Bezoek aan BARCO en Limel KU Leuven 13 juni 2018

Bezoek aan BARCO en Limel KU Leuven 13 juni 2018

Verslag van een bezoek aan Barco en Limel, georganiseerd door SURF en de SIG Media & Education

Met toestemming van de auteur Hilke van Nassau overgenomen uit Teacher Technology Update

Met een bus vol met docenten, technici en onderwijskundigen vertrokken we vanuit Breda naar Leuven. De eerste stop was het hoofdkantoor van Barco in Kortrijk.

Barco is een technologisch bedrijf dat zich richt op projectie-oplossingen. Het is een van de grootste spelers op de Belgische markt. Barco is een samenwerking aangegaan met KU Leuven en richt zich nu ook op ontwikkelingen van video- en collaboration oplossingen voor onderwijs.

In de rondleiding door het moderne hoofdgebouw in Kortrijk werd er o.a. aandacht besteed aan de “we Connect”, die het mogelijk maakt om een virtual classroom in te richten.

dav

Studenten kunnen volledig op afstand college volgen, waarbij door verschillende camera’s, mogelijkheden tot het delen van schermen en diverse interactie-tools in de software een levensechte onderwijssetting wordt nagebootst.

Deze onderwijs setting kan ook hybride aangeboden worden met fysieke deelname aan een les of college, zoals later op de dag ook gedemonstreerd zou worden op KU Leuven. Het doel van deze toepassing is interactiviteit, collaboratie en plaats-onafhankelijk studeren. 

Naast de virtual classroom werden ook de toepassingen op medische schermen getoond, kregen de deelnemers een demonstratie van het combineren van projecties op 240 graden, in 3D en op onregelmatige oppervlakken.

dav

Barco heeft ook nieuwe interactieve systemen ontwikkelt waarmee bijvoorbeeld een docent interactie aan kan gaan op een groot scherm van enkele meters, welke ook in een curve geleverd kan worden.

Met de Quick share is het mogelijk om draadloos met een scherm te verbinden en ook studenten toegang te geven om zo collaboratie en delen binnen onderwijssettings makkelijker toegankelijk te maken.

Na een bezoek aan een 3D cinema met Barco technologie, werd het bezoek afgesloten met een lunch en ging de delegatie met de bus naar de Kulak campus Kortrijk van KU Leuven.

De vice-rector Piet Desmet ontving de groep op de Kulak Campus Kortrijk van KU Leuven bij het Technology-Enhanced COLlaborative Learning (TECOL) project. Mooi om te zien was dat de ontvangstruimte, welke flexibel ingericht kan worden, hybride was opgesteld en er deelnemers via de virtual classroom participeerden in de bijeenkomst. Na een introductie en uitleg over de oorsprong, doelstelling en activiteiten van TECOL werden ook de huidige onderzoeksresultaten gepresenteerd. TELOC stelt interactief en collaboratief leren centraal en werkt in de ontwikkeling samen met Barco en Televic. Zij ontwikkelen en onderzoeken op experimentele basis educatieve technologische ontwikkelingen en stellen deze beschikbaar in hun proeftuin.

Momenteel lopen er vijf proeftuinen: interactieve hoorcolleges, collaboratief leren, multilocatie leren, asynchroon online platform en open leercentrum. TELOC onderzoeken het effect van deze educatieve technologische ontwikkelingen op het leren en wil hiermee de basis leggen voor implementatie van deze innovaties universiteitsbreed. Bij iedere proeftuin wordt er aandacht besteed aan de technologisch kant, de onderwijskundige kant en leveren deze twee disciplines support bij de eerste inzet van de innovatie in de praktijk.

dav

De rondleiding eindigde met een demonstratie van de technologie rondom collaboratief leren in workshopvorm.

Mooi aan deze dag was om te zien hoe het bedrijfsleven en het onderwijs samenwerken aan technologische ontwikkelingen voor onderwijs. Waarbij een proeftuin gekoppeld wordt aan onderzoek, welke zowel de input voor technologische ontwikkeling levert als ondersteuning voor de effecten van deze innovaties op het leren van studenten. Met een opkomst van 21 verschillende onderwijsinstellingen zijn er veel ideeën en ontwikkelingen uitgewisseld op de dag. Het ontwerpen van toekomstige onderwijsruimtes is een onderwerp met veel raakvlakken, zowel technologisch als onderwijskundig, maar ook bijvoorbeeld facilitair, financieel en beleidsmatig.

De dag werd afgesloten met een een borrel en diner, waarbij er nog volop genetwerkt is en ideeën zijn uitgewisseld.

Meer informatie over de excursie