Virtual Reality: toepassingen en mogelijkheden in het onderwijs

Virtual Reality: toepassingen en mogelijkheden in het onderwijs

De SIG's Media & Education en Virtuality organiseerden op 11 mei 2017 in Groningen een bijeenkomst over de educatieve potentie van virtual reality (VR): wordt het onderwijs beter door de inzet van VR, wat zijn de valkuilen en is het betaalbaar? Ook kon je tijdens dit SURFacademy-seminar kennismaken met verschillende onderwijstoepassingen van VR.

Virtual reality: wat betekent het voor het onderwijs?

Als je meer wilde weten over het toepassen van VR in het onderwijs, dan was dit SURFacademy-seminar aan de RUG een must. In één dag werd je bijgepraat over de mogelijkheden van VR in het onderwijs. De dag startte met een lezing over de educatieve potentie van VR. Daarna kon je in verschillende lezingen kennismaken met de verschillende toepassingen van VR in het onderwijs. Op het centrale plein waren er verschillende demo's met VR.

Ochtendprogramma + opnames

Keynote: 

VR in het onderwijs: hoe reëel is dat? Prof.dr. Wim Westera, Digitale Media / Learning Media en projectleider RAGE (Open Universiteit Heerlen) [vanaf 07:50 min]

De ochtend begon met een bijzonder inspirerende en verhelderende  lecture van Prof Dr Wim Westera; "VR raakt je in je diepste vezels, maar omdat je het moet ervaren is het moeilijk te verkopen" zo lichtte hij toe. En iets ervaren is zintuigelijk. Ook lichtte hij de rol van techniek toe en gaf hij aan dat het nog niet technisch rijp zijn van VR mede oorzaak was dat het lang geduurd heeft voordat het echt op grote schaal is doorgebroken. Maar nu het zo ver is biedt het natuurlijk mogelijkheden voor onderwijs; de didactiek van ervaringsleren. En hoe je dat goed inzet, dat is de kunst. Hij sprak over flow en dat de flow experience iets is wat je wilt bereiken maar dat flow op gespannen voet staat met reflectie wat er voor zorgt dat je kennis kunt ordenen. Daarvoor moet je studenten dus weer uit die flow halen. Dit en meer, het is zeer de moeite van het terugkijken waard :-)  [vanaf 07:50 min]

Drie korte presentaties

Na de keynote volgde drie korte presentaties met mooie voorbeelden uit de onderwijspraktijk

1  Werkcollege juridische tweegesprekken ondersteund met 3D-film. Margreet Smilde en Gert-Jan Verheij, RUG ( [1:03:50 - 1:18:35]
De RUG kwam met een mooi voorbeeld van een 3D film waar je  een aantal dingen duidelijk kunt maken aan studenten. Eigenlijk liepen er 2 verhaallijnen door elkaar in deze film en zorgde de bril die je opzette bij het bekijken van deze film ervoor of je variant A of variant B te zien kreeg. Nadien moesten 2 personen een aantal vragen beantwoorden over hetgeen ze hadden gezien. Men wist niet van de 2 verhaallijnen waardoor er interessante discussies en een leerrijke ervaring ontstonden; namelijk dat 2 mensen die dezelfde situatie meemaken toch een heel ander verhaal kunnen vertellen over hetgeen er is gebeurd.Deze toepassing wordt ingezet o.a. bij strafrecht.

 2. VR als onderwijsmiddel binnen de opleiding Forensisch onderzoek. Roxy van de Langkruis, HvA [1:18:35 - 1:34:30]
De HvA  gebruikt VR om onderwijs te verzorgen over o.a. 'opsporingsonderzoek Plaats Delict'. VR maakt het namelijk mogelijk om als student rustig/veilig rond te kijken en vragen te beantwoorden over hetgeen je aantreft op zo'n Plaats Delict. De diepte van de onderzoeksvragen neemt geleidelijk toe. Je kunt bovendien diverse scenario's erop loslaten en daarmee is het multi inzetbaar.

 

 

3.  VR voor belevingsgericht onderwijs in de zorg. Janienke Sturm, Fontys Hogescholen [1:34:30 - eind]
Fontys liet zien hoe zij VR gebruiken om realitisch en belevingsgericht onderwijs te ontwikkelen voor trainingsdoeleinden door simulaties in te zetten voor zorgprofessionals, zodat een aantal lastige scenarios veilig kunnen worden geoefend. Te denken valt aan:

  1. Fysieke en verbale agressie
  2. Medische aandoeningen zoals epilepsie
  3. Hulpverlenen in drukke of chaotische situaties

Rollenspelen werden hierbij niet als erg realistisch ervaren en VR helpt juist wel om de echtheid van die situaties na te bootsen en op een veilige manier hiermee vertrouwd te raken.

Volledige opname van de ochtendsessie


 

Middagprogramma

1. Leren presenteren met VR. Frank Sturrus, Hogeschool Windesheim [1:00 -13:10]
Deze toepassing werd door Windesheim getoond. Zij gerbuiken de Oculus Rift om te simuleren dat je in een zaal aan het presenteren bent waar toehoorders feedback geven op jouw presentatie door bv. boe roepen of  klappen. Alle resulaten kunnen visueel worden bekeken en geanalyseerd zoals waar je naar gekeken hebt in de zaal en hoe je je stem hebt gebruikt. Interessant voor pleiten, pitchen, storytelling en oefenen van het geven van colleges.


2. Augmented Reality/Virtual Reality maakt de les echt leuker en leerzamer! PO-raad/Ambion/ Kennisnet [13:10 - 31:24]
Presentatie vanuit Kennisnet. Ook zij zijn actief bezig met dit onderwerp. Er is een wiki opgezet waar heel veel materialen en voorbeelden te vinden zijn waaruit docenten kunnen putten, geordend per verschillend vakgebied.


3. Clinical Training: Simodont, boorsimulator in tandheelonderwijs. Carlos Serrano, ACTA [31:24 - eind]
Mooie simulatie waarmee studenten heel realistisch kunnen leren boren. Deze simulatie  werd ook gedemonstreerd incl bijkomstige geluiden :-) Aan deze simulatie is een online module gekoppeld waar voorbeelden in kunnen worden opgenomen van echte patienten. Dit zorgt voor levensechte voorbeelden en zag er bijzonder professioneel  en doorontwikkeld uit.

Volledige opname van het middagprogramma

Tussen en na de presentaties was er tijd om allerlei VR tools en toepassingen te bekijken of uit te proberen. Daarmee was het een afwisselend, drukbezochte en interessante dag! 

Wil je een snelle wrap up? Tom Visscher (InHolland) neemt je in deze presentatie in woord en beeld mee door de dag!

Met dank aan onze vrienden in Groningen, SIG Media en Education en de SIG VR,  die de dag uitstekend hebben verzorgd!

Esther Breuker, hoofdredacteur Weblectures.nl