Digitale toegankelijkheid van media

Digitale toegankelijkheid van media

Hoe blind en doof zijn wij zelf eigenlijk voor de vraag van onze slechtziende, blinde, slechthorende en dove studenten om ook te kunnen profiteren van het grote media-aanbod in ons onderwijs? Denk aan: video's, afbeeldingen, infographics, podcasts, noem maar op. Hoe ervaren studenten met een visuele en/of auditieve beperking deze media?

Tijdens de workshop “Stekeblind en Oost-Indisch doof? Digitale toegankelijkheid en media” op de SURF Onderwijsdagen 2018 hebben we deelnemers zelf laten ervaren hoe het is om met een auditieve/visuele handicap verschillende video’s te ‘bekijken’. Met relatief kleine ingrepen kun je ervoor zorgen dat jouw multimedia boodschap ook door mensen met een auditieve/visuele handicap wordt begrepen.

"Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen." (Bron: https://www.digitoegankelijk.nl/onderwerpen/wat-is-digitale-toegankelijkheid).

Digitale toegankelijkheid is vastgelegd in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (https://www.w3.org/Translations/WCAG20-nl/). Deze WCAG is onderdeel van zowel de Wet Digitale Overheid (voorheen bekend als Wet Generieke Digitale Infrastructuur) als de Wet Gelijke Behandeling. In de concept Wet Digitale Overheid (WDO) werd het hoger onderwijs nog specifiek genoemd. Naar het nu lijkt heeft de WDO geen betrekking op het  hoger onderwijs. Wel is het hoger onderwijs gebonden aan de Wet Gelijke Behandeling (WGB), hiervoor gelden dezelfde richtlijnen wat betreft digitale toegankelijkheid. 

Verschil met de WDO is dat er minder handhaving zit op de WGB, waardoor de noodzaak om aan de WCAG te voldoen wellicht minder prioriteit krijgt. Echter, we hebben als hoger onderwijsinstelling de morele plicht om toegankelijk en inclusief onderwijs aan te bieden. Daarnaast beperken de voordelen van digitaal toegankelijk onderwijs zich niet tot de studenten met een visuele of auditieve beperking, ook studenten met een andere beperking of zonder beperking kunnen hierdoor beter studeren. 

Leeft digitale toegankelijkheid al binnen jouw instelling? Op welke manier wordt hier al rekening mee gehouden en heb je tips voor anderen die hiermee aan de slag willen? Deel jouw kennis, ervaring en vragen hieronder en draag bij aan de discussie.