Professionalisering deel 5: kennisclips en flipped classroom HAN

Professionalisering deel 5: kennisclips en flipped classroom HAN

Als resultaat van een binnen de HAN uitgevoerd project (2012) om ervoor te zorgen dat docenten laagdrempelig met Weblectures en kennisclips in het onderwijs aan de slag kunnen, zijn twee studio’s, een ondersteuningsteam en een trainingsaanbod voor docenten gerealiseerd.

Met Dank aan Esther van der Linde (HAN)

Als resultaat van een binnen de HAN uitgevoerd project (2012) om ervoor te zorgen dat docenten laagdrempelig met Weblectures en kennisclips in het onderwijs aan de slag kunnen, zijn twee studio’s, een ondersteuningsteam en een trainingsaanbod voor docenten gerealiseerd. Daarnaast is met Presentations2Go een streaming server (http://video.han.nl) geïmplementeerd. Het doel is om docenten zelfstandig kennisclips te laten opnemen en deze op verantwoorde wijze te integreren in het onderwijs. 

De HAN biedt twee trainingen aan voor docenten die kennisclips in hun onderwijs willen inzetten. 

De eerste training ‘ontwikkel een kennisclip’ is een samenwerking tussen een onderwijskundig adviseur, een coach beeldinteractie en functioneel beheer van P2Go.  De bijeenkomst bestaat uit twee dagdelen waarbij de eerste ingaat op de inhoud van een kennisclip en de tweede op de techniek, namelijk het maken van een kennisclip in de P2Go studio van de HAN. De studio is bedoeld om zo laagdrempelig mogelijk een eigen kennisclip te maken. Echter merkten we toch dat een eerste keer in de studio het nog lastig is om alles goed te gebruiken. Je hebt nu eenmaal veel nodig; camera, presentatielaptop, autocue en microfoon. Daarom is een studioinstructie nu onderdeel van de training zodat de docent na de training zelfstandig aan de slag kan.

De eerste bijeenkomst stellen de docenten zelf criteria vast die belangrijk zijn om een goede kennisclip te maken. Als basis hiervoor gebruiken we de multimedia principes van Mayer. ( klik op de afbeelding voor het starten van de weblecture "Multimedia principes van Mayer")

Ook hebben we een stappenplan dat de docent doorloopt om van idee tot kennisclip te komen.

Daarnaast geeft docent Marijke Bouwhuis van de pabo een workshop beeldinteractie. Hoe zorg je voor interactie met een publiek dat niet voor je neus zit?

Naast het maken van een goede kennisclip is de inbedding van deze kennisclip in het onderwijs belangrijk. Hiervoor bieden we dan ook een aparte training aan. Deze training richt zich vooral op het flipped classroom model en helpt docenten om een leerarrangement te ontwikkelen dat een goed geheel vormt en waarbij vooral goed is nagedacht over de opdrachten en de invulling van de contacttijd. Voor docenten die kennisoverdracht verplaatsen van contacttijd naar kennisclip is het vooral lastig om passende werkvormen te kiezen om studenten in de contacttijd actief aan de slag te laten gaan.

Bij beide trainingen maken we gebruik van een flipped trainingsprincipe. De docenten kijken thuis een kennisclip over de multimedia principes van Mayer  of twee kennisclips over het flipped classroom principe. In de contacttijd gaan de docenten samen aan de slag om tot een plan te komen om een kennisclip te maken of een flipped leerarrangement te ontwikkelen.


Esther van der Linde (projectleider en adviseur  ICT/AV in het onderwijs, HAN)