Virtual Reality in het Onderwijs: Didactisch Redeneren in de Praktijk!

Virtual Reality in het Onderwijs: Didactisch Redeneren in de Praktijk!

Op donderdag 11 mei 2017 vindt de SIG bijeenkomst - Virtual Reality in het Onderwijs: Didactisch Redeneren in de Praktijk! - plaats bij de Rijksuniversiteit Groningen. De dag biedt een zeer gevarieerd programma waar veel te beleven en te zien valt....

PROGRAMMA
Ochtend

  • 10.00 uur Ontvangst / inschrijving voor demo / contant betalen lunch (5 euro)
  • 10.30 uur Opening / Welkom & Introductie op het thema (hoofdlezing)
  • 11.30 uur Vier lezingen en vragen (4x15 minuten) (ronde A)
  • 12.30 uur Sta tafel sessie met demo’s (+ reserve demo)

Middag

  • 13.00 uur Lunch (zelf betalen)
  • Demo in Cave (ronde 1 en 2), demo Hololens gebruik in het onderwijs, en overigen (centraal
  • plein)
  • 14.00 uur Vier lezingen en vragen (4x15 minuten) (ronde B)
  • 15.00 uur Sta tafel sessie met demo’s (+ reserve demo)
  • 15.30 uur Plenaire afronding, netwerken: opbrengstgericht (wrap-up)

Opening & introductie: VR in het onderwijs, hoe reëel is dat?
Hoofdspreker: prof.dr. Wim Westera, Digitale Media / Learning Media en projectleider RAGE
(Open Universiteit Heerlen)
VR-technologie is onstuitbaar in opkomst. De prijzen dalen en de consumentenmarkt staat
op doorbreken. Nu onderwijspioniers zich enthousiast op nieuwe VR toepassingen voor leren
en onderwijzen storten, rijst de vraag hoe we de educatieve potentie van VR moeten
beoordelen: wordt het onderwijs beter, wat zijn de valkuilen, is het allemaal wel betaalbaar?
Deze lezing probeert het didactisch potentieel van VR te duiden door te kijken naar de
unieke kenmerken van VR, door rekening te houden met hoe ons brein werkt en hoe we
leren, en door VR te plaatsen tegen de achtergrond van eerdere onderwijstechnologische
vernieuwingen.
Deze dag is mede mogelijk gemaakt door:
SPREKERS IN DE SESSIES
In ochtendsessie serie A en in middagsessie serie B. Sommigen tonen ook een demo van hun toepassing op het centrale plein.


A1: Werkcollege juridische tweegesprekken ondersteunt met 3D film
Margreet Smilde, docent gespreksvaardigheid / Gert-Jan Verheij, onderwijstechnoloog RUG
Binnen het vak strafrechtelijk gespreksvoering is het de bedoeling dat studenten professionele gespreksvaardigheden geïntegreerd kunnen toepassen in juridische tweegesprekken. In het laatste werkcollege is gebruik gemaakt van de meer sporen film van douc.nl in het 3D-theater van Rijksuniversiteit Groningen. Studenten kregen zonder dat zij dit wisten tegelijkertijd een zelfde situatie vanuit een andere persoon gepresenteerd. Dit is gedaan via 3d technologie waarbij de bril slechts een van de twee sporen aan een student liet zien. Het audio spoor is hetzelfde. Aansluitend werd aan de hand van vragen over de film gesproken. Studenten werden op deze manier bewust gemaakt van de betekenis van verschillende waarnemingen in eenzelfde (gespreks)situatie.


A2: VR als onderwijsmiddel binnen de opleiding Forensisch onderzoek
Roxy van de Langkruis, docent Forensisch Onderzoek, HvA
Hoe kunnen wij binnen de opleiding Forensisch onderzoek een 360° opname en virtual reality gebruiken? Die vraag stelde docent Roxy van de Langkruis zich naar aanleiding van een Workshop Serious gaming. De vraag werd zo enthousiast ontvangen dat we als faculteit een 360° camera wonnen bij SURF. Samen met het Onderwijslab heeft Roxy haar ideeën verder uitgewerkt. “Als forensisch onderzoeker krijg je maar eenmaal de kans om een plaats delict te onderzoeken en ook vast te leggen. Dit wil je doen zonder sporen te contamineren en te vernietigen. Een 360° opname en virtual reality zijn hier uitermate geschikt voor. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om een plaats delict plaatsonafhankelijk door studenten te laten onderzoeken.


A3: Virtual Reality voor Belevingsgericht Onderwijs in de Zorg
Janienke Sturm & Teatske van der Zijpp, lector en docent, Fontys Hogescholen
Studenten en beginnende professionals in de zorg komen in de praktijk vaak beroepssituaties tegen waarop ze in hun opleiding onvoldoende zijn voorbereid. Stressvolle situaties (bijvoorbeeld agressie, reanimatie in een drukke omgeving, een patiënt met een epileptische aanval) worden in zorgopleidingen soms onderwezen met videomateriaal en soms geoefend met acteurs, waarbij de echtheid van de situatie te wensen overlaat. In dit project wordt lesmateriaal ontwikkeld waarin studenten door middel van virtual reality stressvolle situaties levensecht kunnen beleven en oefenen, om zo meer beslagen ten ijs te komen.


A4: VR in het Onderwijs over Presenteren
Frank Sturrus, projectleider VR, Hogeschool Windesheim
Leren presenteren kost tijd en via veel oefenen met goede feedback. Studenten trainen in dit experiment zelfstandig, in een VR omgeving. Een medestudent en de VR-omgeving zorgt voor real-time feedback, middels het publiek in de VR-omgeving of verstoringen.
Daarnaast worden de volgende zaken gemeten: Aankijken publiek, Lichaamsbewegingen,
(stop)Woorden, Stem en Hartslag.
Direct na afloop is een dashboard beschikbaar met alle data die gemeten zijn. De student kan op basis van deze data samen met de medestudent of docent reflecteren en die stukjes eruit halen die in de bijeenkomst of later in VR nog eens geoefend kunnen worden.


B1: Met eigen ogen. De waarde van 360-graden video voor het onderwijs.
Gert Bosgra, Jules van Horen, Nikki Verseput, Onderwijs ondersteuningsteam van het Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Radboud Universiteit.
Filmmaker Chris Milk noemt Virtual Reality de ultieme empathiemachine. Technologie die je meeneemt in een wereld die net echt is, alsof je daadwerkelijk aanwezig bent in de wereld die voor je ogen wordt geprojecteerd. De docenten die wij ondersteunen bij het maken van onderwijs zouden hun studenten het liefste meenemen naar de situaties waarover ze spreken. Maar los van praktische bezwaren zijn die situaties vaak niet zomaar toegankelijk. En aanwezigheid van vreemde ogen kan wat zich daar afspeelt ook verstoren. Daarom onderzoeken wij of 360-graden video studenten kan meenemen naar die situaties. Om ze met eigen ogen te leren kijken.


B2: AR/VR maakt de les echt leuker en leerzamer!
Sijbrand Dijkstra, beleidsadviseur onderwijsontwikkeling & ICT, Ambionholding
Uit breinonderzoek komt naar voren hoe het brein leert. Een aspect is het 'diep leren' als intensieve leerervaringen. Met behulp van bijvoorbeeld ICT (AR en VR) zijn er naast de tastbare werkelijkheid nog twee werkelijkheden om dit leren te stimuleren. Hoe kunnen we deze mogelijkheden voor het primair onderwijs toegankelijk maken? En hoe kunnen we deze mogelijkheden integreren binnen een breder eigentijds curriculum voor het onderwijs?


B3: 1,5 jaar leren met VR op Tilburg University
Dineke Kolen, coördinator DAF Technology Lab, Tilburg University
Oktober 2015 opende Tilburg University het DAF Technology Lab. Een virtual en mixed reality lab waar met de Oculus Rift en een grote cave (25 m²) onderwijs en onderzoek voor de hele universiteit wordt verzorgd. Inmiddels is er 1,5 jaar ervaring opgedaan met onderwijsprojecten in het lab. Dineke Kolen zal een overzicht geven van de verschillende manieren waarop het lab wordt ingezet bij kennisoverdracht en vaardighedenontwikkeling in de diverse opleidingen aan Tilburg University.


B4: Simodont, boorsimulator in tandheelonderwijs
Carlos Serrano Petrillo, Acta, VU/UvA: Virtual Reality Simulation in dentistry (engelstalig)
Traditionally in dentistry, mannequins with plastic or extracted teeth have been used to train psychomotor and ergonomic skills, without the opportunity to develop a more comprehensive training with realistic problems neither the opportunity to unlimitedly practice.
VR based technology (Simodont Dental Trainer) offers a fully immersive experience through a robotic arm with haptic force feedback and stereoscopic (3D) vision, with a courseware that includes from manual dexterity exercises to virtual patients presenting complex clinical scenarios. Further, with the use of intraoral scanners, real patients can be uploaded to practice the procedures before performing them in the clinic.

Waar en wanneer?
Donderdag 11 mei 2017 - Rijksuniversiteit Groningen
Centrum voor Informatie Technologie (CIT), Zernike Campus
Route: http://www.rug.nl/staff/location/5431 (melden bij slagboom)
Organisatie: SIG Media & Education en SIG Virtuality, SURF

Inschrijven