De voorgeschiedenis van de SIG Media and Education

De voorgeschiedenis van de SIG Media and Education

Twintig jaar geleden begon het begrip streaming (audio, video, media) te zingen binnen de hoger onderwijsinstellingen in Nederland. Op 2 oktober as. wordt hierover een bijeenkomst georganiseerd, waarbij verleden, heden en vooral toekomst centraal staan. Wat ging hieraan vooraf?

Twintig jaar geleden begon het begrip streaming (audio, video, media) te zingen binnen de hoger onderwijsinstellingen in Nederland. Op 2 oktober as. wordt hierover een bijeenkomst georganiseerd, waarbij verleden, heden en vooral toekomst centraal staan. Om dit in een historisch perspectief te zetten, worden de organisatorische voorlopers van de huidige SIG in beeld gebracht, de communities Webstroom en Weblectures.Als eerste de community Webstroom. Op 3 juli 2000 wordt de community opgericht.

Het verslag van de oprichtingsvergadering geeft een goed beeld van wat er speelde.

Aanwezig: Chris Nieuwenhoven (vz) (AVC KUB), Tom Dousma (sec)( SURF Educatie<F>), Jan de Goeijen (Dinkel UT), Frans Bronzwaer (HS Limburg), Charles Neijs (HS Den Bosch), Oscar Peeters (UT), Henk Breimer (EUR), Frank Hamers (UvA), Patrick Fallon (SURFnet), Egon Verharen (Surfnet), H. Klompmaker (WU), Dione Bouchat (WU), Robin Janse (AZM), Carlo Boes (AVC KUB), Henk van Opstal (AVC-KUB), Patrick van den Ing ( UMC-AVD)

1.Doel van de vergadering

Nagaan of er draagvlak is voor een werkgroep Streaming. (werktitel)

Voor tijdens en na afloop van de SURF Educatie<F> dag over interactieve media in het hoger onderwijs aan de UT in Enschede heeft Chris Nieuwenhoven nagegaan of er belangstelling bestaat voor een werkgroep uit het hoger onderwijs op het gebied van streaming.

De belangstelling is hiervoor groot, zowel vanuit de av-sector, de computer technologen als de onderwijskundigen.

Vandaag daarom kennismaken, verwachtingen inventariseren, informeren: stand van zaken streaming.

Een presentatie van een overzicht van de diensten van Surfnet door Patrick Fallon

Organisatie van een werkgroep, ideeën en projecten.

 

2.       Waaruit bestaat het faciliterende deel van SURF

SURF Educatie<F> en Surfnet hebben de nodige ervaring opgedaan met samenwerkingsprojecten en met soortgelijke werkgroepen. Een model voor de mogelijke afspraken, de werkwijze en de mogelijke projecten wordt door SURF Educatie<F> aan de werkgroep i.o. aangeboden. Ook de EduSite en een Listserver spelen een rol in de communicatie tussen de leden.

Naast de werkwijze is van belang tot een inventarisatie van ideeën en wensen te komen.

3.       Wensen en Ideeën

Na een rondje langs de aanwezigen is de volgende lijst ontstaan:

· Inventarisatie: wie is waar mee bezig (bijlage)

·Experimenten met Streaming media, combinatie met DVD

·Onderzoek en evaluatie van toepassingen en succesfactoren (internationaal)

·Digitale radio

·Aanbieden van praktische oefening (MPEG 2)

·Vermarkten van gerealiseerde content

·Faciliterende rol SURFnet

·Indexering van content (software)

·Synchronisatie van geluid bij real video in combinatie met sheets

·Demo's gaan bekijken bij collega's

 

4.       Afspraken

Chris Nieuwenhoven zit de vergadering voor, Tom Dousma fungeert als secretaris

Nagedacht wordt over een naam voor de werkgroep. (suggestie ter vergadering: Werkgroep Educatieve Beeldstroom, WEB) (Later werd dit WEBstroom.

Patrick maakt een Listserver, hij gebruikt daarvoor een bestaande list die niet floreert

Uiteraard zijn de bilaterale contacten van de leden van groot belang. Informatie over de lopende ideeën en samenwerkingsplannen wordt verwacht op de list.

Experimenteren met streaming media, in combinatie met dvd, dat stond centraal. Dit in de tijd dat de videoband al wel aan het verdwijnen was, maar streaming nog niet via mobieltjes ging. Dat waren voornamelijk nog gewoon telefoons. 

Daarom ook de sterke input vanuit de AVC's, de audiovisuele centra van met name de universiteiten. Deze avc's bestaan al jaren niet meer, het werd te duur. Vroeger stonden professionele videoproducties centraal, de afgelopen twintig jaar is dit veranderd in het opnemen van colleges en het professioneel maken van kennisclips. Maar waar vroeger daar peperdure apparatuur in mooie studio's voor nodig was, heeft de smartfoon nu een steeds belangrijker plek hierin en is deze van steeds betere kwaliteit.

De community Webstroom ging in 2014 samen met de community Weblectures en werd de SIG Media and Education. Over de community Weblectures volgende week meer.