Oproep Media & Learning conferentie 2020

Oproep Media & Learning conferentie 2020

Op 17 en 18 juni 2020 organiseert de Media & Learning Association, samen met LIMEL-KU Leuven, de internationale conferentie Media & Learning 2020: Images and Sound in Higher Education in Leuven, België.

Kom er de meest recente pedagogische en technologische ontwikkelingen rond video in onderwijs ontdekken, in een gevarieerd en interactief aanbod aan showcases, demonstraties, presentaties en workshops. Verder is er ook een beurs waar je kan kennismaken met de meest recente technologieën die universiteiten en hoger onderwijsinstellingen kunnen gebruiken voor de creatie van multimediale leermaterialen.

Na de succesvolle editie van vorig jaar met niet minder dan 283 deelnemers uit 22 landen, kijken we ook dit jaar weer uit naar dit schitterend evenement, waar toonaangevende experts én deelnemers hun ervaringen, inzichten en vakkennis met elkaar delen. Hiervoor hebben we ook jou nodig! Wil je graag jou ervaringen delen met anderen, onder de vorm van een presentatie, showcase, workshop… aarzel dan niet langer en dien je voorstel NU in! (je hebt nog tijd tot 31 januari 2020)

https://www.media-and-learning.eu/contribute

De belangrijkste thema’s dit jaar zijn:

Van lecture capture naar learning capture  - hoe video capture technologie en praktijktoepassingen  gebruikt kunnen worden om in multicampusonderwijs interactieve leerervaringen te creëren.

Authentieke leermogelijkheden bieden door integratie van AR, VR en MR - ideeën, ervaringen en apps uitwisselen over de overgang van experiment naar het dagelijkse gebruik van AR, VR en MR in het hoger onderwijs.

Planning van effectief institutioneel mediabeleid - beheer van mediabronnen vanaf creatie (wettelijke voorwaarden voor uploaden, opt-in / opt-out), levering (levensduur, zichtbaarheid) tot langetermijnafhandeling (opslag, verwijdering), gecentraliseerde versus gedecentraliseerde diensten en succesvolle servicemodellen.

Op media gebaseerde opdrachten harmoniseren - onderzoeken hoe certificering het beste kan worden gelijkgesteld en gestandaardiseerd, waarbij de verschillen met traditionele opdrachten in het hoger onderwijs worden erkend.

Fly-on-the-wall opname in educatieve instellingen - coaching en observatie, het gebruik van 360 ° -opname en eye-tracking, hoe het leren het beste in klaslokalen en andere instellingen kan worden vastgelegd.

Zorgen voor gelijke toegang tot leren met op media gebaseerde diensten - de competenties en strategieën die nodig zijn om de pedagogische en technische doelen te bereiken die in recente Europese wetgeving zijn vastgesteld.

Wetenschapscommunicatie - de veranderende rol van video als hulpmiddel om onderzoeksresultaten vast te leggen en te presenteren.

Ontwikkelen van educatieve media die gedeeld en hergebruikt kunnen worden - het delen van werkwijzen en kansen voor het creëren van duurzame, op media gebaseerde kennispools in intra- en inter-institutionele instellingen

Waarde toevoegen aan media-inhoud met AI - AI gebruiken om de toegang en doorzoekbaarheid te verbeteren, evenals op media gebaseerd leren personaliseren door het gebruik van bots en andere manifestaties van machine learning.

Evenwicht tussen doe-het-zelf educatieve mediaproductie - het creëren van effectieve diensten en beleid rekening houdend met institutionele en wettelijke vereisten, technische middelen en academische doelstellingen.

Effectief blenden van synchronisatie online leren - ervaringen en werkwijzen die benadrukken hoe face-to-face te combineren met online om naadloze leermogelijkheden te creëren in formele en informele instellingen, ervaringen van studenten met door de media-ondersteund leren.

Voorspellen van de toekomst van door media-ondersteund leren - technische ontwikkelingen aan de horizon, zoals AV over IP, 4K en 8K, evenals ontwikkelingen in technologieën zoals automatische volgcamera's, beeld- en spraakherkenning met behulp van AI, enz.

PS je kan je ook al registreren

https://www.media-and-learning.eu/registration