Verrijking van de leeromgeving door de inzet van video

Verrijking van de leeromgeving door de inzet van video

Het lectoraat Teaching, Learning & Technology van hogeschool Inholland heeft een nieuwe animatie ontwikkeld voor het onderzoeksthema video.Deze animatie gaat in op wat je moet doen om de verschillende typen video te kunnen gebruiken...

Het lectoraat Teaching, Learning & Technology van hogeschool Inholland heeft een nieuwe animatie ontwikkeld voor het onderzoeksthema video. Video kan in allerlei vormen de leeromgeving verrijken en daarmee van toegevoegde waarde zijn in een leerproces. Mits goed ingezet kan het gebruik van video voordelen hebben voor de student en docent. Het lectoraat Teaching, Learning & Technology doet onderzoek naar de inzet van video bij leerprocessen. Deze animatie gaat in op wat je moet doen om de verschillende typen video te kunnen gebruiken. Complimenten aan mijn collega’s voor deze mooie productie. Er volgt binnenkort een tweede animatie over de didactische inzet van video.

Het doel van deze animatie is om docenten van de hogeschool te informeren over de mogelijkheden van de didactische inzet van video en handreikingen mee te geven om video effectief in te zetten in verschillende leersituaties.

In de animatie worden vijf voorbeelden van video beschreven:

  1. Het gebruik van bestaande video.
  2. Een zelfgemaakt filmpje, bijvoorbeeld een vlog.
  3. Een screencast, een opname van handelingen op een beeldscherm.
  4. Een weblecture, video-opname met presentatieslides
  5. Live lecture capturing, waarbij een bijeenkomst met studenten wordt opgenomen, inclusief de live interactie.

Vervolgens wordt kort besproken welke kennis/vaardigheden je nodig hebt om deze voorbeelden van video in te zetten.

Met dank aan Jeroen Bottema en het lectoraat Teaching , Learning & Technology van Hogeschool Inholland