CAWO

CAWO

Een aantal keren per jaar vindt het CAWO overleg plaats. CAWO staat voor 'Centraal Audiovisueel Wetenschappelijk Overleg'. Onlangs sprak ik met de CAWO secretaris Werner Degger ( UvA) hierover.

Esther Breuker, hoofdredacteur. Met dank aan Werner Degger (UvA) en Wim Hamers  (TiU)

Een aantal keren per jaar vindt  het CAWO overleg plaats. CAWO staat voor 'Centraal Audiovisueel Wetenschappelijk Overleg'.  Onlangs sprak ik met de CAWO secretaris Werner Degger ( UvA) hierover. Hij lichtte toe dat een overleg betreft van audiovisuele centra van universiteiten in Nederland en Vlaanderen. De centra zijn actief op gebieden als mediaproductie, weblectures, open videokanalen, open onderwijs en AV infrastructuur. De CAWO onderscheidt twee groepen, de hoofden van de AV teams en de technisch managers.

"De CAWO komt twee maal per jaar bij elkaar. De verslagen van deze overleggen zijn niet publiek beschikbaar.

Voorzitter van de CAWO is Leon Huijbers van het NewMedia Centre van de TUD.

Secretaris is Werner Degger van het Audio Visueel Centrum van de UvA.

Deelnemers zijn afkomstig van universiteiten uit Groningen, Rotterdam, Delft, Tilburg, Utrecht, Leiden, Maastricht, Amsterdam (VU en UvA), Antwerpen en Leuven.

Vast onderdeel hiervan is het uitwisselen van actuele ontwikkelingen binnen de diensten, zowel organisatorisch als vakinhoudelijk maar zeker ook technisch. Daarnaast gaan we elke bijeenkomst dieper in op een of twee onderwerpen zoals de afgelopen keer in Delft over MOOC’s en next generation classroom. Inzet daarbij is om inzicht te bieden in de materie en de wijze waarop een aantal frontrunners dit georganiseerd hebben" alsdus Werner Degger

Ook vroeg ik deelnemer Wim Hamers ( TiU) naar zijn ervaring met de CAWO:

"Ik heb begrepen dat er in voorgaande edities altijd een splitsing was van CAWO-T (techniek) en CAWO regie/beleid. Tegenwoordig is dat niet meer en is er 1 bijeenkomst per jaar met zo nu en dan (bij voldoende belangstelling) een extra SCHOMS (UK) trip. (http://www.schoms.ac.uk/)

Het is voor mij vooral interessant om met vakgenoten zowel over de techniek als over de invoering daarvan van gedachten te wisselen. Alle deelnemers kunnen agendapunten inbrengen en er staat altijd wel een special door de organiserende partij op het programma. Je merkt dat vrijwel iedereen tegen dezelfde problemen aanloopt en dat er op verschillende manieren en niveaus naar een oplossing gezocht wordt. Door workshops te organiseren worden de dingen inzichtelijk, duidelijk en van verschillende standpunten benaderd. Voor de echte techneut zal er zo nu en dan te weinig diepgang zijn."

Mocht je  als instelling geintersseerd zijn aan dit CAWO overleg deel te nemen, neem dan contact op met de secretaris Werner Degger:  w.f.degger@uva.nl