Lecturemash: Remix je Onderwijs!

Lecturemash: Remix je Onderwijs!

Voor mediasitegebruikers is het mogelijk om weblectures, clips en fragmenten te knippen en remixen. Naam van de toepassing: Lecturemash! In dit artikel wordt uitgelegd wat het is, en waarvoor je het kunt gebruiken. En wil je meedoen aan het testen van deze tool? Dan ben je bent van harte uitgenodigd…

Wat ging eraan vooraf
Al eerder kon je op deze website kennis maken met een tool om virtuele fragmenten te maken van Mediasite presentaties. Meer informatie hierover vind je in dit artikel.

Wat is het?
Gestimuleerd door de positieve reacties vanuit de community, is verder gewerkt aan de  ontwikkeling van deze handige webtool. De nadruk van het gebruik is wat meer komen te liggen op het mengen en remixen van weblectures, clips en fragmenten. Je kunt nu korte of langere fragmenten uit een weblecture combineren in de volgorde die jij wilt. Ook kan je fragmenten uit verschillende weblectures met elkaar combineren tot één geheel.  Daarom is een nieuwe naam gekozen voor deze tool: LectureMash. De community versie vind je  op https://avwebs.nl/cutter

Hoe werkt het?
Voor het  remixen van je onderwijs kan  je  een Mashlist  maken. Een Mashlist is een verzameling fragmenten die je selecteert uit dezelfde of verschillende Mediasite weblectures of clips. Deze plaats je achter elkaar in een volgorde die je zelf bepaalt. Het is dus een playlist van fragmenten. Je kunt een voorbeeld van de Dies Natalis redes van de Vrije Universiteit van de afgelopen jaren bekijken door  te klikken op onderstaande afbeelding. 

Toepassingsmogelijkheden
Op de Vrije Universiteit is ervaring opgedaan met inzetten van een dergelijke tool  in twee verschillende onderwijssettings. Bij de ene setting  zijn blended learning componenten opvallend, bij de andere setting het aantonen van competenties.

1. Inzet in Blended Learning
Bij de Blended learning setting had de docent alle colleges van zijn eerstejaars bachelorvak opgenomen in voorgaande jaren dat hij dat vak gaf. Hij had besloten om de helft van de colleges alleen online aan te bieden en de andere helft van de colleges wel face to face te geven. In de vrijkomende contacttijd gingen de studenten samenwerken aan casussen en oefenopdrachten. Direct na het eerste college moesten de studenten stemmen op de colleges die ze face to face wilden krijgen en welke ze voldoende vonden om online te volgen. Na afloop van de collegereeks kregen de studenten wel alle opnames ter beschikking voor het leren van het tentamen.

De studenten moesten wel een indruk krijgen van  de inhoud van de colleges voordat ze konden kiezen. Hiervoor had de docent een mashlist gemaakt met de samenvattingen van de inhoud die hij aan het einde van elk opgenomen college had gegeven. Van de volledige colleges had de docent ook een mashlist gemaakt. Handig daarbij is de mogelijkheid om per mashitem de beschikbaarheid aan of uit te vinken in de beheersomgeving. Aan het begin van het vak had de docent de volledige mashlist voorbereid. Na afloop van de collegereeks kon hij eenvoudig alle collegeopnames in de lijst zichtbaar maken. Bij de evaluatie van dit vak werd de opzet van het onderwijs hoog gewaardeerd door de studenten, zowel de online opzet als de extra oefeningen in de vrijgekomen contacttijd.

2. Inzet bij aantonen competenties
Deze onderwijssetting was bedoeld voor het aantonen van communicatievaardigheden bij masterstudenten. Een cohort van 180 studenten kreeg de opdracht om in groepjes van 6 personen een overleg van ongeveer 40 minuten te voeren in een project waaraan zij werkten.  Deze gesprekken zijn opgenomen met de Mediasite systemen die normaal gesproken gebruikt worden voor college-opnames. Gedurende 3 dagen, met 2 lokaties tegelijk, zijn 30 groepen van 6 personen op die manier opgenomen.

De studenten kregen vooraf de beschikking over de link van de opname van hun groep. Bij deze opname moesten ze feedback geven. Zowel op hun eigen gedrag en handelen als op het gedrag van een of twee andere deelnemers aan de sessie. Het geven van deze feedback dienden zij via de LectureMash tool te doen. Zij selecteerden eerst een fragment uit de sessie en schreven daarna de feedback erbij. Deze bestond uit een omschrijving van wat er gebeurde en één of meerdere opmerkingen over de situatie. Met de exportfunctie kregen zij een pdf met de links van de fragmenten en de bijbehorende feedback. Deze pdf leverden zij in als hun resultaat bij de opdracht in BlackBoard.

3. Andere mogelijkheden
Natuurlijk zijn er nog legio andere mogelijkheden om virtuele fragmenten in te zetten, enkele voorbeelden:

  • Een basale inzet komt kijken als colleges geautomatiseerd opgenomen worden in collegezalen. Als docent kan je eenvoudig het begin en het einde van je college selecteren.
  • Als je een gastdocent hebt, kan je het stuk gastcollege extraheren en apart bij het vak plaatsen.
  • Toepassingsvoorbeelden of uitleg van concepten die je volgend jaar wilt hergebruiken, kan je middels een virtueel fragment of mashitem hergebruiken.
  • Je kunt studenten de opdracht geven om voorbeelden of uitleg van concepten in een mashlist te plaatsen.

Uitdaging
Zie jij zelf nog andere toepassingsmogelijkheden van mashlists? Ik nodig je uit om te experimenteren en voorbeelden te plaatsen op de LinkedIn groep van de SIG Media & Learning.