Potent Pedagogic Roles for Video

Potent Pedagogic Roles for Video

Tijdens de pre conferentie van Media en Learning 2014,  hield Jack Koumi, Educational Media Production Training, een lezing over de krachtige rol die video in het onderwijs kan spelen. Koumi presenteerde zijn model waar hij 34 toepassingen ondergebracht heeft  in vier categorieën  te weten cognitie, ervaring, affectie en vaardigheden.

Koumi maakt in zijn model bruik van de  herziene taxanomie van Bloom.

Onderstaand overzicht geeft beknopt alle toepassingen weer.  Het volledige rapport kun je downloaden door onder het kopje "links' te klikken op het toegevoegde bestand.