Ervaringen van OWD gangers

Ervaringen van OWD gangers

Martijn Hoeke en Hans Bronkhorst hebben een reflectie geschreven over De Onderwijsdagen 2018. Hieronder hun bijdrage.

Martijn Hoeke

De afgelopen onderwijsdagen heb ik me weer bijzonder vermaakt. Het was een mooi programma met een paar inspirerende keynotes en een ruim aanbod aan parallelsessies. Aan twee van deze sessies mocht ik zelf een bijdrage leveren.

Op de dinsdag in de sessie "Hoe staat het met de digitale leeromgeving", hierin presenteerde 4 hogescholen een good practice. Vanuit Hogeschool Van Hall Larenstein presenteerden wij hoe wij van Blackboard Learn zijn overgestapt op Moodlerooms. Een aanpak waarbij we het gesprek over de migratie van een cursus in de leeromgeving hebben gebruik om het gesprek te voeren over de didaktiek.

Op de woensdag was de sessie "Stekeblind en Oost-Indisch doof?" Over toegankelijkheid van digitale media, in het bijzonder video. Deze sessie werd verzorgd vanuit de onze SIG "Media & Education". We hebben deelnemers laten ervaren hoe het is om met een visuele of auditieve beperking te kijken/luisteren naar video en in hoeverre je dan de boodschap van deze video mee krijgt. Dit gaf interessante discussies over wat afleiders zijn in een video. Zie ook het verslag van Joel de Bruijn over deze sessie.

 

Deze Onderwijsdagen had ik mij voorgenomen om zo veel mogelijk naar parallelsessies te gaan van onderwerpen waar in nog weinig van weet. Eerdere jaren ging ik nog wel eens naar sessies over een onderwerp waarvan ik zelf al best wel wat afwist en dat leidde dan niet altijd tot nieuwe inzichten.

 

Daarom koos ik voor sessies over AVG, learning analytics en e-studybooks en ICT-geletterdheid. Om met deze laatste te beginnen, dit was de uitzondering op mijn voornemen en een onderwerp waarvoor ik mij binnen mijn eigen instelling sterk maak. Maar omdat deze sessie mede vanuit een MBO (Graafschap College) werd georganiseerd verwachtte ik wel andere inzichten op te doen. Het bleek een interessante interactieve sessie waarin een werkvorm om met collega's het gesprek over welke digitale vaardigheden van belang zijn voor de studenten (en waar in de opleiding deze aan de orde te stellen) gevoerd kan worden. De HAN bleek met partners samen te werken binnen het Centre of Expertise Leren met ICT (iXperium), hun website blijkt veel interessante informatie te bevatten waar ik na thuiskomst nog wel even zoet mee ben. Een waardevolle sessie dus.

 

Op het thema Learning Analytics volgde in twee sessie "Onderwijs verbeteren met learning analytics: resultaten van het STELA-project" en "Learning Analytics concreet in jouw les inbouwen".

Binnen het STELA-project werd learning analytics ingezet om studenten feedback te geven op hun studiegedrag. De activiteit in de online leeromgeving werd gescoord en grafisch weergegeven in een spinnenweb diagram. Naast de eigen score van de student wed in ditzelfde diagram het studiegedrag getoond van de gemiddelde succesvolle student die het jaar ervoor een voldoende scoorde voor de betreffende onderwijseenheid. Dit was principe werd in eerste instantie getest binnen MOOCs en hier werkte het om het studiegedrag van de student succesvol bij te sturen. Echter, de beoogde doelgroep waren leerlingene/studenten die de overstap maakte van middelbare school naar hogeronderwijs, en voor deze doelgroep bleed deze aanpak geen effect te hebben. De onderzoekrs conden nog niet met zekerheid zeggen wat hier de reden van was.

 

In de sessie "Learning Analytics concreet in jouw les inbouwen" lieten de presentatoren juist een dashboard zien voor docenten, zodat voor hen het leertraject van de individuele student inzichtelijk kan worden gemaakt, maar ook waar een groep studenten als geheel moeite mee heeft. Interessant hierbij was dat gekozen was voor open source oplossingen: Xerte als authoring tool om online leereenheden te maken waarin data werd gegenereerd, en open source LRS (Learning Record Store) waarvan de naam me even is ontgaan. Persoonlijk zou studentdata liever binnen het eigen LMS willen laten genereren, maar dan moet deze dat wel ondersteunen natuurlijk. Ik vermoed dat om die reden ook gekozen is voor Xerte.

 

Daarnaast volgde in workshops twee workshops over AVG: " Hoe overleef ik de AVG" en "Learning analytics en de AVG: wat is mogelijk?" welke ik ook in deze volgorde heb gevolgd. Learning analytics en de AVG: wat is mogelijk?" bleek grotendeels een herhaling van wat ik reeds had gehoord bij " Hoe overleef ik de AVG" en bleef wat bij betreft te veel op basis AVG steken, waar voor een groot deel van het publiek ook de behoefte lag, maar ik had gehoopt op meer focus op learning analytics. Deze sessie viel voor mij dus wat tegen. De sessie "Hoe overleef ik de AVG" was bijzonder interessant en het uur (het was een dubbele sessie) vloog voorbij. Sebas Veeke van SURF wist in een boeiend verhaal met de nodige humor goede informatie te verschaffen over de AVG. Aan het begin van de sessie vroeg hij om input vanuit de zaal, dat leverede te veel vragen op te kunnen behandelen in die sessie. Helaas  bleven de vragen over het gebruik van video in het onderwijs in relatie tot AVG dan ook onbeantwoord.

 

Al met al kijk is terug op twee mooie dagen, waarin ik veel ideen heb opgedaan en lekker heb kunnen bijpraten met bekenden en interassante nieuwe mensen heb  ontmoet. Volgend jaar weer!

 

Hans Bronkhorst

Dit jaar weer in den Bosch, goed dat ik nog even in mijn agenda had gekeken, anders was ik zo naar Rotterdam gereisd.

In hal 1931 werd je na inschrijving gelijk met koffie verwelkomd, bijna nog voor je je jas had weggehangen. Even wat gekeken en toen gerealiseerd dat dat de opening al aan de gang was. Een enthousiaste hoogleraar vertelde hoe hij van het krijtbord naar opnames van zijn colleges wat gekomen. Hij was nu met kennisclips aan de gang, een methode om onderzoeksdata te verwerven door de studenten vragen te stellen. Zijn studenten zitten overal, dus hij kreeg de meest verschillende data. In een tijd van afnemende onderzoeksgelden vond hij dit een prachtig alternatief.

Voordat ik het doorhad bleek de zaal waar Leuven een presentatie in gaf vol te zijn. Ik ben toen maar gaan netwerken. En zorgde op tijd bij de volgende presentatie te zijn. De oude knarren Tom en Bas, ooit de organisatoren van de OWD, nu met pensioen of in het buitenland werkzaam, hielden een reflectie op vernieuwing, 20 jaar Surf onderwijsdagen in perspectief. 4 projectleiders van toen, die nu actief zijn, vulden dit in. Aardig overzicht, maar niet spannend. Misschien iets te beleefd? ’s Middags naar een bijeenkomst over blended learning. Wat mij toen opviel was dat dit onderwerp geregeld aan de orde was, zonder dat de ICT kant belicht werd. Kortom, waarom heb je hier SURF voor nodig? Het antwoord is mij  ook op dag twee niet duidelijk geworden. Ook bij de afsluitende keynote gebeurde dit. Ik sprak de presentator achteraf en vroeg haar waarom zij niet de setting van haar haar universiteit, één van de leidende universiteiten op het gebied van ICT en onderwijs. Nu leek zij een onderwijsanthropoloog met geen interesse in techniek. Zij beaamde dat zij hier wel over nagedacht had, maar de Nederlandse situatie niet kende. Als zij de naam van haar universiteit, Carnegie Mellon, in de VS noemde, was de start voor iedereen duidelijk.

Dag twee startte met een verhaal over Disruptive technologies in het onderwijs, het tegenovergestelde van de dag daarvoor. De toon was gezet, hoewel hier een wat kritischer houding de discussie zeker had verdiept. Vervolgens naar de presentaties over het delen van open en online leermaterialen met vakgenoten en de zoekportaal die in ontwikkeling is onder de hoede van SURF. Stapje voor stapje komt het vinden van open materiaal dichterbij. Goed om dit bijgewoond te hebben.

Ik had daarna een andere afspraak en heb den Bosch verlaten. Al met al weer heel wat bijgeleerd.