Vacatures voor SURF SIG Media & Education

Vacatures voor SURF SIG Media & Education

De SIG Media & Education is de oudste SIG en al jarenlang een levendige club. Het kernteam van deze SIG organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst over techniek, didactiek of organisatie van media in het onderwijs of een mix daarvan. Momenteel zijn er 2 vacatures ter vervanging van kernteamleden en zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers....

De SIG Media en Education is al jarenlang een zeer actieve club mensen die met veel plezier en toewijding bijeenkomsten organiseert en kennis wil delen. Vanwege andere everplichtingen gaan gedurende het jaar enkele kernteamleden de SIG verlaten. Vandaar dat er ruimte is ontstaan om aan te haken. Zo is de SIG op zoek naar 2 kernteamleden en enkele  betrokken communityleden die ideeen aandragen en zo nu en dan het organisatieteam versterkt. Hieronder vind je de wervingsteksten:

Gezocht: nieuwe leden van het kernteam SIG Media & Education

Diverse leden van het kernteam SIG Media en Education hebben andere verplichtingen gekregen of gaan die binnenkort krijgen. Wij zijn daarom op zoek naar de volgende 2 nieuwe leden, met de volgende specialisaties:

 1. kernteamlid video en didactiek WO
 2. kernteamlid video en didactiek HBO

Ben jij een geïnteresseerde en betrokken collega? Vind je het belangrijk om kennis te delen en de community te voeden met jouw expertise?  Heb je naast een goede onderwijskundige blik op media en onderwijs ook het vermogen om strategisch te denken en te handelen? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren!

Het kernteam stuurt de SIG Media & Education aan en voert de volgende activiteiten uit:

 • organiseert (mede) algemene bijeenkomsten,
 • onderhoudt contacten met SURF en andere relevante organisaties,
 • initieert activiteiten en projecten,
 • zet de lijnen uit voor de SIG Media & Education Community (ca. 175 leden) en
 • bewaakt de continuïteit.

Het kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van stakeholders en de belangrijkste expertises op het gebied van streaming media, nl. AV, didactiek en content. Momenteel is de samenstelling als volgt:

 • Wim van Petegem (Katholieke Universiteit Leuven, AV)
 • Werner Degger (UvAmsterdam, AV)
 • Janina van Hees (adviseur namens SURFnet)
 • Tom Visscher (Hogeschool inHolland, AV)
 • Esther Breuker  (Univ.Tilburg, eindredacteur weblectures.nl)
 • Gert-Jan Verheij (RUG, didactiek)
 • Erik Boon (VU Amsterdam, AV)
 • Hans Bronkhorst (voorzitter, organisatie)
 • vacature didactiek WO
 • vacature didactiek HBO, nu nog Wouter van Grootheest (Christelijke Hogeschool Ede)

Het kernteam vergadert 3-4 keer per jaar ca. 2,5 tot 3 uur en meestal in Utrecht. De tijdsbesteding daarnaast is ongeveer 2 uur per maand, afhankelijk van de agenda's. Voor grotere activiteiten als het opstellen van het meerjarenplan en voorbereiding van bijeenkomsten kan incidenteel meer tijd nodig zijn. Voor meer informatie over SIG Media & Education en de activiteiten van het kernteam verwijs ik naar het meerjarenplan van SIG Media & Education 2010-2011 (zie SURFSpace - SIG Media & Education).

Je kunt je opgeven tot 15 april. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan zien we je reactie met je motivatie en relevante cv graag tegemoet via een email aan Hans Bronkhorst, voorzitter SIG Media & Education, email hans.bronkhorst@onlinekennis.org .

...en ook gezocht: meedenkers en -helpers met kernteam SIG Media & Education

Onze SIG Media & Education is een levendige club, die vier keer per jaar een bijeenkomst organiseert over techniek, didactiek of organisatie van media in het onderwijs of een mix daarvan. We willen jullie, onze leden, hierbij graag zoveel mogelijk betrekken. Niet iedereen heeft tijd of zin om in het kernteam te gaan zitten. Maar jullie bruisen wel van de ideeën, die je best met het kernteam wilt delen als het niet teveel tijd gaat kosten. En gericht wil je misschien ook wel eens meedenken, bijvoorbeeld voor één van de najaarsbijeenkomsten.

Mocht dit voor jou gelden, wil je je dan opgeven bij de voorzitter van het kernteam, Hans Bronkhorst, samen met het onderwerp dat jouw interesse heeft. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op voor een afspraak. Je kunt Hans per mail bereiken, hans.bronkhorst@onlinekennis.org . Graag je naam, onderwerp(en) die je interesseren en je telefoonnummer.

We kijken uit naar je reactie,
het kernteam

PS de onderwerpen dit najaar zijn nog in embryonaal stadium:

1. Digitale toegankelijkheid (denk aan ondertiteling, aan funcioneel belemmerden ea.) en

2. Afstemming van inhoud en vorm bij een videoproductie (kan ieder onderwerp op dezelfde manier opgenomen worden of moet dit juist op heel verschillende manier).