Mediasite Engage – Interactieve videolessen

Mediasite Engage – Interactieve videolessen

Om de onderwijskundige kwaliteit van de videolessen te verbeteren, is het Deltion College begin 2015 gestart met Mediasite Engage. Binnen een pilot afstandsleren en Blended Leren, is Engage gebruikt om interactiviteit aan videolessen toe te voegen. Dit artikel doet verslag van deze pilots en van de toepassingsmogelijkheden van Mediasite Engage..

Op het ROC Deltion College gebruiken we DStream als platform voor onze videolessen. DStream is de interne merknaam voor Mediasite, zoals Collegerama dat is bij de TU Delft. We hebben met DStream een bereik van 15.000 interne studenten en een kleine 1000 medewerkers. De meeste DStreams staan open voor de buitenwereld en zijn te bereiken via de Deltion DStream showcase.

Bij de start van Dstream in 2011 waren sommige collega’s sceptisch over het nut van videolessen. Met name het ontbreken van interactiviteit werd gezien als een groot gemis. In de paar jaar dat de dienst bestaat bewijzen de kijkcijfers en de studieresultaten het nut van de dienst in het MBO. Ook zonder directe interactiviteit in de videolessen kunnen deze blijkbaar een grote invloed hebben op de onderwijskwaliteit, mits je maar aan bepaalde voorwaarden voldoet. De onderwijskundige kwaliteit van de niet-interactieve video wordt overigens vooral bepaald door de aanvullende activiteiten die om de video heen gearrangeerd zijn. 

Om die onderwijskundige kwaliteit van de DStreams zelf te verbeteren zijn we begin 2015 interactiviteit gaan toevoegen aan videolessen. We gebruiken daarvoor Mediasite Engage, dat in 2015 nog als bètaversie in onderwijspilots is  ingezet. Met Mediasite Engage kun je interactiviteit in de vorm van vragen en polls toevoegen aan alle eerder opgenomen videolessen. Uiteraard kan feedback gegeven worden op door studenten ingevoerde antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid aan het einde van de videoles in het resultatenoverzicht nog eens per vraag door te klikken naar dát deel van de videoles waarin het onderdeel behandeld wordt.

Pilots afstandsleren en blended leren
Wij hebben Mediasite Engage in eerste instantie ingezet in twee pilots: Afstandsleren en Blended Leren. Eind 2015 is onderzocht wat de invloed van afstandsleren en blended leren op de kwaliteit van ons  onderwijs zouden kunnen hebben. Het onderzoek richtte zich niet expliciet op de inzet van (interactieve) videolessen, maar op het effect van de gehele onderwijsmethodiek.

Afstandsleren
Inzet van eerder opgenomen videolessen in synchroon uitgevoerd afstandsleren lijkt in eerste instantie wat vreemd. Eén van de drie leraren in deze pilot heeft toch met succes DStreams gebruikt in haar afstandslessen en ze via Engage voorzien van interactiviteit.
Tijdens haar afstandslessen gaf deze lerares van het ICT Lyceum studenten opdracht een videoles te bekijken die ze zelf eerder opgenomen had. Terwijl studenten de les bekeken en de vragen beantwoordden, had zij even tijd om op adem te komen en het vervolg van de les klaar te zetten. Zij bekeek de antwoorden die door de studenten werden ingevoerd in de DStream, waarna ze de groep weer live bij elkaar riep. Aan de hand van de gegeven antwoorden kon zij haar les verder inrichten, bepaalde zaken nog eens in de groep bespreken of studenten juist apart nemen. Omdat op een afstandsles in de dagen erop altijd een f2f les volgde kon zij de analyse van de gegeven vragen ook gebruiken in haar ‘gewone’ les. Korte uitleg van de pilot hier:

Blended Leren
Een tien weekse periode voor studenten van de opleiding tot opticien is verblend. Een belangrijk onderdeel in de blend waren Dstreams. Een deel van de DStreams is voorzien van interactiviteit. De Dstreams zijn bijna allemaal ingezet volgens het Flip-principe. Bekijk de opname over de onderzoeksresultaten in relatie tot de onderwijskwaliteit.

Resultaten van de pilots
Het onderzoek leverde op dat de kwaliteit van het onderwijs in de pilot afstandsleren minimaal gelijk is gebleven. Bij de pilot blended leren is geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs is gestegen. Zoals een student het zei: “het lijkt wel of we met minder lessen méér geleerd hebben”. Hoewel in het onderzoek niet specifiek is ingegaan op de rol van de interactiviteit heb ik kunnen constateren dat de toegevoegde interactiviteit wel degelijk een grote meerwaarde heeft binnen deze context. Studenten blijven meer betrokken bij de inhoud, het kijken wordt minder vrijblijvend. De videoles wordt meer en meer een interactief leerobject dat ook los van een arrangement kan worden aangeboden.

Studenten, leraren, ouders, onderwijsinspectie én het ministerie zijn enthousiast over onze pilots. Er is daarom door het Deltion besloten om volop vormen van Afstandsleren en Blended Leren te gaan implementeren binnen ons onderwijs. Dat videolessen en interactiviteit in het bijzonder hier een grote plaats in krijgen staat buiten kijf. Hier vind je een overzicht van alle pilots, inclusief presentaties over de onderzoeksresultaten.

Blik op Mediasite Engage
Met Engage voeg je aan bestaande videolessen interactiviteit toe. Dit kan voor, tijdens of na de videoles in de vorm van MC vragen, Open vragen en Polls.

Vragen kunnen naar keuze over de bestaande film heen gelegd worden  of er onder verschijnen .

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zie je vragen onder de videoles. In dit geval met mogelijkheid direct naar een volgende vraag te navigeren.

Tot slot krijgt de student een overzicht van zijn ingevoerde resultaten.Er kan via de feedback doorgeklikt worden naar de plek in de videoles met de juiste info 

Wensenlijstje
Uiteraard blijft er altijd iets te wensen over, ondanks de mogelijkheden die Engage nu al biedt. Op dit moment is Engage nog niet geïntegreerd in Mediasite. Ik hoop dat binnen niet al te lange tijd deze integratie een feit is, zodat studentenresultaten snel en simpel met een Surfconnext koppeling via de normale portal binnengehaald kunnen worden. 

JaapJan Vroom
Deltion College

> LinkedIn JaapJan Vroom
> Blog ICT, leren & innoveren