Waarom kiezen voor weblectures?

Waarom kiezen voor weblectures?

Lees meer over doelen, doelgroepen en didactische motivatie

Inleiding
Weblectures zijn voor veel verschillende doeleinden inzetbaar, zoals ter verhoging van het studierendement of voor het oplossen van organisatorische problemen. Maar ook bij verdieping, onderwijsinnovatie en promotie en voorlichting kunnen weblectures een grote rol vervullen.  

Ter illustratie een aantal toepassingen:
- Ter verhoging van het studierendement:
- Voor uitleg van een basisbegrip bij “struikelvakken” om deficiëntieproblemen op te lossen
- Voor het inhalen van een gemist college                                                                                    
- Als herhaling voor een tentamen                  
- Als aanvulling op aantekeningen
- Als voorbereiding op een opdracht of toets
- Als instructie- of demonstratiemateriaal
- Als responsiecollege
- Voor reflectie, bv op eigen optreden, voor het bepalen van het niveau van studenten, als good practise
 Voor verschillende doelgroepen:
- Studenten van buitenlandse afkomst
- Internationale studenten
- Zij-instromers
- Studenten die meerdere cursussen volgen
- Deeltijdstudenten: werk en studie combineren, long life learning
- Studenten met functiebeperking (eigen ritme, eigen tijd, pauzeren, schermvullend beeld, luider, stiller, ondertitels, kijkwijzers, zowel auditieve als visuele leerstijl)
- Eigen studenten in het buitenland, die hierdoor geen colleges hoeven te missen
- Docenten die niet optimaal Engels spreken

In het kader van didactiek: 
- Als extra oefenstof voor tentamen, bv. zelftoets
- Om nieuwe leerstof aan te bieden(introductie, uitleg basisbegrip)
- Als combi met een gerichte opdracht
- Voor actualisering van het onderwijs           
- Om expertkennis beschikbaar te maken (gastspreker)
- Als cases gemaakt met professionele acteurs
- Voor reflectie, bv op eigen optreden, voor het bepalen van het niveau van studenten, als good practi    

Ten behoeve van onderwijsinnovatie:
- Voor actualisering van het onderwijs
- Voor een andere manier van leren (afstandsleren, aansluitend bij nieuwe studenten)
- Voor activerend leren (specifieke fragmenten, toevoegen toetsen, doorzoekbaarheid en terugvindbaarheid, reflecteren, annotaties, tagging, koppelen aan discussies)
- Ter flexibilisering van het onderwijs (tijd- en  plaats onafhankelijk, verschillende leerstijlen, verschillende niveaus van voorkennis en verschillende behoefte aan content, eigen ritme)

Hergebruik
- Hergebruik van weblectures kan een belangrijke rol spelen:
- Het bevordert de uitwisseling (voor een kleine groep, voor de hele wereld, of via metadata contacten te leggen)
- Hetzelfde materiaal is bruikbaar voor verschillende deelnemers (uniforme kennisoverdracht, docenten en trainers hoeven niet meer hetzelfde college te geven)
- Hergebruik door collega’s of op websites als pr-instrument vergroot de bekendheid
- Door kennis te delen kun je een heterogene groepen bereiken

Bronnen:

UU Lecturenet, UU wiki Biologie (CPIO), Elly Langewis (UMCU), KU Leuven, VU, Renée Filius (UMCU Julius Center), Esther Breuker (TiU)

(c) image: Image source