Deltion College

Deltion College

Achtergroninformatie over instellingen. Waar zijn ze mee bezig? welke organisatorische stappen worden er gezet? Hoe wordt budget geregeld? wie zijn de stakeholders? en hoe krijg je Video en Weblectures op de (bestuurlijke) agenda? dat en meer...

Uitgevoerd onderzoek door het Deltion College naar rendement weblectures in het MBO

Het MICT (Media- en Informatiecentrum / ICT&Leren) van het Deltion College heeft in de
initiële onderzoeksaanvraag de volgende verwachting verwoordt: “Door het gebruik van
D-stream (opnemen van lessen) verwachten we (lees: de leraar, het management, de
school) te bereiken dat het de leerprestatie/-rendement van student verhoogt”. En
onderzoek naar dit rendement wordt in diezelfde aanvraag als volgt onderbouwd: “In het
MBO-onderwijs zijn er nog geen valide onderzoeksgegevens beschikbaar over de
verbetering van leerprestatie/-rendement van de leerlingen door het gebruik van (delen
van) opgenomen lessen zoals het Deltion College deze nu heeft vormgegeven. Het
handelt hier uitdrukkelijk om de inzet van lesopnames op een wijze die geschikt is
binnen het MBO en niet hoe er binnen het Hoger Onderwijs en universiteiten mee wordt
omgegaan (geen totaal lesregistratie, maar het gebruik van snippets)”.
Deze verwachting van het Deltion College is vertaald naar een probleemstelling en
onderzoeksvragen waarop het onderzoek is gebaseerd. 

2 rapporten: 

1. Eindrapport videolessen en rendement op het Deltion College
2. Proof of concept Weblecturing in het MBO