Mediasite European Summit 2017; een verslag

Mediasite European Summit 2017; een verslag

Op 6 juni werd dit jaar de Mediasite European Summit gehouden bij de Goethe Universiteit in Frankfurt. Deze jaarlijkse bijeenkomst is de beste gelegenheid om direct in contact te komen met collega ondersteuners en om je prangende vragen onder de aandacht te brengen van de directie en ontwikkelaars van Sonic Foundry..

Op 6 juni werd dit jaar de Mediasite European Summit gehouden bij de Goethe Universiteit in Frankfurt. De European Summit is een bijeenkomst voor ondersteuners, beleidsmakers en docenten die op een of andere manier gebruik maken, willen maken of gaan maken van het Mediasite platform. Deze jaarlijkse bijeenkomst is de beste gelegenheid om direct in contact te komen met collega ondersteuners van andere instellingen in binnen- en buitenland, en om je prangende vragen onder de aandacht te brengen van de directie en ontwikkelaars van Sonic Foundry.

Welkom
Na de inloop met koffie en heel veel lekkers begon de ochtend met een welkom en een introductieronde waarbij iedereen kon vertellen wie hij of zij is, van welke instelling, welke rol en welke verwachting hij of zij had. Zoals te verwachten, was er deze keer veel belangstelling uit Duitsland.

Inzet Mediasite Goethe Universiteit
Ulrich Grimm-Allio, hoofd van de AV dienst van de Goethe Universiteit, gaf de eerste inhoudelijke presentatie over de inzet van Mediasite op hun instituut. Zij nemen vooral veel colleges op. Hiervoor  hebben zij per gebouw een aantal recorders in een centrale ruimte. In elk gebouw is een lokaal glasvezelnetwerk aangelegd voor het overbrengen van de beeld- en geluidssignalen. Vanuit een andere ruimte worden beeld en geluid geschakeld vanuit de collegezaal die op dat moment opgenomen wordt, naar de recorder die daarvoor op dat moment beschikbaar is. De camera’s in de collegezalen worden ook op afstand bediend. Werkstudenten  schakelen  de signalen en bedienen de camera’s. Met deze opzet kan je besparen op het aantal Mediasite recorders maar heb je wel aanzienlijke kosten aan een netwerk en apparatuur voor omzetten en transporteren van de AV signalen.

Verdere inzet Mediasite
Daarna volgden een aantal kortere presentaties over verschillende toepassingen van Mediasite. De highlight van deze presentaties vond ik het verhaal vanuit het OLVG ziekenhuis in Amsterdam. De toepassing was het trainen van artsen en verpleegkundigen in de bediening van en de omgang met allerhande medische apparatuur  en software waar zij in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Voor deze training wordt gebruik gemaakt van Mediasite in combinatie met een game engine genaamd Let’s get Wiser. De artsen en verpleegkundigen maken zelf video-opnamen waarin zij de bediening en handelingen uitleggen. Daarna stellen zij een game samen in de tool van Let’s get Wiser. Na het bekijken van de video start automatisch de game. Het gaming platform stimuleert competitie door het tonen van onderlinge resultaten en high scores. In ieder geval voor deze doelgroep werkt competitie bijzonder stimulerend.

Post-Graduate onderwijs van de Tandheelkundige faculteit van de Goethe Universiteit
Na deze korte presentaties kwam een iets uitgebreider verhaal over de inzet van Mediasite in het Post-Graduate onderwijs van de Tandheelkundige faculteit van de Goethe Universiteit: Listen, Watch Later! De Mediasite opnames van de Post-Graduate colleges werden eerst ingezet om te zorgen dat de deelnemers hun aandacht bij de presentatie konden houden, het maken van aantekeningen kon dan later op basis van de opnames. Geleidelijk aan is men bezig om een meer Blended aanpak in te voeren, iets dat voor Post-Graduate onderwijs erg zinvol is voor verbetering van de effectiviteit. Bij deze presentatie werd ook duidelijk dat voor medische opnames de multistream techniek veel meerwaarde heeft. In een player kreeg je een stream met het beeld van de mond, een stream met het beeld van de handen en een stream met het overzichtsbeeld te zien. In het diavenster wordt aanvullende informatie vertoond. De spreker wist tijdens de presentatie geleidelijk de mate van bloederigheid van de beelden op te voeren, hier kon niet iedereen even enthousiast over worden.


Roadmap door Sonic Foundry
Na de lunch was het programma gevuld met diverse presentaties vanuit Sonic Foundry. Het meest interessant hierbij vond ik de status van nieuwe ontwikkelingen. Een aantal ontwikkelingen zijn al eerder aangekondigd en worden nu concreter, andere ontwikkelingen zijn echt nieuw. De belangrijkste punten uit de roadmap vond ik:

1. Mediasite Catch: dit is een software recorder die geïnstalleerd wordt op de presentatie PC in de collegezaal. Deze wordt gekoppeld aan de server zoals ook een hardware recorder. Je kunt dus opnames schedulen waarbij de opname dan uitgevoerd wordt door de presentatie PC. De docent moet dan geen eigen laptop gebruiken, dit is een aandachtspunt vanuit je beheersorganisatie. Catch biedt wel een mogelijkheid om veel meer onderwijsruimtes uit te rusten met een opnamevoorziening dan wanneer je alleen hardware recorders kunt toepassen.

2. Mediasite Record Now: Voor het maken van een Ad-Hoc opname kan je inloggen op je MyMediasite en vanuit een formulier een opname starten in de collegezaal waar je op dat moment onderwijs wilt geven. Dit werkt ook voor zalen met een Mediasite Catch software recorder. De docent krijgt de opname na afloop beschikbaar in de MyMediasite omgeving voor verdere verwerking, publicatie of embedding in de Digitale Leeromgeving. Deze voorziening komt beschikbaar in versie 7.2.

3. Mediasite Deliver: Voor het streamen van video maakte Mediasite tot nu toe gebruik van de Microsoft IIS streaming serversoftware. Met ingang van server versie 7.030 wordt gebruik gemaakt van eigen streaming software. Hiermee is het mogelijk om alles via HTML5 te streamen zodat er geen plugins meer nodig zijn. Zowel op de iPhone, de iPad als op Android devices kan je hiermee live en on-demand presentaties bekijken in de gangbare browsers op deze devices. Ook op de desktop werken de Chrome, Firefox en Edge browser nu ook voor live en on-demand zonder plugins. Dit betekent een grote stap vooruit qua gebruiksvriendelijkheid.

4. Mediasite 7.2: In het najaar komt versie 7.2 uit. Deze versie brengt een heel andere opmaak en workflow in de user interface. MyMediasite wordt intuïtiever en oogt strakker, ook al is dat een kwestie van smaak. Dit betekent wel dat heel veel instellings-specifieke handleidingen en instructiemateriaal aangepast moeten worden. Ook maatwerk-koppelingen zullen aangepast moeten worden.Ook komt de Quiz authoring beschikbaar in MyMediasite.!


Vragenrondje
Aan het einde van het presentatie gedeelte was de directie van Sonic Foundry beschikbaar voor allerlei vragen op het gebied van ontwikkelingen en keuzes die zij maken en wat deze betekenen voor beheer en gebruik. Hierbij kreeg ik antwoorden op vragen waarvan ik van tevoren niet wist dat ik die had, bijzonder nuttig dus.

Rondleiding
Vervolgens kregen wij een rondleiding over de campus inclusief een kijkje in de krochten van de gebouwen met de plek voor de recorderopstellingen. Daarna was het borreltijd en hebben we samen gegeten op een terras, dit was erg gezellig.

Tot slot
Ik vond de bijeenkomst erg nuttig, de presentaties waren interessant en het is ook altijd een goede gelegenheid om gedachten en ervaringen uit te wisselen met gebruikers, beheerders en ontwikkelaars uit andere instellingen en uit andere landen.

Erik Boon, Vu Amsterdam