'Videotrainingen!' 4: Interactieve video en Scalable Learning.

'Videotrainingen!' 4: Interactieve video en Scalable Learning.

Flipping the classroom is een onderwijsconcept waarbij kennisoverdracht thuis plaatsvindt, bijvoorbeeld met behulp van kennisclips. Tijd met de docent wordt effectiever besteed door tijdens contacturen actieve leervormen in te zetten. Scalable learning is een gratis online platform dat speciaal ontworpen is voor deze vorm van onderwijs.

Binnen weblectures.nl is al vaker aandacht besteed aan scalable learning (SL), vanuit de optiek van de docent. Nu zowel Marjolein Haagsman (Biologie, UU) als Jasper van Winden (Faculteit Biowetenschappen, UU) bereid waren er op de Sig Media & Education  een presentatie over te geven, besloten we er nogmaal over te schrijven, waarbij ook de ervaring van de gebruiker meegenomen kon worden. Marjolein Haagsman had eerst kennisclips opgenomen, met Camtasia. Een jaar later moesten deze voor gebruik in SL omgezet worden in mp4's. Dit format is overigens heel plezierig, daar ook filmpjes uit andere bronnen die mp4's zijn benut kunnen worden. Dit geeft mogelijkheden om open source materiaal te hergebruiken. Als het materiaal in SL geladen is, kan  het geëdit worden.

Video editing

Dit kan door op relevante plaatsen een vraag in te voegen. Dit kan ook op het einde van de clip, zodat het voor een toets gebruikt kan worden. Verschillende soorten vragen zijn mogelijk, zowel open vragen, multiple choice en sleepvragen. Het komt er dan zo uit te zien.

Student view

Het kan dan in verschillende situaties gebruikt worden. Ter voorbereiding van een (werk)college, in een werkcollege om het begrip van een uitleg te checken, als formatieve toets tijdens het werkcollege. Ook is het mogelijke vragen door studenten te laten stellen, aan de docent, aan de medestudenten.

In class presentation

Dit is iets dat studenten zeer op prijs stellen. De interactie was er voordat de docenten SL gingen gebruiken nog niet bij. Daardoor werd de instructie een interactieloze activiteit, waardoor de studenten een hoorcollege meer op prijs stelden. Door opdrachten en vragen toe te voegen en de docent vragen te kunnen stellen wordt dit een levendige activiteit, waarbij bovendien veel meer studenten aan bod komen dan bij een hoorcollege.

Review

Veel vragen kunnen ook door de medestudenten op gepakt worden, zeker als je met parallelle groepen gaat werken die op elkaar gaan reageren. Als docent kun je dan in vogelvlucht doornemen of de reacties kloppen en alleen dan reageren wanneer dit echt nodig is. Overigens valt het aantal vragen door studenten tegen. De 1e keer zijn ze het actiefst. Daarom zal er toch een vorm van beoordeling aan gekoppeld moeten zijn om de aandacht erbij te houden. Niet noodzakelijk een beoordeling nodig. Kan ook met andere manieren; bijvoorbeeld door duidelijk te laten zien dat de input van studenten  wordt gebruikt om het onderwijs naar hun behoefte aan te passen. Bovendien geven veel studenten aan dat ze vaak tijdens het kijken nog geen vraag hebben en als ze wel een vraag hebben dit graag eerst zelf willen  opzoeken of kijken of ze het wel snappen als ze werkcolleges maken.

Learning analytics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Er worden op ieder onderdeel learning analytics gegenereerd. Ook dit geeft de docent veel informatie over hoe de studenten het vak kunnen verwerken. Verder zitten er alarmknoppen in verwerkt. Als veel studenten iets moeilijk vinden, dan wordt het oranje. Het kost veel tijd om een cursus opnieuw op te zetten en kennisclips te bedenken met bijpassende vrasgen, maar het is zeer gemakkelijk en kost weinig tijd  om dit concept in Scalable Learning te plaatsen. Als je de cursus helemaal afhebt, kun je deze copiëren. Hergebruik in andere studieperiodes en volgende jaren is dus mogelijk.

Scalable learning beschikt nog niet over een api of lti koppeling met de leeromgeving. Dat zijn vormen waarmee je zo'n programma in de leeromgeving kunt inbouwen, cijfers van formatieve en summatieve toetsen gemakkelijk kunt uploaden, studentengegevens vanuit het centrale studentadministratiesysteem kunt downloaden en groepen op centrale wijze kunt voorbereiden. Zo gauw dit mogelijk is, is het helemaal een sterk programma.

Het voordeel dat het nu in een flipping classroom situatie biedt is overigens al groot:

Concept SL

De studenten worden tot actief leren aangezet, leren vragen stellen en die van collega's beantwoorden, kortom, studeren.

Deze workshop duurde te kort, zo interessant was het. De presentatie was heel overzichtelijk, totaal niet een marketingpraatje over het zoveelste programma. Maar wel een aanrader om Scalable Learning eens goed te gaan bekijken. En ook als je het onhandig vindt om naast je leeromgeving ook nog dit programma te gaan benutten, kun je in ieder geval de achterliggende principes je eigen maken.

Hans Bronkhorst, redacteur Weblectures.nl