Supporting Teachers with Mediasite

Supporting Teachers with Mediasite

Op Media & Learning 2019 hebben Tom Visscher, Ewald Edink en Douwe Bos van Hogeschool Inholland laten zien hoe Mediasite werd gebruikt voor lecture capture en de distributie van deze lectures.

Op Media & Learning 2019 hebben Tom Visscher, Ewald Edink en Douwe Bos van Hogeschool Inholland laten zien hoe Mediasite werd gebruikt voor lecture capture en de distributie van deze lectures. In hun presentatie wordt benadrukt dat onderwijsinnovatie niet op zichzelf bestaat. Wanneer je wilt vernieuwen heb je onderwijsexperts nodig en de juiste hulpmiddelen. Mediasite werd gebruikt in twee eerstejaarsvakken: Basic Chemistry en Bestuursrecht.

 

Zoals de naam al aangeeft, richt de cursus Basic Chemistry zich op de basisbegrippen van de chemie en maakt het deel uit van het eerste jaar van het curriculum van het Life Sciences & Chemistry-onderwijs. Om studenten te activeren en te betrekken, werd een blended learning-aanpak toegepast. Gedurende een periode van drie jaar werden verschillende innovaties geïntroduceerd die een stapsgewijze aanpak volgden. Studenten moesten zich voorbereiden met behulp van video's, een digitaal interactief cursusboek en live lecture capturing. Uit de evaluaties kwam dat de inzet van video bijdraagt aan het leerproces en dat het voorafgaand kijken van video's helpt bij het beter volgen van de hoorcolleges (Kragten, 2018). De lecture captures werden goed gewaardeerd. Studenten vonden dat het leren makkelijker werd door de beschikbaarheid van de lecture captures en dat deze hun toetsresultaat positief heeft beïnvloed.

 

In Bestuursrecht zijn er wekelijkse live gestreamde en interactieve lezingen ingezet ter vervanging van de wekelijkse klassieke hoorcolleges. Studenten op afstand en studenten die aanwezig waren konden actief participeren door vragen te stellen en quizes te maken. De video's werden herhaaldelijk bekeken in die zelfde week en voorafgaand aan het tentamen.

 

Door een multidisciplinaire team was het mogelijk om de onderwijsinnovatie tot stand te brengen. De "take-home message" was: take small steps, think big, act small.

 

Referenties

 

Kragten, R., Swager, P., Fransen, J. Didactische inzet van video in de opleiding Life Sciences & Chemistry. Teaching, Learning & Technology. Den Haag: Hogeschool Inholland (link)

 

Powerpoint sessie: https://media-and-learning.eu/sites/default/files/presentations/2019_Inholland.pdf