Save de date: De relatie tussen inhoud en vorm van een onderwijsvideo | 1 februari 2018

Save de date: De relatie tussen inhoud en vorm van een onderwijsvideo | 1 februari 2018

De geannuleerde bijeenkomst van 11 december 2017 georganiseerd door de SIG Media & Education in samenwerking met Bas Haring wordt op 1 februari 2018 gehouden bij SURF.

Bij het maken van video voor het onderwijs zijn er veel keuzes te maken: zoals kort of lang, animatie of registratie, gescript of naturel, voice-over of gesproken op camera, gedramatiseerd of documentair. Er is behoorlijk veel kennis over de relatie tussen didaktiek en video. Het maakt bijvoorbeeld uit of een video de rol heeft van instructiefilmpje of bedoeld is als manier om mensen geïnteresseerd te krijgen.

Bas Haring

Er is echter veel minder kennis over de relatie tussen inhoud en de keuze voor de vorm van de video. Bas Haring benaderde onze SIG met de vraag: Het zal toch niet zo zijn dat zowel de evolutietheorie als plaattektoniek – om maar twee willekeurige onderwerpen uit de wetenschap te pakken – op dezelfde manier via video het beste kunnen worden uitgelegd. De relatie tussen de vormkeuzes rondom video en de onderwijs-inhoud behoeft mijns inziens aandacht.’

Goede reden dus om met dit onderwerp aan de slag te gaan. We gaan deze middag een aantal video’s en andere formats bekijken, we onderzoeken of de gekozen vorm optimale meerwaarde levert en we gaan in groepjes op diverse wijzen een boodschap vertalen in beeld, tekst, audio, animatie etc. en hier gezamenlijk op reflecteren.   
 

Concept programma:

13.00u                  Opening door Werner Degger | Introductie Bas Haring die het programma          deze middag zal verzorgen

13.10u                  De relatie tussen inhoud en vorm van een onderwijsvideo
​14.15u                  Opdracht voor workshop. Er worden twee cases voorgelegd, met de opdracht dit voor studenten te visualiseren. De pro’s en con’s van de verschillende methodes worden beargumenteerd en voorbereid voor  een korte plenaire terugkoppeling.

14.30 – 15.45     Werken aan de opdracht (met pauze)

15.45                     Plenaire presentatie van de gekozen methode (de presentaties worden op video vastgelegd)

16.15                     Wrap up Bas: wat hebben we geleerd deze middag?
16.30                     Afsluiting en borrel

Inschrijven