Vanuit de Community

Vanuit de Community

Ervaringen van OWD gangers

Martijn Hoeke en Hans Bronkhorst hebben een reflectie geschreven over De Onderwijsdagen 2018. Hieronder hun bijdrage.
lees meer
Vanuit de Community

Over de bijdrage van Diana Laurillard op de Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2018

Begin oktober verzorgde professor Diana Laurillard (UCL Knowledge Lab) op de Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2018 in Aarhus een bijdrage met als titel “Blended and Online Learning: Teachers changing the pedagogical landscape”. Twee vragen stonden centraal...
lees meer
Vanuit de Community

Kan het gebruik van online video bijdragen aan succesvol studeren?

Een activerende didactiek kan bijdragen aan succesvol studeren. Online video’s worden vaak geassocieerd met ‘passief consumeren’. Wat mij betreft is er echter een duidelijk verband tussen het gebruik van online video voor succesvol studeren. En dat verband gaat verder dan het...
lees meer
Vanuit de Community

Bezoek aan BARCO en Limel KU Leuven 13 juni 2018

Verslag van een bezoek aan Barco en Limel, georganiseerd door SURF en de SIG Media & Education
lees meer
Vanuit de Community

Geleerde lessen uit de stimuleringsprojecten van SURF

SURF heeft recent de publicatie uitgebracht Geleerde lessen uit de stimuleringsprojecten. In hoofdstuk 3 gaat het over de productie van videomateriaal.
lees meer
Vanuit de Community

The value of student generated video

At Maastricht University (UM), a growing number of teachers appreciate the value of student generated video. They have discovered how a video can complement or serve as an alternative for an essay, test, presentation, demonstrations of a skill or experiment, and other types of...
lees meer
Vanuit de Community

Are we ready for the future? Media literacy – functional literacy for the 21st century

Media and information literacy represent a complex concept as well as a form of functional literacy for citizens in a democratic society. This concept emphasises the right of an individual to communicate, to express, look for, receive and impart information and ideas.
lees meer

Pagina's

Abonneren op Vanuit de Community