Automatisch zelf je les opnemen? Dat kan nu in Den Haag!

Automatisch zelf je les opnemen? Dat kan nu in Den Haag!

Hogeschool Inholland heeft sinds april 2014 op haar locatie in Den Haag een collegeruimte voorzien van video-opnameapparatuur waar je als medewerker automatisch college-activiteiten mee kunt opnemen: live lecture capturing. Zac Woolfitt, onderzoeker bij het lectoraat Teaching, Learning & Technology van de hogeschool en expert op het terrein van...

Zac Woolfitt, onderzoeker bij het lectoraat Teaching, Learning & Technology van de hogeschool en expert op het terrein van video teaching greep zijn kans en deed een eerste experiment. Op zijn blog schrijft hij over zijn ervaringen. 

Live lecture capturing
Live lecture capturing betreft het opnemen van een college of college-activiteiten waarbij de interactie tussen docent en studenten zichtbaar is. Na het college kan de opname direct beschikbaar worden gesteld voor studenten en medewerkers. Achter in de ruimte hangt een camera, de docent is voorzien van een microfoon en er is een ‘gooi/vangmicrofoon (een catchbox) waarmee de opmerkingen en vragen van studenten goed kunnen worden opgenomen. De docent kan met één druk op de knop de opname starten en pauzeren. De docent kan kiezen voor twee camera-standpunten: een standpunt waarbij de hele voorkant van de ruimte zichtbaar is en een standpunt waarbij ingezoomd is op het whiteboard, zodat aantekeningen goed leesbaar zijn. 

Didactiek
Op zijn blog reflecteert Zac Woolfitt over zijn eerste ervaringen met live lecture capturing (lees ook de blogpost van Wilfred Rubens naar aanleiding hiervan). Zac beschrijft op zijn blog de techniek maar ook wat dit betekent voor zijn video teaching, de didactiek. Als docent moet je je extra bewust zijn van je positie in de ruimte en de wijze waarop je het whiteboard en digitale presentatie inzet. Verder beschrijft Zac onder andere de consequenties voor het gebruik van de catchbox. Wil je de opmerkingen en vragen van studenten goed vastleggen dan vraagt dat spelregels over het gebruik van de catchbox en van de docent de vaardigheid om een goed onderwijsleergesprek te begeleiden.

Toepassingen
Wat zijn mogelijke toepassingen van live lecture capturing? Zac beschrijft zijn experiment waarin hij een gastcollege verzorgd voor de masteropleiding Leren & Innoveren. De technologie geeft de studenten de mogelijkheid om na afloop (delen) van de inhoud nog eens te bekijken, in eigen tijd en tempo. Zeker een uitkomst voor studenten die niet aanwezig konden zijn.

Hoewel live lecture capturing zich met name richt op het opnemen van traditionele hoorcolleges, kan de technologie ook ingezet worden voor anderen doeleinden. In een bijdrage van Campus Technology noemen docenten enkele voorbeelden zoals het opnemen van instructie waar in de bijeenkomst zelf geen tijd meer voor was of het opnemen van presentaties van studenten waarbij de opname ingezet wordt ten behoeve van beoordeling en feedback.

In zijn blog beschrijft Zac hoe hij de opname gebruikt ten behoeve van reflectie op eigen handelen. De opname geeft hem informatie over de wijze waarop hij instructie geeft en de interactie met studenten begeleidt. Studenten op de lerarenopleiding kunnen live lecturing capturing gebruiken om te oefenen in het lesgeven. Docenten van de hogeschool, zeker beginnende docenten, kunnen hetzelfde doen met een college dat ze nog niet eerder hebben gegeven, om vervolgens feedback te vragen aan collega’s. Live lecture capturing als professionaliseringsinstrument.

Interactie
Wat is de meerwaarde van live lecture capturing? Op welke wijze kun je het leerproces van studenten ondersteunen? Live lecture capturing nodigt uit om standaard hoorcolleges op te nemen en beschikbaar te stellen. Dit ondersteunt mogelijk de zelfstudie van studenten. Maar is dan een standaard weblecture of kennisclip niet effectiever? Overigens kan een live lecture capture voor veel docenten een laagdrempelige manier zijn om een weblecture op te nemen. De opname is dan het resultaat van een ‘regulier college’ en vraagt weinig ‘extra tijd’ die het vooraf opnemen van een weblecture wel vraagt. De docent moet na afloop wel beoordelen of de opname geschikt is voor hergebruik, of dat dit wellicht toch wat bewerking vraagt.

Een belangrijke affordance van live lecture capturing is dat je de mogelijkheid hebt om de interactie tussen docent en studenten, en studenten onderling, vast te leggen. En het is met name het vastleggen van deze interactie die voor studenten een toegevoegde waarde kan zijn: docenten en studenten die in een onderwijsleergesprek complexe inhoud bespreken en oefenen met het toepassen van de inhoud. 

Het projectteam ‘video in onderwijs’ van de hogeschool gaat de komende periode experimenteren met verschillende toepassingen van live lecture capturing voor betekenisvol onderwijs.

Jeroen Bottema, Inholland

Deze bijdrage is tot stand gekomen met medewerking van Richard Kragten, projectleider ‘Video in onderwijs’ hogeschool Inholland.