Seminar Strategische keuzes maken rondom video in het onderwijs

Seminar Strategische keuzes maken rondom video in het onderwijs

Video krijgt een steeds voornamere plek binnen het onderwijs. Maar hoe past video in de onderwijsvisie? In dit seminar op 2 oktober laat de SIG Media & Education 4 instellingen aan het woord die hun strategische keuzes rondom video uiteenzetten. Houd jij je beleidsmatig bezig met video binnen je instelling? Kom dan naar dit seminar.

Praktijkvoorbeelden van strategische keuzes rondom video

De 4 instellingen zetten uiteen waarom zij gekozen hebben voor video, hoe zij de keuze van vormen bepaald hebben en voor welk(e) onderwijstype(s). Ook gaan zij in op de afhankelijkheden die ze hebben waargenomen bij het inzetten van video in het onderwijs: wie is erbij betrokken, welke systemen raakt het? Aansluitend op deze 4 voorbeelden ga je in een groep de knelpunten rondom de inzet van video in het onderwijs voor de komende vijf jaren in kaart te brengen en onderzoeken welke acties nodig zijn om tot adequate oplossingen te komen.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers uit het mbo, hbo en wo die op beleidsmatig niveau of coördinerend uitvoerend niveau bezig zijn met video binnen hun instelling. 

Programma

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur Opening en introductie van het thema
door Werner Degger, Universiteit van Amsterdam
13.45 uur

Praktijkvoorbeelden van 4 instellingen over strategische keuze van video
Sprekers van 4 verschillende instellingen die onderzoek hebben gedaan naar en/of strategische besluiten hebben genomen over de inzet van video in onderwijs. Zij vertellen over de rol van video en hoe zij die hebben vertaald in een strategisch plan, wat daarvan is geslaagd, wie moest worden overgehaald en hoe de toekomst eruit ziet:

  • WUR, Ulrike Wild: de evolutie die de inzet van  video/multimedia in de afgelopen 4-5 jaar bij de WUR heeft plaats gevonden ( en die zeker niet is afgerond...) ;
  • UU, Mabelle Hernandez: Video als ondersteuning van het Utrechts onderwijsmodel;
  • Saxion,  Jantine te Molder: De weg naar een Saxion-brede video-unit met een focus op kennisclips;
  • UvA, Werner Degger: voorwaarden voor optimale inzet van kennisclips in het onderwijs.
14.45 uur Vragen aan sprekers
15.00 uur Pauze
15.20 uur

Werkgroepsessies
De deelnemers gaan in groepen met elkaar in overleg aan de hand van de voorbeelden van visie en beleid voor de strategische inzet van video in het onderwijs:

a. Wat zijn de knelpunten voor het inzetten van video in het onderwijs voor de komende vijf jaren?
b. Welke acties zijn nodig om tot adequate oplossingen te komen?
c. Wat verwacht je hierbij van de SIG?

16.00 uur Plenaire terugkoppeling door een van de groepsdeelnemers
16.30 uur Wrap-up
16.35 uur Borrel

 

Wat heb je na deze middag?

  • een overzicht van strategische keuzes die andere instellingen hebben gemaakt rondom de inzet van video in het onderwijs
  • handvatten hoe je binnen jouw instelling strategische beslissingen kunt nemen over de inzet van video in het onderwijs

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Hans Bronkhorst,  SIG Media & Education, hans.bronkhorst@onlinekennis.org of bij Werner Degger, SIG Media & Education, w.f.degger@uva.nl.