Kennisclips

Kennisclips

Een kennisclip is een korte weblecture (max. 10 minuten) waarin de docent bondig één specifiek onderwerp behandelt
 Wat is een kennisclip?                                      Onthouden/begrijpen

                                         . 

 Didactiek

Het aanbod van extra zelfstudiemogelijkheden die kennisclips biedt, bevordert ‘dieper leren’; de studenten kiezen zelf de nodige informatie. Dit houdt een zelfsturende leeroptie in die hen op een hoger denkniveau brengt. We kunnen de volgende mogelijkheden onderscheiden om kennisclips in te zetten binnen het lesprogramma:
> Als onderdeel van bijspijkerprogramma's 
Kennisclips kunnen op diverse plekken in bijspijkerprogramma's worden ingezet. Kennis die onvoldoende stevig is of ontbreekt, laat zich middels kennisclips uitstekend remediëren.
> Vooraf moeilijk termen verduidelijken wat tijdswinst oplevert tijdens colleges 
Er wordt veel tijd gestoken in het uitleggen van lastige begrippen en concepten tijdens hoorcolleges. Het inzetten van kennisclips kan hier een grote hulp bij zijn. studenten kunnen dan sneller en meer to the point relevante informatie verwerken. Tijdens hoorcolleges kan er vervolgens een verdieping plaatsvinden van de leerstof omdat concepten al begrepen zijn.
> Als feedbackmogelijkheid bij toetsen Daar waar studenten fouten maken kan heel gericht een kennisclip worden ingezet om lastige stof eigen te maken.
 

Techniek
De technische randvoorwaarden voor het opnemen van kennisclips zijn in principe simpel: een goede opname-uitrusting. Dat kan een P2G- of Mediasite-toepassing zijn in een onderwijsruimte of een speciale studio. Simpeler is een opname van het eigen PC-scherm met microfoon, bijvoorbeeld via Camtasia of andere software.  Technische ondersteuning is dus niet altijd nodig. 

Het wennen aan de camera en het kort en bondig maken van het verhaal kan men individueel maar ook in een cursus leren.

 Organisatie

> Opname: Kennisclips worden veelal in een studio opgenomen. De organisatie dient in ieder geval te beschikken over een ruimte waar kennisclips kunnen worden geproduceerd.

> Ondersteuning: Het is belangrijk om zowel AV- als ICTO-ondersteuners in te zetten bij het voorbereiden, vervaardigen en de zinvolle beschikbaarstelling van de kennisclips.

> Distributie: Een ander relevant aspect in de organisatie is de toegankelijkheid tot de clip.

Als de clip in meer vakken wordt ingezet moeten studenten van verschillende groepen er toegang toe hebben. Dit kan botsen met het openstellingsbeleid van de instelling.
Ook kan het een probleem zijn dat de kennisclip een bepaalde doceerstijl uitdraagt die andere docenten van de cursus niet hebben. Dat kan soms spanningen geven.