Gebruik van weblectures en kennisclips door studenten

Gebruik van weblectures en kennisclips door studenten

8 oktober 2015 vond een live bijeenkomst plaats van de SIG Media & Education en dit keer stonden studenten geheel centraal. Wat vinden zij belangrijk maar ook wat missen zij bij het huidige aanbod weblectures en clips in hun onderwijs? Vijf studenten presenteerden en discussieerden hierover met leveranciers. Een levendige en interessante middag.

De vraagstukken die centraal stonden in dit debat waren:

 1. Welke wensen van studenten worden door u herkend en verdienen prioriteit?
 2. Welke van deze ontwikkelingen staan al op de roadmap van leveranciers en op welke termijn worden deze opgeleverd?
 3. Welke functionaliteiten verdienen aandacht voor nadere verkenning?

Andre Rosendaal (RUG) opent de middag met een korte inleiding. Daarna was het woord aan de studenten.

De volgende studenten waren betrokken als spreker:

 • INHOLLAND: Jet Bruinooge, Joline Blaauboer en Lorraine Donkers, allen tweedejaarsstudenten Zij volgen de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT).
 • RUG: Dennis Adriaans, masterstudent Sociologie en tevens Assessor van de directie van het Centrum voor Informatie Technologie van de RUG.
 • UVA: Rosa d'Adelhart Toorop, volgt de bachelor Fiscaal Recht en is tevens lid van de Centrale Studentenraad en medewerker van de Universiteit van Amsterdam. 

Samenvatting
Hans Bronkhorst(VU) vatte de presentaties  als volgt samen:

Hierover werd na de pauze gediscussieerd door het panel waar zowel de studenten als de leveranciers Kaltura, MediaMission en P2Go aan deelnamen. Naast hun toelichting m.b.t. wensen en knelpunten lichtten zij ook hun roadmap toe.

Gap tussen mogelijkheden weblectures en daadwerkelijke gebruikte functionaliteiten
Een belangrijke conclusie was dat de systemen op een paar puntjes na, veel functionaliteit bieden maar dat er een gat zit tussen wat kan en wat er daadwerlijk aan studenten wordt aangeboden. Hierover bogen het panel en de zaal zich en zij kwamen met de volgende verklaringen:

 1. Het is ingewikkelder dan je denkt. Het kost toch tijd die er vaak niet is.
 2. Lange keten van informatie van leveranciers naar gebruiker; niet alles komt goed door.
 3. Ondersteunend personeel is aan de beurt. het is vaak onbekend, docenten moeten worden geholpen, materiaal maken, promotie ect. 
 4. Taak leverancier: docenten een best practices podium bieden.
 5. Knoppencursus werkt niet. Je moet kennisclips opnemen. Zorg: docent nemen niet goed over wat er kan. Bovendien, er is niet alleen een scholingsprobleem onder docenten maar ook onder studenten.
 6. Het is ook lastig om een  goed moment binnen het drukke academisch jaar te vinden om serieuze trajecten voor upgrades goed voor te bereiden en door te voeren.
 7. Het advies van de studenten was: 
 • Zet het aan
 • Maak het bekend

Presentatie Rik Jager ( UvA)
Na de paneldiscussie hield Rik Jager, CTO-Coördinator aan de UvA een presentatie. De UvA is met een onderzoek gestart naar het gebruik en nut van het opnemen van hoorcolleges en zal medio volgend jaar met de uitkomsten komen.  Bovendien schetste hij zijn visie op het effectief inzetten van video in het onderwijs zoals MOOCs, gebruik van transcripts, video archief, bij blended learning en meer.

Borrel
Ook de borrel ontbrak niet, met dank aan Ivo Reints, tijd om bij te praten en kennis te maken met veel nieuwe belangstellenden, wederom een geslaagde middag dus. 

Opname
De middag vond bij SURF plaats als SURF Academy bijeenkomst en zij hebben verslag gedaan van de middag plus een opname beschikbaar gesteld.
Mocht de opname niet goed starten, klik dan op "venster vergroten'   

0:00:00 -Inleiding Gebruik van weblectures en kennisclips door studenten
0:08:25 -Leren met weblectures (Joline Blaauboer, Jet Bruinooge en Lorraine Donkers, Inholland)
0:21:56 -Video in het onderwijs (Dennis Adriaans, RuG)
0:36:30 -Videocollege's UvA (Rosa d'Adelhart Toorop)
0:50:57 -Analyse presentaties studenten (Hans Bronkhorst)
1:12:16 -Paneldiscussie
2:14:38 -Webcolleges, MOOC's en blended learning  (Rik Jager, UvA)
2:38:25 -Afsluiting