Online kennis

Online kennis

Bijna ieder instelling van hoger onderwijs neemt tegenwoordig colleges op, de zogenoemde weblectures. Online Kennis was een plek waar openbaar beschikbaar gestelde colleges door iedereen te bekijken waren. Het ligt voor de hand om op de vernieuwde Weblectures.nl voor dit initiatief een plekje te vinden.

Met dank aan redacteur Hans Bronkhorst

Bijna ieder instelling van hoger onderwijs neemt tegenwoordig colleges op, de  zogenoemde weblectures. Dat doen ze om hun studenten een extra middel te geven om het onderwerp goed te begrijpen en te verwerken. Een aantal daarvan worden open aangeboden op het web. Het is jammer dat deze vaak moeilijk te vinden zijn. Online Kennis was opgericht, om al die open weblectures bij elkaar te brengen en voor iedereen makkelijk vindbaar te maken. In overleg met de redactie gaat Online Kennis nu op in weblectures.nl en wordt vervolgd op in de rubriek Colleges en clips.

Weblectures zijn ook voor anderen nuttig en/of interessant. Voor de scholieren die zich aan het voorbereiden zijn op hun vervolgopleiding. Het geeft hen niet slechts een korte inkijk in het onderwerp zoals veel instellingen hen geven, maar een duidelijk beeld hoe een onderwerp behandeld wordt. Het kan de keuze makkelijker maken en een foute keuze voorkomen. Tevens voor hen, die merken dat er een lacune in hun vooropleiding zit,  of een switch in hun loopbaan overwegen, maar weten dat zij daarvoor essentiële kennis ontberen. Na het volgen van de weblectures kunnen zij overwegen om een deelcertificaat te halen. Daarvoor zullen zij zich tot de instellingen van Hoger Onderwijs (HO)  moeten richten. Of ze vervolgens ook een reguliere opleiding zouden willen volgen is nog maar de vraag.  En voor al diegenen die graag meer willen weten over een onderwerp, het niet bij een korte inleiding willen laten en mogelijk de volledige collegeserie willen volgen.

De weblectures zijn opgenomen terwijl de docent college geeft. Er is geen moeite gedaan om de opnames te verfraaien, u ziet de colleges zoals de studenten deze ook volgen. Gegeven door mensen die hun vak beheersen en de kennis met hun studenten en met een ieder die daarin geïnteresseerd is willen delen. 

Ieder week zullen hier meer colleges, presentaties en kennisclips te vinden zijn. Een reden te meer om nog eens terug te gaan om te kijken wat er inmiddels te vinden is.

Oproep
Tot slot een oproep aan de ICTO-ers die weblectures.nl bezoeken: doe mee aan de uitbouw van dit initiatief, zeker nu het naar weblectures.nl over is gegaan. Stuur de url van het nieuwste open college dat op je instellingssite komt naar de redactie, liefst met de link naar de studiegids of een stukje info over het college of alle colleges die hierbij horen. Dan groeit het nog sneller en hebben docenten en studenten en geínteresseerden er nog meer aan.