Peerfeedback: een pilot met Pitch2Peer

Peerfeedback: een pilot met Pitch2Peer

We krijgen bij ICT&O regelmatig vragen binnen over peerfeedback en -assessment. Een docent wil bijvoorbeeld graag studenten activeren door elkaar feedback te geven op ingeleverd werk.

Overgenomen van Saxion ICT&O (saxion.nl/icto), geschreven door Leonie van Vossen. 

Foto blog Leonie van Vossen

Als het proces goed is ingericht en er goede instructies beschikbaar zijn, kan peerfeedback een waardevolle toevoeging zijn voor het leerproces van de student.

Tegenwoordig bestaan er verschillende feedbacktools die vaak hun eigen specialiteit hebben. Zo kregen we op de SURF Challenge Day van 27 september uitleg over zes verschillende peerfeedback en peerassessment tools.

De ene tool is vooral gericht op het beoordelen van teksten, terwijl in een andere tool bijvoorbeeld ook video's kunnen worden ingeleverd. De ene tool bestaat vooral uit reviewmogelijkheden, terwijl de andere tool bijna een complete leeromgeving lijkt te zijn. Wat is nou wenselijk? Waar we achter kwamen: het is niet zo gemakkelijk om een tool te vinden die kan voldoen aan alle wensen vanuit docenten en studenten. We gaan uitzoeken aan welke wensen een tool moet voldoen en welke behoeften er vanuit docenten en studenten zijn.

Binnenkort gaan we bij Saxion starten met een paar pilots met een tool die veel mogelijkheden heeft, namelijk Pitch2peer.

Pitch2Peer is een peerfeedbacktool waarmee pitches van studenten, in de vorm van een video, audio, blog, slideshow, poster of foto geüpload kunnen worden, waarbij studenten elkaars opdrachten vervolgens kunnen reviewen. De ingeleverde opdrachten van studenten zijn voor de groep te zien in de "Gallery". In deze gallery kunnen studenten elkaar feedback geven in de vorm van tekst, sterren (1 t/m 5), likes en/of medailles.

Binnen academie HBS gaan een aantal docenten en studenten binnenkort kennismaken met deze tool.

In de eerste pilot gaan studenten Powerpoint presentaties en Prezi's inleveren en vervolgens feedback geven op elkaars presentaties. De feedback gebruiken ze voor het schrijven van hun reflectie.
In de tweede pilot leveren studenten een trailer (video) in die ze vervolgens van elkaar gaan beoordelen.

We zijn benieuwd wat de ervaringen en mogelijkheden zullen zijn met deze tool. In het derde kwartiel van dit studiejaar verwachten we de resultaten te kunnen delen.

Bekijk hier een korte video over Pitch2Peer om een indruk te krijgen:


Heb jij als docent ideeën over peer feedback en peer assessment. Laat het ons weten! 

Voor updates over de pilot kun je onze website en nieuwsbrief in de gaten houden.

Bekijk ook de vorige blogs over peerfeedback en -assessment en scripten van peerfeedback.