De kennisclipstudio van LIMEL (KU Leuven)

De kennisclipstudio van LIMEL (KU Leuven)

Omwille van de toenemende vraag naar onderwijsvideo’s aan de KU Leuven, gingen we bij LIMEL (het Leuvens Instituut voor Media en Leren) in 2016 van start met de bouw van een eigen kennisclipstudio. Het doel was om een studio te bouwen waarin docenten en studenten met een minimum aan ondersteuning snel zelf aan de slag kunnen.....

INTRO
Omwille van de toenemende vraag naar onderwijsvideo’s aan de KU Leuven, gingen we bij LIMEL (het Leuvens Instituut voor Media en Leren) in 2016 van start met de bouw van een eigen kennisclipstudio. Het doel was om een studio te bouwen waarin docenten en studenten met een minimum aan ondersteuning snel zelf aan de slag kunnen. Na een proefperiode van ongeveer 6 maanden, was de studio begin academiejaar 2017-2018 klaar voor ingebruikname.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Bij de technische uitwerking van de studio stond het gebruiksgemak centraal: ook gebruikers zonder technische ervaring moeten snel zelf opnames kunnen maken. Binnen deze context streefden we naar de hoogst haalbare audiovisuele kwaliteit.

De studio is gebouwd volgens het ‘box-in-box’-principe. Ze is ongeveer 3 op 4 meter groot. Deze oppervlakte blijkt een minimumvereiste om goede beeldkaders te maken. Daarnaast is er een technische ruimte van 2 op 4 meter. Van hieruit wordt de autocue bediend.

Op dit moment is de studio uitgerust met twee Panasonic “hothead”-camera’s. Eén camera wordt gebruikt om de spreker in beeld te brengen. De andere is bevestigd aan het plafond om topshots te maken. Alles is technisch aanwezig om in de toekomst nog twee extra camera’s te integreren.

De recorder is een Extron SMP 351 3G-SDI. Na afloop worden de opnames opgeslagen op een USB-stick die de gebruikers zelf meebrengen. Als back-up worden de opnames ook opgeslagen op een server in de backend.

DIENSTVERLENING & ONDERSTEUNING
In de studio bieden we 8 standaardopstellingen aan. Onze website geeft een overzicht van deze opstellingen. Bij elke opstelling krijgt de gebruiker tips en advies over de voorbereiding van zijn of haar video.

Wanneer een gebruiker kiest voor een standaardopstelling is de ondersteuning gratis.Deze gratis ondersteuning bestaat steeds uit een voorafgaand intake- en adviesgesprek en de technische opstart in de studio (ca. 1u). Na deze opstart kan de gebruiker verder zelf aan de slag. Wanneer hij of zij met de autocue werkt, is het wel belangrijk dat er nog iemand meekomt die de autocue kan bedienen tijdens de opnames. Idealiter kan die persoon ook inhoudelijk feedback geven en bijsturen waar nodig. Wanneer de gebruikers vertrouwd zijn met het gebruik van de studio, kunnen ze hier 24/7 terecht om opnames te maken.

Tegen betaling kunnen gebruikers ook een beroep doen op extra ondersteuning:

  • Het uitwerken van een opstelling op maat
  • Begeleiding bij de voorbereiding van de clips (script)
  • Coaching en cameragewenning in de studio
  • Technische begeleiding van de opnames.

INTEGRATIE MET ANDERE ONDERSTEUNING
De dienstverlening rond de kennisclipstudio staat niet op zich. Ze maakt deel uit van onze bredere ondersteuning van docenten (en studenten) die zelf (onderwijs)video’s willen maken. Het gebruik van de kennisclipruimte is bijv. ingebed in onze opleiding “Talking heads van A tot Z” waarin docenten stap voor stap worden begeleid bij het maken van talking head: van het schrijven van het script tot de eindmontage.

De informatie rond het gebruik van de kennisclipstudio is online ook geïntegreerd in ons helpplatform. Dit platform biedt ondersteuning tijdens de verschillende fases van het videoproductieproces.

We willen gebruikers op die manier duidelijk maken dat het maken van een goede video meer is dan het technisch juist gebruiken van apparatuur en infrastructuur. Vooral het belang van een goede voorbereiding vóór men aan de opnames begint, is een boodschap die we sterk in de verf zetten.

HOE WORDT DE STUDIO GEBRUIKT?
Op dit moment (begin februari 2018) werden er een 45-tal projecten gerealiseerd in de kennisclipstudio. Eén project neemt gemiddeld 1,5 dag in beslag en bestaat uit één of meer clips. Het merendeel van de projecten (35) zijn kennisclips die door docenten werden gemaakt voor onderwijs-gerelateerde doeleinden. Vier projecten stonden in het teken van wetenschapscommunicatie. Recent wordt de studio ook gebruikt voor video-opdrachten door studenten (6 projecten).

Sinds de officiële ingebruikname, neemt de bezettingsgraad van de studio elke maand toe. Hoewel de studio 24/7 toegankelijk is, komen de meeste gebruikers tijdens de kantooruren.

DE TOEKOMST
De KU Leuven is een grote universiteit met geografisch wijd verspreide campussen. Niet voor iedereen is onze kennisclipstudio gemakkelijk toegankelijk. Om nieuwe onderwijstechnologie te laten doorstromen naar zoveel mogelijk docenten is het belangrijk dat de drempel om hiervan gebruik te maken zo laag mogelijk is. Op termijn zouden we daarom graag evolueren naar kennisclipruimtes op alle campussen met lokale ondersteuning. Onze centrale studio zou dan fungeren als proefruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Verder zou onze taak dan bestaan uit het ondersteunen en samenbrengen van de lokale ondersteuners.

Door Maarten Timmermans & Mariet Vriens, KuLeuven