Hergebruik, doorzoeken en delen van videomateriaal. Terugkijken op een geslaagde dubbelslag

Hergebruik, doorzoeken en delen van videomateriaal. Terugkijken op een geslaagde dubbelslag

Op 19 februari 2016 hielden zowel de SIG Media & Education als de SIG Open Education een bijeenkomst. En dat was niet toevallig zo. 's Ochtends stond het (her)gebruik en de betere doorzoekbaarheid van videomateriaal centraal. 's Middags volgde het delen van Open Educational Resources, met welke business en governance modellen.

Vrijdag 19 februari stond in het teken van Open Educational Resources (OER). Twee SIG's samen met SURFAcademy organiseerden die dag 2 seminars over dit onderwerp: 1 over het (her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal (SIG Media & Education), en 1 over de organisatie van het delen van OER (SIG Open Education). De bijeenkomsten waren apart te volgen, maar diegenen die de hele dag aanwezig konden zijn hebben een prima samenhangend aanbod gekregen.

Ochtendprogramma

's Ochtens was het seminar (Her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal.

De bijeenkomst behandelde best practices rondom het beter vindbaar en doorzoekbaar maken van videobestanden. Alle stadia kwamen voorbij.

Syliva Moes (VU): Video data 2015 and forecast use of mobile video in 2020. Als inleiding op het programma gaf Sylvia Moes een overzicht van de ontwikkelingen.

Ramon Bovenlander (Erasmus): Alle video's binnen handbereik in één centrale videoportal  (start 06:56). Hij vertelt hoe binnen de Erasmus Universiteit eigen (afgeschermd) én openbaar materiaal binnen één centrale videoportal wordt beheerd, inclusief het opnemen van colleges, het opslaan en weer terugvinden; met als doel beter onderwijs door hergebruik videomateriaal.

Maarten Noom (UvA/HvA): Beter onderwijs door hergebruik videolesmateriaal  (via een opgenomen weblecture, zie opname hieronder). Welke problemen kom je tegen als je ouder materiaal wilt hergebruiken? Hij bespreekt de oplossing die zij gekozen hadden, Media Distillery. Hij wil onderzoeken of zelfstandig leren, mits er volop materiaal beschikbaar is, kansrijk is.  Dit willen zij in een project testen. Een ieder werd uitgenodigd om mee te doen. 

Joost de Wit & Media Distillery (start 58:30)
Joost de Wit van de start-up Mediadistillery gaf een nadere toelichting wat er met dit product mogelijk is. Uitgangspunt zijn spraakherkenning en speech-to-text. Daar er meer oplossingen op dit gebied bestaan verwijzen we slechts naar hun website.

Arjan van Hessen (UTwente, UU en Telecats): Ontsloten MOOC's door middel van taal- en spraaktechnologie (start 1:27:32). Spraakherkenning wordt steeds belangrijker voor ontsluiting. Hij introduceerde de begrippen static metadata en dynamic metadata en introduceerde het concept van Clustering van onderwerpen, waardoor je door grote archieven heen toch gemakkelijk de relevante clips kon vinden (dus niet de talloze hits oplossing die Google biedt). 

Carlos Turró &  Translectures project (start 2:03:13)
Als klap op de vuurpijl presenteerde Carlos Turró (Universidad Politechnica de Valencia) de resultaten van een Europees project op het gebied van video searching captions, waaraan ook de Open Universiteit meewerkt. Centraal staat de transcriptie en vertaling van weblectures. 

Middagprogramma: 

‘s Middags volgde het seminar Delen van Open Educational Resources: hoe organiseer je dat? Verschillende initiatieven kwamen voorbij.

Kirsten Veelo (SURFnet): Delen van Open Educational Resources: hoe organiseer je dat? Inleiding.

Robert Schuwer (Fontys): Open Educational Resources en MOOC's in het Nederlandse onderwijs (start 3:31). Onderzoeksrapport over de stand van zaken rond productie en hergebruik.

Hans de Four: Klascement (start 10:55).  Klascement is een Vlaams leermiddelennetwerk voor docenten, dat overigens ook bij Nederlandse docenten goed bekend en bezocht is. Via een gratis platform delen docenten gemodereerde leermaterialen (open) volgens internationale standaarden. Het bestaat al sinds 1998. Hans de Four is de oprichter en vertelt in deze presentatie over communityvorming, het governancemodel, business modellen en kwaliteitscontrole van de gedeelde leermaterialen.

Robert Schuwer: Wikiwijs (start 1:14:35)
lRobert Schuwer vertelde over de hogeronderwijsvariant Wikiwijs, een online platform waarbinnen docenten van basis- tot universitair onderwijs open leermiddelen kunnen zoeken, vinden, (her)gebruiken, delen, beoordelen en ontwikkelen. Het platform werd vanaf 2009 ontwikkeld door Kennisnet en Open Universiteit. Robert Schuwer vertelt over de geleerde lessen bij Wikiwijs op het gebied van communityvorming, kwaliteitscontrole en het governancemodel.

Gráinne Conole (Bath Spa University): Reviewing the landscape of open practices (start 1:53:07)

Ook 's middags kregen we een presentatie via videoconference aangeboden. Een goed verhaal van Gráinne Conole over het landschap van de verschillende soorten open aanbod. Wat wel opviel als je op één dag naar twee vc's kijkt, is hoe belangrijk de verbinding en de camera bij vc nog steeds zijn. Gráinne gaf haar presentatie zittend voor het scherm terwijl zij met een webcam werd opgenomen. Dit gaf niet zo'n mooi resultaat als 's ochtends bij Carlos Turró. Dit maakt het kijken (en onthouden!) juist iets moeilijker.

Nicolai van der Woert (RadboudUmc): Van ‘governance of openness’  tot 'open governance'- een ontwerpbenadering vanuit ecosystemen en complexe systemen (start 2:10:10)

Hij bespreekt verschillende governance modellen in het onderwijs en het doorvertalen daarvan naar een business en financieel model. Hij maakte een onderscheid tussen ecosysteem als ontwerpmetafoor, complexe systemen en open business models for open education. Bij dit laatste vroeg hij zich af of dit werkte, hij had nog geen voorbeelden gezien.

Afsluiting
Met een forum werd de middag afgesloten. Een welbestede dag, een goed initiatief om twee SIG's met een aanpalend onderwerp achter elkaar te laten presenteren. Dit verdient navolging.

(Her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal: opnames van alle presentaties van de ochtend (met dank aan SURF Academy)

Alle Powerpoint presentaties zijn als een PDF link aan dit artikel toegevoegd.

Het delen van Open Education Resources: opnames van alle presentaties van de middag (met dank aan SURF Academy)

Alle Powerpoint presentaties zijn als een PDF link aan dit artikel toegevoegd.