Weblectures.nl wordt Media & Education!

Weblectures.nl wordt Media & Education!

Na bijna 10 jaar Weblectures.nl, is deze website en de organisatie erachter toe aan een paar veranderingen. Vanaf 1 januari 2018 zal de website aan SURF worden overgedragen en de SIG Media and Education als redactie van deze site actief zijn. In deze bijdrage blikt penvoerder Jan Haarhuis terug op de historie en toekomst van Weblectures.nl..

Door Jan Haarhuis, penvoerder Weblectures.nl 2015 t/m 2018

De website ‘Weblectures.nl’ is na afronding van het OASE-project beschikbaar gebleven. Dit product als resultaat van het OASE project, is zo waardevol gebleken, dat veel instellingen een financiële bijdrage hebben willen leveren om het in stand houden van deze website te kunnen realiseren. Van 2012 t/m 2014 heeft dit plaatsgevonden onder penvoerderschap van de VU en vanaf 2015 heeft de UU dit stokje overgenomen. De termijn 2015-2017 is nu bijna ten einde. Na beraad met Universiteit Utrecht, SURF, de redactie van Weblectures.nl en de SIG Media en Education, is besloten om de website voor in ieder geval de duur van drie jaar onder de SURF vlag onder te brengen. Alle instellingen kunnen op deze wijze geïnformeerd blijven over video en onderwijs. De inhoudelijke verantwoordelijkheid zal worden gedragen door de SIG Media en Education. Door de redactie op deze wijze te organiseren, zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar om voor de duur van ten minste drie jaar de website in de lucht te houden.

We zijn blij dat SURF de voortzetting van deze website voor nog enkele jaren over gaat nemen, zodat we voorlopig nog gebruik kunnen maken van alle waardevolle kennis en informatie die op Weblectures.nl wordt gedeeld.

Veel dank is verschuldigd aan de vrijwillige bijdrage van veel collega’s, in het bijzonder Esther Breuker die een fantastische bijdrage heeft geleverd als eindredacteur en zich met grote mate van verantwoordelijkheid voor het operationeel en actueel houden van de website heeft ingespannen.

Penvoerder Jan Haarhuis,

Universiteit Utrecht