VideUM - The Um video in Education portal

VideUM - The Um video in Education portal

De Universiteit van Maastricht heeft het afgelopen jaar erg hard gewerkt aan hun videodienstverlening en aan het maken van ondersteuningsmateriaal voor hun docenten. De komende maand verschijnen er diverse artikelen van hun hand, waar zij meer vertellen over hun initiatieven en hun filmpjes en materialen delen met de community...

In dit artikel zoemt Ilse Sistermans, verbonden aan UM, in op  het project ‘vernieuwingsimpuls videodiensten’ en over één van de deliverables, het nieuwe videoportal, VideUM.

Aanleiding
Al enige jaren, was er binnen de Universiteit Maastricht (UM) behoefte aan een UM-brede videodienst. Het videoplatform Mediasite, werd enige jaren geleden aangeschaft en beheerd door de economiefaculteit. Andere faculteiten maakten in toenemende mate gebruik van Mediasite. Dit was geen ideale situatie. De UM besloot daarom om de faciliteiten op gebied van videoregistratie, -bewerking en -publicatie, te upgraden naar een centrale dienst, ondersteund door de universiteitsbibliotheek. De UB is een logische keuze, daar zij, naast de traditionele bibliotheektaken ook andere vormen van onderwijs- en onderzoek ondersteuning geeft, bijvoorbeeld het beheer van de digitale leeromgeving.

Project
Het project vernieuwingsimpuls videodiensten bestond uit verschillende werkpakketten waaronder een gebruikersonderzoek, beheerplan, de opschaling naar concernniveau, een pilot met myMediasite, en didactische ondersteuning. Tijdens het project kwam vanuit de faculteiten de vraag om een inventarisatie te maken van good practices een beter geïnformeerde beslissingen worden genomen over de ondersteuning van video binnen het probleemgestuurd onderwijs van de UM. Hiertoe werden medewerkers van verschillende universiteiten en hogescholen geïnterviewd. Het verslag hiervan en de interviews, zullen binnen enkele weken op Weblectures worden gepubliceerd.

Resultaten
De migratie van Mediasite van de economiefaculteit naar de UB is medio april, 2017 voltooid. Vanaf die datum levert de UB tweedelijnssupport, terwijl elke faculteit een key-user heeft aangesteld voor het leveren van eerstelijnssupport. De nieuwe structuur van Mediasite en toegang voor gebruikers is zo ingericht dat docenten niet alleen hun college via de key-user kunnen laten registreren, maar ook zelf gemaakt clips naar mediasite kunnen uploaden en delen met hun studenten. Tevens is op 12 mei het volledig vernieuwde videoportal ‘VideUM 2.0’ gelanceerd.

Videoportal VideUM in detail
De nieuwe VideUM biedt niet alleen toegang tot mediasite, maar biedt ook tekstuele informatie en korte kennisclips over videotools, videoformats en didactiek en videodesign en auteursrechten. VideUM neemt de docent ook stap voor stap door het maakproces van een video. Bovendien staan er een aantal korte good practice interviews met UM-docenten ter inspiratie. Maar hierover meer over enkele weken! 

Kortom een UM-docent die video wil gebruiken binnen zijn of haar onderwijs, heeft nu eenvoudiger toegang tot mediasite en een bron aan online informatie.

Nieuwsgierig geworden?

Ga naar http://videum.library.maastrichtuniversity.nl/ en neem gerust een kijkje..

Ilse Sistermans, Universiteit van Maastricht