau

Deze manier van aanpak geeft de docent al meer grip op zaken die studenten minder goed snappen, en zo kan de docent hen beter begeleiden naar de hogere orde learning goals.

Om de hogere orde learning goals te ondersteunen in dit voorbeeld, kan de docent studenten de opdracht geven om zelf bepaalde formules uit te werken en toe te lichten, door inzet van de smartpen. Wanneer dit niet voorhanden is, kunnen studenten via een korte videoclip de werkwijze die zij hebben gehanteerd bij uitwerking van een formule toelichten.

Het gaat erom dat zij zelf reflecteren op hun eigen aanpak en belangrijke keuzes die zij hebben gemaakt. Eventueel kunnen studenten ook op elkaars methodes feedback geven.

Sylvia Moes, Innovatiemanager Onderwijs VU

10 juli 2014