Studenten Rechten uit Utrecht blij met videominicolleges

Studenten Rechten uit Utrecht blij met videominicolleges

Voor het vak Grondslagen van recht heeft Bald de Vries 22 videominicolleges opgenomen. Dit zijn korte video’s van ongeveer 10 minuten waarin Bald de inhoud van het hoorcollege kort en bondig per onderwerp samenvat. In dit artikel achtergrond over het aanbod, studentevaluaties, incl tevredenheid en nog een paar tips van zijn studenten..

Videominicolleges worden zeer positief ontvangen
Voor het vak Grondslagen van recht heeft Bald de Vries 22 videominicolleges opgenomen. Dit zijn korte video’s van ongeveer 10 minuten waarin Bald de inhoud van het hoorcollege kort en bondig per onderwerp samenvat. Per hoorcollege zijn dat ongeveer 3 videominicolleges. Voor de opname van deze videominicolleges heeft Bald elke week zo snel mogelijk na de hoorcolleges de do it your self studio op de campus van het UCU gereserveerd. Na het hoorcollege zit de stof nog goed in je hoofd en kost het opnemen van een mini-college weinig extra voorbereiding, dus hoe sneller na het hoorcollege je de studio in gaat hoe beter. De videominicolleges werden vervolgens geplaatst in de online leeromgeving die Bald samen met een uitgever rondom de cursus heeft gebouwd. Tijdens het evaluatiecollege op de vrijdag en in latere hoorcolleges kwam Bald terug op deze colleges. Zo ontstond er ook een soort  ‘loop’ waardoor de kennis beter bleef hangen. De video’s zelf zijn simpel: we horen en zien Bald die een powerpointpresentatie voordraagt.

Wat vonden de studenten van de videominicolleges?
De meerderheid van de studenten (58%) heeft de helft of meer van de videominicolleges gekeken. De meeste studenten bekijken de videominicolleges thuis (75%). Het merendeel van de studenten (59%) geeft aan de videominicolleges helemaal uit te kijken en niet te versnellen. Een groep van 27% geeft aan alleen de voor hen interessante delen te bekijken.

Redenen om minicolleges te bekijken
De belangrijkste reden voor studenten om de videominicolleges te bekijken is het herhalen van stof. Daarnaast gebruiken ze de videominicolleges vooral om te oefenen voor het tentamen. Ongeveer een derde kijkt de videominicolleges omdat hij/zij de hoorcolleges had gemist. Dat komt ook overeen met de inschatting van de docent hoeveel studenten wegbleven van de colleges. Bald schat in dat zo’n 70% van de studenten trouw de hoorcolleges bezochten. Slechts 9% van de studenten geeft aan NIET naar het merendeel van de colleges te zijn gegaan omdat de inhoud toch online zou komen te staan.

Redenen (meerdere redenen mogelijk) om de videominicolleges te bekijken zijn:

De studenten zien een aantal voordelen van videominicolleges. Met de volgende stellingen is de meerderheid van de studenten het eens of helemaal eens:

 • De videominicolleges hebben mij geholpen mij voor te bereiden op het tentamen (70%)
 • Ik vind dat de videominicolleges meerwaarde toevoegen aan het onderwijs (79%)
 • Ik kijk liever een videominicollege dan dat ik een boek lees (57%)
 • Ik zou de videominicolleges ook aangereikt willen krijgen bij andere cursussen (86%)

Over de inhoud van de videominicolleges zijn de studenten heel tevreden. Met de volgende stellingen is de grote meerderheid van de studenten het eens of helemaal eens:

 • In de videominicolleges werden concepten helder gedefinieerd (80%)
 • In het algemeen begreep ik de inhoud van de videominicolleges (88%)
 • De onderwerpen van de videominicolleges waren duidelijk (89%)
 • In de videominicolleges werden duidelijke en relevante voorbeelden gebruikt (80%)
 • In de videominicolleges werd duidelijk uitleg gegeven (83%)

Over de kwaliteit van de videominicolleges zijn de studenten ook tevreden.  

 • De duur van de videominicolleges is niet te kort/niet te lang (76%)
 • De mogelijkheid om op basis van slides door de presentatie te kunnen klikken is handig (86%)
 • De opdeling in fragmenten op onderwerp vond ik prettig (76%)
 • Ik vind het prettig om naast de slides ook het beeld van de docent te zien in de videominicolleges (73%)

Gebruiksvriendelijk
De meeste studenten (78%) konden de videominicolleges makkelijk downloaden.  Daarbij vond 87% van de studenten de videominicolleges gebruiksvriendelijk. Ook vonden de studenten (82%) de kwaliteit van het beeld en geluid voldoende. Ze (80%) wisten de videominicolleges goed te vinden. Ze (71%) vonden deze goed doorzoekbaar. Een paar studenten meldden dat de filmpjes wel eens haperden, ze gaven zelf aan dat dat kan liggen aan een langzame internetverbinding.

Tips voor verbetering
De studenten noemen een aantal tips. Ze zouden het prettig vinden als de links naar de filmpjes ook op Blackboard zouden staan, dat maakt ze makkelijker vindbaar. Wellicht zou dit er toe bijdragen dat meer studenten de videominicolleges gaan kijken. Daarnaast zouden ze het prettig vinden als de videominicolleges al eerder online zouden staan. Ook wordt genoemd dat de filmpjes soms wat saai zijn. De studenten zouden het fijn vinden als deze wat levendiger zijn, minder voorlezen. Veel studenten bedanken Bald voor de moeite die hij heeft gedaan om de videominicolleges op te nemen. Dit wordt ZEER gewaardeerd. Bald wil in het komende academische jaar meer variëren in de videoclipjes, bijvoorbeeld om deze ook op locatie te maken, bijvoorbeeld op de rechtbank. Daarnaast wil hij kijken hoe de videominicolleges gekoppeld kunnen worden aan specifieke opdrachten door bijvoorbeeld gebruik te maken van Scalable learning. 

Geschreven door Bald de Vries (docent rechten), Sanne Gratama van Andel (onderwijskundig adviseur), Jetta Spaanenburg (coördinator team onderwijsbeleid rechten), allen van Universiteit Utrecht