Slidecasts opnemen met je smartphone via Presentain en opslaan & bewerken met MyMediasite

Slidecasts opnemen met je smartphone via Presentain en opslaan & bewerken met MyMediasite

VU medewerkers van het Audiovisueel Centrum en de afdeling Farmaceutische Wetenschappen & Scheikunde en het bedrijf Presentain hebben het mogelijk gemaakt om overal waar WiFi is met je smartphone slidecasts van je colleges op te nemen die vervolgens in (My)MediaSite opgeslagen en bewerkt kunnen worden...

Hoe kun je smartphone opnames maken met Presentain en opslaan & bewerken  in MyMediasite?
Presentain software maakt gebruik van je smartphone als slideklikker en tegelijkertijd als mobiel opnameapparaat en kan zo naadloos je slides met high-quality audio synchroniseren. Door middel van een export link op de Presentain webpagina is de slidecast te exporteren en vervolgens gemakkelijk te importeren in MediaSite alwaar de slidecast indien nodig bewerkt kan worden met MyMediaSite. Meerdere docenten van de VU gebruiken deze techniek inmiddels regelmatig en hebben zo al meer dan 100 uur aan colleges opgenomen.

laagdrempelige mogelijkheid voor flexibele onderwijsvormen
De gemaakte en bewerkte slidecasts zijn niet het eindpunt maar worden door hen gerecycled ter ondersteuning van een scala aan activerende onderwijsvormen die afwijken van de traditionelere onderwijsvormen. Een voorbeeld hiervan is 'Blended Learning', waarbij 'normale' hoorcolleges gedeeltelijk worden vervangen door zelfstudie-slidecasts en de vrijgekomen contacturen worden ingevuld door meer actieve werkvormen waarbij geoefend kan worden met de stof. Door het makkelijk en flexibel kunnen aanleggen van een bibliotheek aan slidecasts d.m.v. Presentain wordt een docent dus in staat gesteld om creatief na te denken over andere onderwijsvormen. Publicatie van deze opnametechniek in peer-reviewed onderwijstijdschriften bleek door het ontbreken van meerjarige studies en door de betrokkenheid van een bedrijf en commerciële software lastig. De auteurs hebben daarom besloten het manuscript via weblectures.nl aan te bieden zodat het alsnog met collega's gedeeld kan worden. Het manuscript en de bijbehorende appendix staan boordevol protocollen/tips. Klik hier voor het manuscript "Recording Editable Slidecasts In-class with a Smartphone using Presentain and MediaSite"

Erik Boon, Maikel Wijtmans en Danny Scholten, VU