De inzet van een video-annotatie tool met analyse categorieën

De inzet van een video-annotatie tool met analyse categorieën

Redacteur Jeroen Bottema was onlangs bij de CELDA conferentie. Hij woonde daar een sessie van Meg Colasante, van de Deakin University in Melbourn bij. Deze sessie ging over de inzet van een video-annotatie tool waarbij je video’s annoteert aan de hand van vooraf ingestelde categorieën. Hij schreef hierover een blogpost...

Meg Colasante, van de Deakin University in Melbourne, presenteerde op de CELDA-conferentie over de inzet van een video-annotatie tool waarbij je video’s annoteert aan de hand van vooraf ingestelde categorieën. Het is een aanpak die gericht is op het actief betrekken van de student bij het bestuderen van videobeelden en het richten van het denken van de student. Een interessant concept dat allerlei associaties bij mij opriep, die ik hieronder deel in mijn laatste blogpost n.a.v. de conferentie.

Video-based learning
De integratie van digitale video is een belangrijk onderwerp in het (hoger) onderwijs. Vaak word video ingezet door docenten waarbij de interactie voor studenten niet meer is dan passief consumeren terwijl we weten dat video een effectief leermiddel kan zijn als het de student uitdaagt tot actief leren. Dat vraagt om een beredeneerde inzet van video.

Diepgaand leren dient volgens Colasante het uitgangspunt te zijn bij de inzet van digitale video. Verder geeft zij aan dat het belangrijk is om het kijken van de student te ondersteunen (scaffolding),  om cognitieve overbelasting te voorkomen. De inzet van analyse categorieënhelpt hierbij, een specifieke wijze van het annoteren van video. Colasante doet onderzoek naar de inzet van een specifieke video-annotatie tool om studenten actief met de leerinhouden in video’s bezig te laten zijn: video based learning with video annotation. 
 
Video-annotatie tool
De video-annotatie tool die door de universiteit wordt ingezet heet MAT (media annotation tool). Ik krijg er geen goed beeld van hoe de tool er precies uitziet maar het idee is dat je een video kunt uploaden en deze annoteert door markers toe te voegen aan de tijdlijn met een begeleidende tekst. Hoewel je als student zelf een marker kunt toevoegen zijn er ook markers die door docenten worden aangemaakt. En dan wordt de marker een analyse categorie. De docent geeft de student een analyse opdracht, de student voert de analyse uit door het plaatsen van markers inclusief de toelichting waarom dat specifieke deel van de video gekoppeld dient te worden aan die categorie. In de tool zijn vervolgens mogelijkheden om elkaar feedback te geven.

Ik vind dit een interessante werkwijze voor het opleiden van docenten. Ik ben bijvoorbeeld betrokken als opleidingsdocent bij de BDB-cursus waar we tijdens de bijeenkomsten kijken naar video-opnames van de lessen van de cursisten. Ik geef ze de opdracht om deze digitale video te monteren tot 10 minuten en te delen via de digitale omgeving zodat wij alvast kunnen kijken en vragen kunnen formuleren. Maar het zou natuurlijk ook mooi zijn om de cursisten een ‘kijkwijzer’ mee te geven door deze video te annoteren op een aantal aspecten om deze vervolgens uitgebreid te bespreken in de bijeenkomst. En zo zijn er binnen het hoger beroepsonderwijs nog wel meer toepassingen te bedenken.

Overstructureren
Over zo’n kijkwijzer gesproken in relatie tot leren, Colasante schrijft in haar paper (citaat bewerkt):

Using analysis categories as guidance for critical reflection and interaction with content proved valuable, however, teachers should be mindful not to over structure the learning for students, e.g., where they are given materials already “defined, refined, subdivide d, classified, organized according to certain principles… worked out by… expert[s]” as if the ir minds are “indifferent or even averse to all logical achievement” (Dewey, 1933, p.81).  Over-structuring learning conditions to a point of tasking students to look for individual signs may result in surface learning such as not noticing relationships, compared to deeper learning, initiated by finding the significant concepts or solving problems by relating
prior and new knowledge to structure and reorganise content coherently (Ramsden, 2003).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassing
Het annoteren van video is niet nieuw. In Youtube kun je bijvoorbeeld ook annotaties en tags toevoegen aan video’s, en zo zijn er meer van dergelijke tools. Je zou hiermee dus bovenstaande werkwijze kunnen simuleren. Maar het interessante van een tool zoals MAT vind ik de koppeling aan categorieën, die vooraf zijn ingesteld door de docent, en het feit dat je één en ander in een afgeschermde omgeving kunt organiseren.

Ik ben benieuwd of er in het (hoger) onderwijs in Nederland gewerkt wordt met een dergelijke video-annotatie tool inclusief het gericht annoteren van video op basis van analyse categorieën. Ik weet van het Open Video Annotation Project en wellicht is zo’n tool wel te ontwikkelen?

Iemand een idee of suggestie?

Jeroen Bottema, Inholland