Jos Fransen over het gebruik van video om interactie in het leerproces te faciliteren

Jos Fransen over het gebruik van video om interactie in het leerproces te faciliteren

Op de pre-conference van Media & Learning 2016 verzorgde Jos Fransen, lector Teaching, Learning & Technology Inholland, een bijdrage over de didactische inzet van video om interactie in het leerproces te ondersteunen. Jeroen Bottema ( Inholland) deed hierover verslag en collega Tom Visscher maakte hiervan een opname..

Jos geeft aan dat hij met name is geïnteresseerd in de rol en effecten van video ingesloten in een instructiestatie om het leren te ondersteunen. Om dat uit toe te lichten gaat Jos in zijn verhaal in op de complexiteit van leerprocessen om vervolgens te kijken hoe video dan deze processen kan ondersteunen.

Opname presentatie tijdens Media & Learning 2016 ( Engels)

Hierbij gebruikt hij de structuur van zijn lectorale rede, waarover ik hier al heb geschreven. In zijn lectorale rede beschrijft Jos twee vormen van leren, de fasering van een leerproces, de complexiteit van leerprocessen aan de hand van het conversational framework van Laurillard.

Opname van de lectorale rede van Jos Fransen ( Nederlands)

Inzet van video
Jos geeft in zijn verhaal aan dat de inzet van video zich vooral richt op het onthouden en begrijpen van informatie en maar beperkt kan worden ingezet bij het toepassen van kennis. Wat dat betreft is de inzet van video niet veel anders dan een hoorcollege: communication from one to many. In de laatste fase van het leerproces reflecteert de student op het leerproces. Video kan dit proces ondersteunen door bijvoorbeeld te gebruiken bij het bespreken van vragen of antwoorden van tentamens, maar de video kan ook een eindproduct zijn van de student waarin hij/zij laat zien wat de opbrengsten zijn van het leerproces.

Het kijken naar een video leidt op zichzelf niet tot een hogere orde van leren, maar dit kan wel bereikt worden als deze video ingesloten is binnen een specifieke instructiestrategie, en dat vraagt weer specifieke kennis van de complexiteit van leerprocessen. In deze bijdrage beschrijft Jos op welke manier video kan worden ingezet in instructiestrategieën gericht op self-directed learning, learning from experts en collaborative learning.

De centrale vraag is telkens: welk type video is geschikt voor welk doel op welk moment in een leerproces, in het perspectief van de gewenste leeruitkomsten en de kenmerken van de student in een specifieke context.

Dit artikel is eerder gepubliceerd door Jeroen Bottema  en te lezen op zijn blog