De Onderwijsdagen 2019, nog één keer

De Onderwijsdagen 2019, nog één keer

De Onderwijsdagen 2019 is alweer twee weken voorbij maar met de vele sessies blijft er genoeg over te schrijven. In dit artikel komen enkele sessies voorbij in relatie tot video in het onderwijs.

Keynote Martijn van Dam

Naast werken en slapen is video kijken de grootste activiteit ons leven aldus Martijn van Dam, lid van de raad van bestuur van de NPO. De NPO wil verbinden, anders dan social media doen met ruimte voor alle meningen en invalshoeken. NPO start laat alle content samenkomen in een app, inmiddels betreft dat meer dan 100.000 programma’s.
De NPO zet in op het beter leren kennen van hun content en hun kijkers. Ondertiteling (als must) heeft als voordeel dat er analyses op inhoud van de content kan plaatsvinden.  Het kan daardoor gerichter worden aangeboden aan de diverse doelgroepen. Een publiekspanel scoort de programma’s op de kenmerken onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, pluriformiteit, diversisteit, impact, maatschappelijke relevantie, authenticiteit en meningvormendheid. Daaruit voort komt een landschapsoverzicht, zie afbeelding.

De NPO werkt nu agile om snel en effectief verbeteringen te kunnen doorvoeren. Spraakbesturing heeft hierbij de aandacht maar ze gaan hier niet zelf aan mee-ontwikkelen. Dit laten ze aan de wereldspelers. We staan aan het begin van vele innovaties. Ideeën zijn zeer welkom bij de NPO, ze ondersteunen en valideren ze. De beste worden uitgewerkt onder het motto ‘wij hebben de wijsheid niet in pacht, dus kom maar op’, en ‘wij faciliteren’.

Tot slot daagde Martijn het onderwijs uit. Onderwijs is ook content. Hoe ga je om met nieuwe generatie die 100% digitaal is en communiceert met video? Hoe versterken we het publieke domein in de digitale omgeving die door marktpartijen wordt gedomineerd? En hoe dragen we bij aan ontwikkeling van technologie met maatschappelijke waarde in plaats van individuele en commerciële?

AV toolbox
De Special Interest Group Media & Education verzorgde een sessie over AV toolboxes t.b.v. het onderwijs.

De universiteit van Maastricht biedt VideUM, https://videum.library.maastrichtuniversity.nl/, hierin zijn diverse tools opgenomen zoals video’s t.b.v. docentprofessionalisering en filmpjes van docenten over hun best practices. Alles staat open. Ze verzorgen ook workshops, ondermeer in editing, kennisclips, docu maken en skills t.b.v. clips.

De universiteit van Tilburg verzorgen lunch workshops over MyMediasite en geven advies op maat. Ze beschikken over een AV team. Er zijn handleidingen, ze werken in een multidisciplinair team waar ook inspiratievideo’s uitkomen. Er zijn posters gemaakt over why, what, how en what if.

Saxion maakt gebruik van Kaltura. De site https://video.saxion.nl/ is open toegankelijk. Het is een verzamelplek voor diverse vormen van informatie om de docent zijn weg te laten vinden. Speciale aandacht gaat uit naar de pagina ‘Aan de slag’. Hierin zit een supportknop, er zijn instructies en handleidingen, allen gericht op gebruik van Kaltura. Tevens is er een online cursus ‘’ hoe maak ik een effectieve kennisclip’ met diverse opdrachten. Daarnaast bieden ze ook een f2f cursus. Er zijn docenten die zelf video maken en open publiceren. Saxion beschikt over een videoteam. Daarin maken ze ook fact sheets over werken met Kaltura. Docenten dreigen nog wel eens te verdrinken binnen de aangeboden mogelijkheden binnen Kaltura.

In het vervolg van deze interactieve bijeenkomst konden aanwezigen aangeven hoe de informatievoorziening op het gebied van video aan hun instelling is geregeld.

De SIG Media & Education organiseert op 15 maart een vervolg op deze sessie met als doel het inrichten van een landelijke AV toolbox.

VR/AR in medisch onderwijs

De universiteit van Leiden wil de gap tussen theorie en praktijk binnen het medisch onderwijs slechten door inzet van VR/AR. Een medisch specialist werkt hierin samen met de centrale innovatieafdeling. Een van de voorbeelden is het ‘horen’ van ademhalingsafwijkingen bij een patiënt. Het longmodel is over een echt mens heen te leggen. Voor correcte navigatie zijn blokjes met navigatiekenmerken beschikbaar die vooraf het werkelijke lichaam en de virtuele longen matchen.
Het gebruik van een eigen device t.b.v. AR of VR is vaak lastig omdat je gestoord kan worden door telefoon, app, mails en dergelijke. De vliegtuigstand kan uitkomst bieden maar nog beter is om speciale hardware hiervoor ter beschikking te hebben.
De tools worden vooral gemaakt ten behoeve van studenten. Voorafgaand aan het gebruik is het zaak eerst uit te leggen wat studenten moeten gaan doen, pas daarna mag de bril op, anders ben je de studenten kwijt.

Leiden heeft ondermeer operatie-opnamen gemaakt en een video over professioneel gedrag waarbij de vraag is wat wel en niet klopt binnen het aangeboden beeld. Zaak is dan om goed om je heen te kijken. Ook zijn er opnamen van een acuut zieke patiënt. De arts stelt hierin de vragen in beeld en de student krijgt vervolgens ook vragen voorgelegd.

Benodigd is een open ruimte nodig en enkele krukjes. Ze hebben de beschikking over 12 brillen. Dit aantal is goed te handelen voor een docent. Zorgpunten zijn er ook, de make up van studenten geeft af op bril. Om dat te voorkomen maken ze nu gebruik van hoezen. Vanwege de hygiëne wordt verwacht dat studenten hun eigen oordopjes gebruiken. Sommige studenten hebben de neiging misselijk te worden. Zaak is om hen een alternatief aan te bieden. Aandacht is er ook voor het tijdig en voldoende opladen van de brillen, alles moet goed voorbereid.

Het succes zit in actief leren binnen een authentieke maar veilige omgeving. Het kwartje valt hierdoor vaak eerder. En inzet van AR/VR is herhaalbaar.
Belemmeringen zijn benodigde mankracht, je kunt slechts met kleine groepen werken, het is tijdsintensief, je moet je docenten trainen, de vaak beperkte batterijduur, de kosten voor 12 hololenzen, de opslag en het vervoer.
 

KU Leuven, Student generated video, 3 proefprojecten


Mariet Vriens van de KU Leuven vertelde over 3 projecten die ze heeft begeleidt waar studenten onderwijsvideo’s hebben gemaakt.

Project 1 draaide om videoessays, de doelstelling van dit traject was bevordering van de video literacy.  De studenten kregen workshops over de vele stappen bij de realisatie van een video aangeboden, van script tot opname en montage. De betrokken docent gaf op video aan verbaasd te staan dat in helft van een semester zoveel skills zijn aangeleerd. En dat de kwaliteit van de gemaakte video’s hoger lag dan verwacht. Studenten merkten als feedback op dat ze dieper in de stof terecht kwamen.

Project 2 draaide om analiseren van content en maken van een screencast. Er was aanvankelijk weerstand uit de studentengroep die de meerwaarde niet inzagen. Ze hebben daarop workshops aangeboden gekregen. Het betrof hier de modulen preproductie en productie plus assessment en toonmoment. Bij de evaluatie bleek dit voor de docent een enorme stap voorwaarts omdat er veel clips ontstaan die zelfs gedeeld worden met andere studenten. Er is veel duidelijkheid gecreëerd voor iedereen. Studenten geven aan dat het veel tijd heeft gekost, maar ze onderkenden de relevantie. Een student heeft vervolgens meerdere screencasts gemaakt.

Het derde project handelde om een digital storyline, een persoonlijk verhaal over ervaring waarin emotie ook een belangrijke component is. Ervaringen werden verdiept door te reflecteren. Als middel is daarvoor video gekozen. Mariet organiseerde story circles als eerste stap voor rijping van de ideeën. Daarna volgde een storyboard, feedback en productie/montage. En tot slot story circle 2. Docenten waren zeer tevreden en verrast over resultaten. Studenten waren trots en deelden de beelden, ‘dat doe je met papers niet’ was een van de reacties.

Videopdrachten zijn rijke en complexe opdrachten die kunnen worden ingezet voor verschillende doeleinden als besprekingen, het delen en gebruiken van resultaten, het nauwkeurig bepalen van doelen en criteria, het tonen van voorbeelden en modellen, het beoordelen van proces en product, feedback op script, stapsgewijze begeleiding van een proces en interdisciplinaire begeleiding.