peer reflectie

peer reflectie

Bij peerreflectie wordt er een opname gemaakt van een studentactiviteit zoals een presentatie, of een groepsopdracht. De feedback wordt geleverd door de student zelf, of door medestudenten. Vaak gebeurt dit naar aanleiding van beoordelingscriteria, die het inzicht van de studenten in de gebruikte vaardigheid verder verdiepen.
 Wat is een 'Peer Reflectie' weblecture?                     Evalueren/creëren

 Didactiek

Voor het volledig onder de knie krijgen van complexe vaardigheden zoals presenteren of groepsgedrag zijn een aantal routes belangrijk: de student moet de theorie kennen, maar moet die ook in de praktijk kunnen herkennen en zelf ook uitvoeren. De basis van actief leren ligt in ervaring en reflectie enerzijds, en doen en observeren anderzijds. Dit kan op individueel niveau, maar ook met peerfeedback of feedback van de docent. In alle gevallen is het goed om het reflectieproces te kunnen doen met weblectures / opgenomen beelden, zodat het op verschillende manieren gebruikt kan worden.

1. Als eerste didactische meerwaarde is vastgesteld dat het schrijven van (zelf)reflecties op basis van weblectures tot betere rapporten heeft geleid. Studenten kunnen hun gedrag nu beter bekijken en analyseren. Wanneer de weblectures worden verzorgd heeft de student geen zorgen meer over het zelf produceren van video-opnames, maar kan zijn aandacht op het werk richten! 

2. De tweede didactische meerwaarde zit in het feit dat de schriftelijke zelfreflectierapporten van studenten vergeleken kunnen worden met hun werkelijke gedrag (waarneembaar in de weblecture). De studenten worden in principe beoordeeld op het reflectieverslag. Maar bij twijfel kan de beoordeling meer coherent worden door de docenten ook het weblecture te laten bekijken.

3. Een derde didactische meerwaarde ligt in het feit dat de persoonlijke ontwikkeling van de student over een langere tijd gevolgd en vergeleken kan worden. De onderwijsgevende heeft nu mogelijkheden om studenten aan het einde van de trainingsreeks alle vier producten met elkaar te laten vergelijken. Studenten dienen dan zowel te kijken naar de schriftelijke rapportages en weblectures en op basis daarvan een verantwoording of zelfreflectie te schrijven over het doorgelopen leerproces.

 Techniek

Vormen:

1. Opname van enkele spreker: simpele camera/microfoon volstaat.

2. Bij groepssessies is het soms wat lastiger om een goede opname te verzorgen. In ieder geval zullen deelnemers goed moeten worden geïnstrueerd en dien je ervoor te zorgen dat iedereen in beeld en te verstaan is. Veel is afhankelijk van de beschikbare camera('s) en microfoon(s). Kan je schakelen tussen twee beelden? Dan wordt het al eenvoudiger om iedereen in beeld te krijgen. Maar vooral geluid is cruciaal. Met meerdere sprekers ben je afhankelijk van de ruimtemicrofoon die beschikbaar is. Ondersteuning hierbij is veelal wenselijk

Opname publiceren 

Binnen sommige leeromgevingen is het in een projectomgeving mogelijk om, wanneer de link wordt geopend, daarnaast direct de feedback te plaatsen en daar weer op te reageren. Bij andere leeerormgevingen ontbreekt deze mogelijkheid en dien je de reacties op een andere manier te regelen.

 Organisatie

Het organiseren van opnamen binnen de variant 'Peer reflectie' kan nogal wat voeten in de aarde hebben. Los van de technische aspecten (beeld en geluid) is het maken van vele opnamen behoorlijk arbeidsintensief. Het zijn vaak veel opnamen, en dat kost tijd. Bovendien moeten die opnamen allemaal afzonderlijk gepubliceerd worden. Goede ondersteuning hierbij is wenselijk.

Zorg tijdig voor een beschikbare ruimte en de benodigde apparatuur. Verder kan je eraan denken om studenten zelf de opname te laten verzorgen. Een korte uitleg is vaak voldoende. Het is dan wel essentieel regelmatig te checken of dit goed blijft verlopen! Of maak bijvoorbeeld gebruik van studenten-assistenten, dat is in ieder geval een voordeliger alternatief dan de medewerker die de opnamen verzorgt. Tenzij hij / zij toch wel aanwezig is natuurlijk...