Quizzip

Quizzip

Om het kijken van studenten naar weblectures te richten en het denken van de student te activeren, ontwikkelde Erik Boon van het Audiovisueel Centrum van de VU, en redacteur bij Weblectures.nl, de applicatie Quizzip. Met deze tool kunnen docenten quizvragen verbinden aan weblectures die via MediaSite gedeeld worden.

De student in het hoger onderwijs maakt regelmatig gebruik van weblectures. Vaak om collegestof nog eens rustig door te nemen of ter voorbereiding op een tentamen. Docenten sluiten video ook in hun instructiestrategie waarbij studenten voorafgaand aan een bijeenkomst één of meerdere kennisclips bekijken om in het college te oefenen met het toepassen van de inzichten uit de weblectures (flipping the classroom). Om het kijken van studenten naar weblectures te richten en het denken van de student te activeren, ontwikkelde Erik Boon van het Audiovisueel Centrum van de VU, en redacteur bij Weblectures.nl, de applicatie Quizzip. Met deze tool kunnen docenten quizvragen verbinden aan weblectures die via MediaSite gedeeld worden.

Passief en actief
De mate waarin de student actief ‘kijkt’ naar de weblecture is geen vanzelfsprekendheid. Studenten kijken niet altijd naar de kennisclip op de manier die docenten van hen verwachten. In welke mate kijkt de student doelgericht? Weet de student welke informatie relevant is en waarom? Welke strategieën past de student toe om de aangereikte kennis effectief te verwerven en te verwerken? Het ongericht bekijken van weblectures kan demotiverend werken, en vraagt bovendien veel van het werkgeheugen van de student. Door interactiviteit te koppelen aan kennisclips en weblectures kun je het kijken van de student richten en het actief leren tijdens het kijken stimuleren.

Quizzip
Quizzip is een variant van de applicatie ClipQuest, ontwikkeld door het Audiovisueel Centrum van de VU. ClipQuest is geboren uit een project over activerende vormen van onderwijs, waar bij docenten aangaven graag de mogelijkheid te willen hebben om vragen direct te koppelen aan de tijdlijn van de weblecture die gepubliceerd zijn via Mediasite of MyMediasite. In deze weblecture geeft Erik Boon een toelichting op ClipQuest. Qlipquest is verbonden aan de VU-gebruikersgegevens van docenten en studenten, Quizzip is ook buiten de context van de VU te gebruiken door gebruik te maken van social media login. 

Screencast
In onderstaande screencast loop ik in ongeveer 10 minuten door de applicatie heen. Ik laat zien

  1. Hoe je met je social media account inlogt;
  2. Hoe  je een nieuwe presentatie aanmaakt met daarin een weblecture;
  3. Hoe je een vragenlijst (questionnaire) aanmaakt en koppelt aan de tijdlijn van de weblecture;
  4. Hoe je vragen aanmaakt inclusief de antwoordmogelijkheden;
  5. Hoe het eindresultaat er uitziet, via de afspeellink
  6. Hoe je de gegeven antwoorden kunt bekijken.

Er is ook een korte handleiding geschreven voor het werken met Quizzip (zie LINKS)

Meerwaarde
Ten aanzien van de quiz-vragen zijn de opties qua vraagtype (nog) wat beperkt. Het gaat om meerkeuzevragen. Door een antwoordoptie aan te bieden kun je ook meningen peilen van studenten. Overigens is het beantwoorden van de quiz-vragen niet verplicht. Als student heb je altijd de optie om de quiz-vragen over te slaan, mocht daar op dat moment geen behoefte voor te bestaan. 

In Quizzip heb je ook de mogelijkheid om meerdere presentaties, inclusief de quiz-vragen, te verzamelen via zogenaamde playlists. Deze playlists kun je vervolgens weer delen met studenten. 

Door het verbinden van quizvragen, of noem het ‘kijkvragen’, aan een weblecture kan de docent het actief kijken van de student naar de weblecture stimuleren. Het beantwoorden van vragen kan de student helpen met het diepgaand verwerken van de inhoud van de weblecture. De data over de antwoorden die gegeven zijn kunnen de docent helpen in de voorbereidingen van een bijeenkomst. 

Voor docenten op hogescholen en universiteiten die werken met Mediasite en MyMediasite is dit een laagdrempelige toepassing om weblectures op een eenvoudige manier te verrijken met quiz-vragen waarmee studenten gestimuleerd kunnen worden om de inhoud van de weblecture op een diepgaandere manier te verwerken en zo beter voorbereid te zijn op een bijeenkomst waar de inhoud van de weblecture verder besproken wordt. 

Jeroen Bottema, Inholland