En dan is de verandering definitief

En dan is de verandering definitief

Al sinds het voorjaar 2017 wordt er over gesproken om deze website een andere naam te geven. Weblectures.nl wordt media-and-education.nl, in lijn met de Surf Special Interest Group Media and Education. Door waarschijnlijk herkenbare organisatorische en technische randzaken en onze hang naar het bekende was het er nog niet van gekomen om helemaal over te stappen. Maar nu neemt onze hoofdredacteur en drijvende motor Esther Breuker afscheid.

In haar werk zijn leuke veranderingen opgetreden die haar echter haar schaarse weblectures.nl vrije tijd gaan kosten. Het moment dus om nu door te pakken en dan ook de naam definitief over te zetten. Vanaf dit nummer van onze weblog heet weblectures.nl niet alleen media-and-education.nl, maar is het ook het zoekadres veranderd. We roepen alle lezers op ons te volgen en de naam in eigen kring te promoten. We merken vaak genoeg dat er vragen zijn over onderwerpen, waarover al gepubliceerd is, en willen dit graag voor zoveel mogelijk docenten toegankelijk maken.

In de vorige zin staat "We". Wie zijn degenen die het hoofdredacteurschap van Esther gaan overnemen? Hans Bronkhorst wordt de inhoudelijk verantwoordelijke en Erik Boon neemt de eindverantwoordelijkheid voor de publicatie in stijl, opmaak, stramien, tags en metadatering op zich. Beiden draaien al vanaf het begin mee in de redactie, maar committeren zich nu aan extra verantwoordelijkheid. Er heeft zich al een mogelijke kandidaat ter versterking aangediend, die we hopen binnenkort onder jullie aandacht te brengen.

Dat brengt me terug op onze huidige hoofdredacteur Esther Breuker. Zeven jaar, vanaf het moment dat de eerste trekker annex projectleider Leo de Jong het stokje overgaf heeft zij onafgebroken en met een intensiteit die weinigen haar zouden nadoen gewerkt aan onze weblog. Een herschikking van artikelen om de zoekbaarheid te vergroten, het opbouwen van een netwerk van contactpersonen, haar vrije uren vulden zich snel en ze deed het met passie. En als er geen rapportages van bijeenkomsten waren ging ze onverdroten op zoek naar onderwerpen, zodat iedere week de weblog uitkwam.

Heel veel dank Esther en veel succes in je nieuwe functie! Over de invulling van die functie maken we ons geen zorgen, hopelijk jij je ook niet over het voortbestaan van “jouw” weblog.