Kennisclips helpen studenten echt bij het leren

Kennisclips helpen studenten echt bij het leren

Sebastiaan Steenman zette in het B&O vak ‘Staats- en Bestuursrecht’ vier kennisclips in waarmee studenten lastige onderdelen uit de cursus thuis konden herhalen. Na afloop evalueerde hij de inzet van kennisclips en de resultaten waren uiterst positief. Sebastiaan vertelt waarom hij de kennisclips inzette en wat voor vervolg hij eraan gaat geven

Waarom heb je kennisclips ingezet?
Ik ben begonnen met het gebruik van kennisclips omdat studenten het vak ‘Staats- en Bestuursrecht’ vaak erg ingewikkeld vinden. Daarnaast maken de studenten bepaalde fouten vaak structureel. Het boek en de colleges bleken niet altijd voldoende om deze onderwerpen goed te leren begrijpen, dus hebben we belangrijke elementen wat meer uitgelicht en rustig uitgelegd in korte kennisclips.

Wat waren vooraf je verwachtingen?
Ik had vooraf geen heldere verwachtingen en hoopte dat studenten de kennisclips zouden gaan gebruiken. Uiteindelijk bleek de inzet een groot succes. Studenten bekeken de clips gemiddeld drie keer en in de cursusevaluatie werd de inzet ervan door studenten fantastisch beoordeeld.

Daarnaast had ik niet verwacht dat studenten door het kijken van kennisclips ook daadwerkelijk hogere cijfers zouden halen. De effecten zijn niet enorm maar het laat zien dat het echt helpt, daar ben ik blij mee. Dit is ook een van de redenen waarom ik de inzet van kennisclips ga uitbreiden in mijn onderwijs.

Welk vervolg ga je eraan geven?
Bij de cursus die ik nu geef (Inleiding Onderzoek naar B&O: Methoden en Statistiek) hebben Eva Knies en ik twee series kennisclips gemaakt. In totaal zijn het er vijftig. De eerste serie clips gebruiken we als vervanging van een aantal hoorcolleges. We kunnen hierdoor met studenten in gesprek over de stof in plaats van dat we de stof uitleggen.

Daarnaast is een boek over het computerprogramma SPSS vervangen met een serie kennisclips over SPSS. Tijdens de practica ligt nu minder druk op de schouders van docenten en studenten kunnen zelf aan de slag met de stof door het bekijken van de kennisclips. Docenten hebben tijdens de practica hierdoor voldoende tijd voor de echt ingewikkelde vragen.

Wat zijn volgens jou de voordelen van kennisclips?
Afhankelijk van hoe je kennisclips inzet heeft het andere voordelen. Door kennisclips te gebruiken om de stof uit te leggen kun je de bijeenkomsten zowel voor studenten als docenten waardevoller maken. De docent kan hierdoor direct meer ingaan op de behoeftes van de studenten. Bijvoorbeeld door ingewikkelde onderwerpen te behandelen en vragen te beantwoorden waar studenten niet uitkomen.

Daarnaast kunnen studenten door kennisclips veel intensiever en op het moment dat ze zelf kiezen met de stof aan de slag. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een clip meerdere keren bekijken totdat ze begrijpen waar de kern van de stof over gaat.


Dit artikel is eerder verschenen en met dank aan de UU