live feedback

live feedback

Live feedback is een variant in de categorie ‘Weblectures in interactie’. Het is een live-gestreamd college voor studenten die de opdrachten of tentamen hebben gemaakt.
 Wat is Live feedback?                              Evalueren/creëren

   

                                          

 Didactiek

Studenten net een steuntje in de rug geven, een vak aantrekkelijker maken, studenten motiveren door hun extra inspanning te verhogen. Live feedback geeft die mogelijkheden!

Voor vakken met relatief veel, gecompliceerde, maar als saai ervaren stof is het extra belangrijk dat studenten regelmatig studeren, de stof bijhouden en het op verschillende manier herhalen. Een combinatie van werkvormen met weblectures en andere onderdelen van de ELO biedt het antwoord.

De student maakt bv zelfstandig webtasks, waardoor hij beter bij kan blijven en de stof leert toe te passen, waardoor er niet alleen hogere cognitieve niveaus worden bereikt, maar de stof ook beter beklijft. Deze webtasks worden beloond met een klein tentamenvoordeel.
Daarnaast maakt de student opgaven, die besproken worden in een live gestreamd responsiecollege. De docent behandelt veel gemaakte fouten en bespreekt de juiste antwoorden. Omdat alleen studenten die werkelijk iets hebben ingeleverd mogen meekijken, worden studenten gemotiveerd om iets te doen en bij te blijven met de stof. De inzet van deze moderne middelen werkt heel verhogend op de motivatie van de studenten.

Tot slot kan de docent ook live feedback geven op het gemaakte tentamen, zodat studenten meteen weten hoe ze het tentamen hebben gemaakt. Deze service wordt voor studenten hoog gewaardeerd.

Techniek

Er bestaan grofweg twee varianten:

1. Live studio opnamen. Dit vereist niet veel technische ondersteuning en kan plaatsvinden met  de ‘ normale’ technische ondersteuning zoals een cameraman of werkstudent.

2. Een opname van een docent in een collegezaal met toehoorders vergt meer technische ondersteuning. Zeker ook als er gecommuniceerd wordt met de toehoorders. Dat vergt naast de aanwezigheid van een cameraman/-vrouw ook nog een geluidstechnicus en de daarbij nodige technische materialen.

 Organisatie

> Live feedback veronderstelt in sommige gevallen (extra) beschikbaarheid van de docent bv als deze ervoor kiest om feedback te geven na het gemaakte tentamen.

> Het inzetten van mogelijkheden om te sms’en en te chatten kent organisatorische beperkingen. De ervaringen leren dat de positieve effecten ruimschoots opwegen tegen organisatorische aanpassingen.