Universiteit Utrecht loopt warm voor kennisclips

Universiteit Utrecht loopt warm voor kennisclips

Door de opkomst van de do it yourself studio’s bij Universiteit Utrecht ontstond de vraag: hoe maak je een goede kennisclip? En dan niet alleen technisch, maar vooral didactisch. We ontwikkelden een workshop rondom de vragen:

Door de opkomst van de do it yourself studio’s bij Universiteit Utrecht ontstond de vraag: hoe maak je een goede kennisclip? En dan niet alleen technisch, maar vooral didactisch. We ontwikkelden een workshop rondom de vragen:

  • Wat is een kennisclip?
  • Hoe maak je een kennisclip boeiend?
  • Hoe zorg je ervoor dat je boodschap helder overkomt?
  • Hoe kun je je kennisclip inbedden in het onderwijs?

UU  Educate-IT

Binnen de Universiteit Utrecht is met de start van het UU brede programma Educate-IT  Blended Learning hoog op de kaart gezet.  Een van de vier deelprojecten van Educate-IT is het project E-Lectures. Het project E-Lectures heeft als doel om de integratie van weblectures en video in het onderwijs te faciliteren. Om die reden is het systeem mymediasite aangeschaft.

 

Zelf video opnemen

Naast de mogelijkheden om hoorcolleges op te laten nemen door een camera man of vrouw van Lecturenet kan nu iedereen achter zijn eigen computer een video opnemen. Docenten die niet over een computer beschikken met een acceptabele camera en microfoon kunnen binnenkort de do it yourself studio van de faculteit reserveren. Biologie en REBO beschikken al over zo’n studio, bij de overige faculteiten wordt nog gewerkt aan de realisatie van zo’n studio. Fantastisch dat het zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om je eigen video of kennisclip op te nemen!

Kennisclips

Kennisclips passen heel goed bij de huidige leefwereld van de student. Studenten raadplegen eerst google en You Tube als ze iets willen weten, ze zijn erg visueel ingesteld en verwachten binnen een paar minuten een antwoord te kunnen vinden op internet. Studenten zijn dan ook erg blij met kennisclips van hun docenten. Ze kunnen ze zo vaak kijken als ze willen en ook wanneer ze willen. Daarbij waarderen ze de moeite van de docent.

In Utrecht hebben we gemerkt dat docenten graag willen starten met MyMediasite. Maar zodra docenten werkelijk aan de slag gaan, komen direct de volgende vragen opzetten: Hoe maak je eigenlijk een goede kennisclip? Hoe lang mag zo’n kennisclip eigenlijk duren? Hoe maak je het boeiend? Wat is het effect van zo’n kennisclip op leren? Waar moet je rekening mee houden tijdens het opnemen? Etc.

 

Workshop

De technische training om met MyMediasite te werken beperkt zich tot het gebruik van de knoppen. Om ook de didactiek rondom kennislips goed onder de loep te nemen is door O&T (Onderwijsadvies en Training) een workshop ontwikkeld waarin een antwoord wordt geven op deze vragen.

We hanteren binnen deze workshop de definitie van kennisclips die ook op deze website staat:

 

Een kennisclip is een korte weblecture (max. 10 minuten) waarin de docent bondig één specifiek onderwerp behandelt.

 

Onderzoek

Het onderzoek van Guo, Kim en Rubin (2014) wijst uit dat de aandacht bij onderwijsvideo’s al na 6 minuten drastisch daalt. Dit betekent niet dat filmpjes maximaal 6 minuten moeten duren , maar dat je iets moet doen om de aandacht na 6 minuten vast te houden. Hoe je een filmpje boeiend kan maken dat is één van de drie belangrijkste onderwerpen  in de workshop. De andere twee onderwerpen zijn:

1. Hoe zorg je ervoor dat je boodschap helder overkomt? En

2. hoe kun je je kennisclip inbedden in het onderwijs?

 

We maken gebruik van het volgende you tube filmpje dat gemaakt is door DiscoMedia:

In dit filmpje wordt uitgelegd dat het effect van kennisclips op zichzelf laag is (Hattie, 2009). Je kunt het effect verhogen door kennisclips goed in te bedden in het onderwijs.  Ui t onderzoek van Mayer (2002) blijkt dat verbaal materiaal dat wordt ondersteunt door beelden effectiever is voor het leerproces van studenten dan verbaal materiaal zonder visuele ondersteuning . Dat is een goede reden om toch kennisclips te maken.

 

Goede inbedding in onderwijs

Als je de volgende stappen volgt bij het ontwikkelen van een kennisclip dan kun je zorgen voor goede inbedding in het onderwijs.

Stap 1 : Formuleer een specifiek doel, wat moet de student weten of kunnen aan het eind?

Stap 2: Hoe ga je dat doel meten en met welk niveau ben je tevreden?

Stap 3: Welke leeractiviteit is nodig om je doel te bereiken?

Stap 4: Hoe ga je om met beeld en uitleg in je kennisclip?

Stap 5: Wat is jouw rol als de student met de kennisclip aan de slag is geweest?

 

Aandachtspunten workshop

Tijdens de workshop  bekijken we meer beeldmateriaal en bespreken wat we daar goed en slecht aan vinden. Om onderwijsvideo’s meer gestructureerd te bekijken kan gebruik gemaakt worden van de educatieve kijkwijzer van Liesbeth Kester.

Andere aandachtspunten die in de workshop aan bod komen:

•           Hergebruik: hoe zorg je ervoor dat studenten de juiste kennisclip weten te vinden

•           Doorzoekbaarheid: Hoe kan een student snel zien waar de kennisclip over gaat

•           Kwaliteit: welke kwaliteit opname voldoet in welke situatie

•           Hoe kun je afrekenen met misconcepties (zie: https://www.youtube.com/watch?v=eVtCO84MDj en http://www.physics.usyd.edu.au/super/theses/PhD(Muller).pdf)

•           De talking head: wel of niet in beeld  (zie onderzoek van Kizilcec 2015, the instructors face)

•           Gebruik van een script (zie: http://blogs.techsmith.com/tips-how-tos/screencasting-from-script-to-screen/)

Voor docenten van de Universiteit Utrecht is er een community in Blackboard gemaakt met allerlei informatie en artikelen rondom kennisclips. Informatie over de workshop en de Blackboard community is verkrijgbaar bij: R.GratamavanAndel@uu.nl

 

Literatuur:

John A.C. Hattie: Visible Learning; A synthesis of over 800 meta analyses relating to achievement (2009)

Richard E. Mayer: Multimedia Learning (2002)

Philip J.Guo, Juho Kim, & Rob Rubin: How Video Production Affects Student Engagement:

An Empirical Study of MOOC Videos (2014)

Derek Alexander Muller: Designing Effective Multimedia for Physics Education (2008)

 

Sanne Gratama van Andel

 

Deze workshop zal onderdeel uitmaken van de workshop "Do It Yourself' weblectures. die medio november 2015  speciaal voor weblectures.nl leden zal worden verzorgd.  Informatie hierover volgt begin september.