Vanuit de Community

Vanuit de Community

Meta-studie: flipping the classroom is veelbelovende didactische aanpak (mits…)

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben zeer recent een uitvoerige meta-analyse gepubliceerd naar de effecten van het concept van de flipped classroom op leerresultaten en studenttevredenheid.
lees meer
Vanuit de Community

Re-Imagining Learning: Augmenting Learning in Higher Education

On 25 June 2019, Leiden University’s Centre for Innovation and the Leiden-Delft-Erasmus (LDE) Centre for Education and Learning will join forces and organise an afternoon to discuss the opportunities and challenges brought about by the use of Augmented Reality (AR) and Virtual...
lees meer
Vanuit de Community

flashMOOCs – Exciting topics in interactive educational videos

In the new, interactive video series from the University of Bern, scientific topics of social relevance are explained concisely and vividly. The interactive design of the videos not only increases the attractiveness, but also the learning effect.
lees meer
Vanuit de Community

“Hey Siri, what time is it in Leuven” “Alexa what is the weather today in Belgium?”

For some of us phrases like in the title sound like every day used sentences. We might not realise it but we are all surrounded by innovation based on speech recognition.
lees meer
Vanuit de Community

Building an eLab for video production, it can be so easy

A great number of lecturers start to produce their own learning videos. This can be done quite easily by using your smartphone-camera and simple software to record yourself giving a lesson. In between this simple approach and near-professional media content, there is a wide...
lees meer
Vanuit de Community

Enhancing learning through accessible lecture recordings

This article discusses how speech recognition captioning with collaborative editing can provide affordable transcription/captioning of lecture recordings and educational videos and discusses the potential of Artificial Intelligence for audio description and sign language...
lees meer
Vanuit de Community

Boekbespreking Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict

Marijke Kral, Anne-Marieke van Loon, Pierre Gorissen en Dana Uerz van het lectoraat Leren met ict en tevens van iXperium van de HAN hebben samen het boek Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict. Sturen op beweging geschreven
lees meer
Vanuit de Community

De tien belangrijkste voordelen van VR voor onderwijs en opleiden

Wilfred Rubens schrijft in zijn blog op LinkedIn over Steve Bambury die tien, in zijn ogen belangrijkste, voordelen van virtual reality (VR) voor onderwijs en opleiden op een rij heeft gezet. Wilfred bespreekt ze, mede op basis van zijn eigen ervaring.
lees meer
Vanuit de Community

LectureCast and Immersion – Why 360° Video is (not) the solution

The use of audiovisual media serves different purposes at various stages in teaching and learning environments. The most frequent implementation scenarios include the illustration of content and action, and, in particular, lecture recordings in academic surroundings
lees meer
Vanuit de Community

Verslag seminar 'Juridische aspecten van video als (open) leermateriaal'

Op 27 maart organiseerde de SIG Media & Education het seminar: Juridische aspecten van video als (open) leermateriaal. Er is praktische informatie gegeven over de wet- en regelgeving rondom de inzet van video in het onderwijs als (open) leermateriaal.
lees meer

Pagina's

Abonneren op Vanuit de Community